sociaal / Partnerbijdrage

Opgavegericht werken: wat, waarom en waartoe?

Opgavegericht werken: wat heeft uw gemeente eraan?

15 oktober 2019
xxxxxxx.png

Veelzijdige en domein overstijgende opgaven vragen een andere opstelling van gemeenten. Veel gemeenten zoeken naar een goede manier om hiermee om te gaan in samenwerking met de samenleving. Opgavegericht werken past bij wat de huidige samenleving van gemeenten vraagt.

Wat is opgavegericht werken?

De opgave die leeft onder inwoners staat centraal. Bij opgavegericht werken gaat het om:

  • De wijze waarop gemeenten sámen met inwoners, ondernemers, betaalde en onbetaalde professionals het verschil maken.
  • Denken in kansen en niet in problemen.
  • Handelen vanuit mogelijkheden en niet vanuit regels.

Waarom opgavegericht werken?

We bevinden ons in een netwerksamenleving. Bedrijven, organisaties en inwoners nemen vaker zelf het heft in handen; individueel en met elkaar, in kleine en grote sociale verbanden, offline en online. De rol van de gemeenteambtenaar verandert daarmee van ‘probleemoplosser’ naar ‘procesregisseur’ waarin hij of zij wendbaar en met langetermijnperspectief stuurt.

Waartoe opgavegericht werken?
Iedere gemeente werkt opgavegericht op zijn eigen manier. Zo heeft de gemeente Amsterdam haar subsidiebeleid volgens gebieds- en opgavegerichte principes herzien. Binnen de stadsdelen is bekeken welke opgaven spelen in de verschillende gebieden en welke resultaten gewenst zijn. Deze analyse is de basis bij de toekenning van subsidies. Subsidies zijn hiermee een middel om gebiedsspecifieke opgaven te realiseren.

Ook binnen de gemeente Zutphen wordt opgavegericht gewerkt. Binnen Zutphen zijn diverse partijen bij elkaar gebracht in thematafels om samen oplossing voor opgaven in de gemeente te bedenken. Partijen rondom dementie werden samengebracht om het verloop van het ziekteproces in kaart te brengen en de aanpak daarvan te bedenken binnen het budgettair kader. Dat vraagt een andere opstelling van ambtenaren en partijen in het veld: een blik naar buiten in plaats van naar binnen, de opgave centraal in plaats van het systeem.

Nu is het uw beurt!
Om met de veranderende rollen te oefenen heeft RadarAdvies een spel ontwikkeld. Zo kan opgavegericht werken laagdrempelig in de praktijk worden gebracht. Met uw casus beweegt u in het speelveld. U bepaalt de opgaven, vormt dreamteams en routes naar de realisatie van uw opgaven. Tijdens dit spel ervaart u kansen en uitdagingen die opgavegericht werken bieden.

Wilt u zelf opgavegericht werken ervaren? Kom dan naar onze workshop op 28 november: Aan de slag met opgavegericht werken.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JaapvV / adviseur
Wat een ongelofelijke kletskoek. De terminologie van een kleuter. Maar gelukkig weer een 'innovatie' waaraan flink valt te verdienen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.