Advertentie
sociaal / Nieuws

Eigen bijdrage Wmo wordt inkomensafhankelijk

Een hogere eigen bijdrage voor mensen die dat kunnen betalen maakt de Wmo-dienst eerlijker, vindt staatssecretaris Van Ooijen.

04 november 2022
huishoudelijke hulp
Shutterstock

Huishoudens met een inkomen boven 185 procent van het sociaal minimum gaan vanaf 2025 een hogere eigen bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp, zo staat in het wetsvoorstel dat elk moment in internetconsultatie gaat. 

Invulling

Dit heeft het kabinet vrijdag bekend gemaakt na de ministerraad. Eerder was al duidelijk uit het regeerakkoord dat het kabinet per 1 januari een hogere eigen bijdrage wil voor huishoudelijke hulp. Nu is er meer duidelijk over de invulling van deze maatregel.

Eerlijker

Het in 2019 ingevoerde abonnementstarief – iedereen betaalt nu 19 euro per maand, ongeacht de financiële draagkracht – heeft geleid tot een forse groei van het aantal aanvragers van huishoudelijke hulp. ‘Daarbij valt op dat met name onder hogere inkomensgroepen de procentuele groei fors is’, aldus VWS-staatssecretaris Van Ooijen in een persbericht.  ‘Dit leidt ertoe dat de toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen onder druk komt te staan voor juist inwoners in een kwetsbare financiële of persoonlijke situatie.’ Een hogere eigen bijdrage voor mensen die dat kunnen betalen maakt de Wmo-dienst volgens de staatssecretaris ‘eerlijker’.

Geleidelijk

Voor de meeste huishoudens betekent de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage overigens dat zij gewoon 19 euro per maand blijven betalen. ‘Bij huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal minimum zal de eigen bijdrage geleidelijk stijgen naarmate het inkomen hoger wordt’, aldus het persbericht. ‘Voor een huishouden met een inkomen van € 1000 boven dat grensbedrag zal de maandelijkse eigen bijdrage circa € 6,70 hoger zijn. Vanaf een inkomen van circa € 66.000 gaat de maximum eigen bijdrage gelden van € 255 per maand. Deze bedragen kunnen mogelijk nog wel veranderen op basis van de indexatie.’

Zorgakkoord

Eerder werd al in het Integraal Zorgakkoord afgesproken dat gemeenten 110 miljoen euro extra ontvangen voor Wmo-voorzieningen. Dat zal echter pas gebeuren in 2025, terwijl veel gemeenten nu veel problemen ondervinden door het grote beroep op de huishoudelijke hulp.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De huidige regeling was o.a. een uitvloeisel van het opheffen van de bejaardencentra waarbij het de bedoeling was dat ouderen, die steun behoeven, langer zelfstandig zouden blijven wonen. De nu geldende regeling werd ingevoerd omdat ouderen met vermogens, die in verpleegtehuizen moeten worden opgenomen, al zeer fors worden aangeslagen. Daarnaast betalen deze ouderen ook nog eens meer belasting via ons progressief werkende belastingstelsel.
Opnieuw dus een maatregel van een niet consistente en onbetrouwbare Overheid (CU-staatssecretaris). Dit heeft niets met eerlijkheid te maken.
Advertentie