Advertentie
sociaal / Nieuws

Dijksma (VNG) wil een Deltaplan Bestaanszekerheid

Met meerdere ondertekenaars overhandigde ze het manifest vandaag aan enkele Kamerleden.

31 januari 2024
burgemeester-Sharon-Dijksma.jpg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil een Deltaplan Bestaanszekerheid. Dat zei VNG-voorzitter Sharon Dijksma vanmiddag tijdens de Top Bestaanszeker Nederland. De minister-president moet daarbij de regie nemen en een duidelijke stip op de horizon zetten. Dijksma pleit voor een model zoals destijds bij de Klimaattafels is gebruikt.

Met ministeries, publieke dienstverleners, experts en het maatschappelijk middenveld wil ze aan tafel. In het verleden heeft deze aanpak gewerkt, meent Dijksma. Of de inhoud beviel of niet, de methode is volgens haar ‘succesvol’ gebleken. ‘Beter goed gejat dan slecht bedacht’, verklaart de voorzitter grappend. Dijksma vindt dat bestaanszekerheid tot de portefeuille van de nieuwe premier moet behoren. Die kan met alle partijen aan tafel en het coördineren.

Manifest

Naast de VNG is het manifest getekend door UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Ook de Belastingdienst en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ondersteunen de oproep tot meer aandacht voor het onderwerp in de Kamer.

Regeerakkoord

Tijdens de tweede dag van deze VNG-Top Bestaanszeker Nederland bood Dijksma de verklaring aan vertegenwoordigers van landelijke politieke partijen. Dijksma zei dat ze het politiek Den Haag zo makkelijk mogelijk wilde maken. ‘Copy paste in een regeerakkoord’, zei ze met een knipoog. Daar voegt ze aan toe dat gemeenten eveneens aan de slag moeten door beter in contact te komen met hun inwoners.

Wantrouwen

De aanwezige Tweede Kamerleden Daan de Korte (VVD), Inge van Dijk (CDA), Tjebbe van Oostenbruggen (NSC), Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA), Henk Vermeer (BBB) en Marijke Synhaeve (D66) namen de verklaring in ontvangst. De Korte vindt de grondhouding van het manifest ‘heel positief’, en wijst de aanwezigen erop dat delen al in gang zijn gezet. Als voorbeeld noemt de VVD’er de herziening van de Participatiewet, die minder uitgaat van wantrouwen. De Korte erkent dat zijn eigen partij daar in de loop der jaren ook wel anders naar is gaan kijken. Hij denkt dat de weg naar die stip echter wel ‘tot discussie’ kan leiden.

Stukjes

Van Oostenbruggen (NSC) vindt eveneens dat bestaanszekerheid een opdracht voor de regering moet zijn, en ziet de premier als aangewezen persoon om dat te coördineren. Daarmee bewaar je de ‘integraliteit’, vult Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) aan. Overigens verlangt Van Oostenbruggen als Kamerlid vooral juist ‘gedetailleerde oplossingen’. ‘Grote problemen los je stukje bij stukje op’, aldus de voormalig ondernemer. Marijke Synhaeve (D66) deelt de mening dat wet- en regelgeving ‘in kleine stapjes’ moet worden aangepast.

Bestoken  

Dijksma weet uit eigen ervaring dat het Kamerwerk lastig kan zijn. Ze geeft aan de parlementariërs te willen helpen met het opstellen van moties. Dan hoef je het als Kamerlid alleen nog maar ‘moreel te verdedigen’.‘We gaan jullie Kamerleden bestoken met concrete voorstellen’.

Ravijn

Tot slot wijst de VNG-voorzitter op ‘voldoende financiële slagkracht’ voor gemeenten. ‘Het ziet er somber uit voor ons (…) We koersen af op een ravijn, en ik heb de loopbrug nog niet zien hangen’, zei Dijksma beeldend. Ze doet wederom ‘een klein klemmend beroep’ op het dichten van dat gat.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Een nobel streven, maar is dit item wel een taak voor het VNG, of is het een persoonlijke invulling van de voorzitter die haar zetel in de 2e kamer mist.
Ziehier de statuten van de VNG.
https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/vng-statuten_20201111.pdf
Hielco Wiersma
Bestaanszekerheid is voor burgers een grondrecht en staat inmiddels alweer enige jaren steeds sterker in de belangstelling. Het bereiken van bestaanszekerheid is niet alleen afhankelijk van de Overheid maar in eerste instantie een primaire verantwoordelijkheid van burgers zelf. Soms spelen ook bedrijven daarbij een rol (bijv. isoleren woningen). Voor burgers die vanwege fysieke of andere dringende omstandigheden zijn aangewezen op financiële ondersteuning van de Overheid dienen passende maatregelen te worden getroffen. Als de Overheid op sommige gebieden achterblijft kan niet altijd direct volledig worden gecompenseerd en dienen overgangsmaatregelen te gelden zodat via ingroeien het gewenste doel kan worden bereikt (o.a. sommige uitkeringen en minimumlonen). Voor een goede vergelijking is het noodzakelijk om juiste vergelijkingen te maken en dienen alle voor- en nadelen en het volledige toeslagencircus in beeld te worden gebracht.
De grootste prioriteit voor het Rijk en alle Medeoverheden is op dit moment de grote behoefte aan de bouw van woningen (inclusief water, electriciteit en indien noodzakelijk gas). Dat los je in ieder geval niet op door huurprijzen te verlagen en met lapmiddelen. Dat bewijst ook de nieuwbouwproductie in 2023. Voor een oplossing van dit dossier falen de Overheden tot nu toe op alle fronten.
Hielco Wiersma
1. Op zichzelf niet onjuist om ons gehele zogenaamd naar draagkracht ingestelde belastingstelsel te hervormen en niet alleen maar met dollartekens in de ogen naar Box 3 te kijken.
2. Tegelijkertijd het volledige toeslagencircus, kwijtschelding van belastingen, subsidies voor energieverbruik e.d. ook volledig zichtbaar maken en waar enigszins mogelijk afschaffen. Toeslagen zoveel als mogelijk koppelen aan het aantal gewerkte uren.
3. Miljarden beschikbaar te stellen voor het op orde brengen van de sociale woningbouw (bouwen, bouwen, bouwen) is ook niet verkeerd. Nu moet dat grotendeels worden opgebracht door de andere eigenaren.
4. Ook stoppen met ook nog eens belasting (btw) te heffen op overheidsheffingen/belastingen (zie nota's nutsvoorzieningen) en het verlagen van energietoeslagen op gas en electriciteit.
5. Het gemeentelijk belastingstelsel zo wijzigen dat alle burgers met eenzelfde bedrag bijdragen aan de publieke dienstverlening van Gemeenten. Voor bedrijven kunnen andere tarieven worden gehanteerd. De WOZ/OZB-wetgeving gaat naar de prullenbak en/of volledig richting Rijk.
Advertentie