Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG en SZW aan het rekenen met Wwb-uitkeringen

De VNG en het ministerie van Sociale Zaken gaan onafhankelijk van elkaar uitrekenen hoeveel geld gemeenten in 2011 aan bijstandsuitkeringen uitgeven. Dat is de uitkomst van een overleg dat VNG en SZW vanochtend met elkaar voerden in. Aanleiding voor het overleg was de mededeling van het ministerie vorige week dat het budget dat de gemeenten krijgen 92 miljoen euro lager uitvalt dan eerder was geraamd.

21 juli 2011

Cijfers CPB

De daling van het budget met 92 miljoen euro komt vooral doordat het Centraal Planbureau ervan uitgaat dat de werkloosheid in 2011 daalt. Vorig jaar, toen de eerste ramingen werden gedaan, ging het CPB er nog vanuit dat de werkloosheid gelijk zou blijven. Maar volgens de VNG laten de cijfers van het CPB zien dat het aantal bijstanduitkeringen nog steeds oploopt (met gemiddeld 2500 huishoudens per maand sinds begin 2011).

 

Bestuursakkoord 2007

De discussie tussen de VNG en SZW over de macrobudgetten is niet nieuw. Inzet van de discussie is het bestuursakkoord uit 2007. De VNG leest daarin dat gemeenten een 'eigen risico' van 12.500 extra uitkeringen hebben. Stijgt het aantal Wwb-uitkeringen daarboven, dan moet SZW over de brug komen. Maar het ministerie ziet het akkoord uit 2007 anders: Afgesproken is dat gemeenten het aantal bijstandsuitkeringen met 25 duizend omlaag zouden brengen. Dat is niet gebeurd en dus moeten de gemeenten de extra uitkeringen zelf betalen.

 

Paragraaf 'Werk'

Saillant detail is dat in het bestuursakkoord van 2011 beide partijen het eens zijn geworden over een objectieve toets die zou moeten beoordelen hoe het akkoord van 2007 uitgevoerd moest worden en dus wie er op zou moeten draaien voor de kosten van de extra Wwb-uitkeringen. Maar deze passage stond in paragraaf 'Werk' die op het VNG congres van juni door de gemeenten zelf uit het bestuursakkoord is gehaald.

 

350 miljoen

Vorig jaar kwamen de gemeenten zo'n 350 miljoen euro te kort op het Wwb inkomensdeel. De VNG vindt dat SZW een flink deel van dat tekort (170 miljoen euro) voor haar rekening moet nemen. Hoe groot het tekort dit jaar zal worden, moet nog blijken. Als het aantal Wwb-uitkeringen inderdaad gestegen is, zoals de cijfers van het CBS laten zien, en het budget van SWZ daalt, zal het tekort groter worden. Half augustus moet er meer duidelijkheid zijn over de kosten van 2011 en praten VNG en SZW verder.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul Nunnink
Weg net het voorschotsysteem! Wat een overbodig conflict. Dit is gewoon boekhouders mentaliteit. Aan het eind van 2011 zal blijken hoeveel mensen er behoefte hadden aan een WWB-uitkering.
Advertentie