Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG wil stekker uit hervormingsagenda jeugd trekken

Pas als het nieuwe kabinet met gemeenten principeafspraken wil maken over het volledig uitvoeren van de uitspraak van de arbitragecommissie, werken zij weer mee aan de hervormingsagenda jeugd.

06 januari 2022
exit-2.jpg

Pas als het nieuwe kabinet principeafspraken wil maken over het volledig uitvoeren van de uitspraak van de arbitragecommissie, werken gemeenten weer mee aan de hervormingsagenda jeugd. Het gaat onder meer om de extra miljarden die gemeenten volgens de arbitragecommissie tot 2028 van het rijk nodig hebben om de Jeugdwet naar behoren te kunnen uitvoeren.

Resolutie

Een resolutie van deze strekking wordt volgende week donderdag door gemeentekoepel VNG voorgelegd aan alle gemeenten. Dit gebeurt tijdens een extra algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Bruskeren

De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie neemt de financiële positie van gemeenten niet serieus met de niet onderbouwde voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg van 100 miljoen in 2024 en structureel een half miljard vanaf 2025, aldus de resolutie. Die bezuinigingen staan in de financiële bijlage van het regeerakkoord. Daarnaast ‘bruskeert en belemmert’ het nieuwe kabinet met deze bezuinigingen het ‘langdurige traject’ tussen rijk en gemeenten over de jeugdzorg. Ook de uitspraak van de arbitragecommissie worden door het kabinet niet gerespecteerd, terwijl het demissionaire kabinet daar voor de zomer wel bestuurlijke afspraken over heeft gemaakt met de VNG. ‘Dit getuigt niet van goede interbestuurlijke verhoudingen’, aldus de VNG in haar resolutie. ‘De bedoeling en uitvoering van de hervormingsagenda, die moet leiden tot betere jeugdhulp en een beheersbaar stelsel, komen door het coalitieakkoord onder grote druk te staan.’

 

Principeafspraken

Wat de VNG betreft schorten gemeenten hun medewerking aan de hervormingsagenda op tot dat met het nieuwe kabinet een aantal principeafspraken is gemaakt. Zo moet ten eerste de uitspraak van de arbitragecommissie door het nieuwe kabinet ‘ten volle’ worden gerespecteerd. Dit betekent onder meer dat gemeenten worden gecompenseerd voor de feitelijke uitgaven die zij in het kader van de Jeugdwet maken. De bezuinigingen die – als resultaat van de hervormingsagenda jeugd – moeten worden gerealiseerd, moeten onderbouwd zijn en haalbaar zijn. Op zowel de uitvoering van de hervormingsagenda als de daadwerkelijke realisatie van de bezuinigingen, moet een onafhankelijke commissie toezien.

 

Geen verantwoordelijkheid

Ten tweede mogen de door het kabinet aangekondigde extra bezuinigingen ‘op geen enkele wijze ten koste gaan van het voor kwetsbare jeugd beschikbaar gestelde budget’. De maatregelen moeten bovendien worden getoetst op uitvoerbaarheid. Gemeenten willen daarnaast op voorhand geen verantwoordelijkheid nemen voor die extra bezuinigingen van een half miljard.  

 

Onafhankelijk onderzoek

Gemeenten en VWS liggen al jaren overhoop over de almaar oplopende tekorten op de jeugdzorg bij gemeenten. Hoewel gemeenten hierover al tijden brand en moord schreeuwden, stelde VWS keer op keer dat het wel meeviel. Een onafhankelijk onderzoek wees in december 2020 uit dat gemeenten structureel tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro per jaar op de jeugdzorg tekortkomen. Toch wilde het kabinet niet met structureel extra geld over de brug komen, waarop de VNG arbitrage inriep om het langslepende conflict te beslechten; een zeer uitzonderlijke stap.

 

Onvrede

Die arbitragecommissie oordeelde eind mei dat het rijk de komende jaren miljarden extra aan gemeenten moet geven, maar dat tegelijkertijd samen aan een hervormingsagenda 2022-2028 moest worden gewerkt; toen nog ontwikkelagenda geheten. Die agenda, waar ook jeugdhulpaanbieders, professionals en cliëntorganisaties aan meewerken, moet concrete maatregelen opleveren die leiden tot een kwalitatief en financieel houdbaar jeugdstelsel. De agenda moet op 25 februari af zijn, en door de verschillende achterbannen van groen licht zijn voorzien. Eind vorige maand stapten vijf jeugdzorgmedewerkers uit onvrede en boosheid opgestapt uit de werkgroepen die voorstellen maken voor de hervormingsagenda jeugd. ‘Er wordt niet gekeken naar hoe het jeugdzorgstelsel kan worden verbeterd, maar vooral naar hoe het goedkoper kan’, stelde Hilly Huismans, een van de vijf, in Binnenlands Bestuur.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Coen Dresen / Psycholoog, oud directeur jeugdzorg
Beste VNG en Rutte c.s. Wel eens van interpunctie gehoord? Kinderen hebben er veel last van als ouders elkaar daarmee in de houdgreep houden. Maar nog meer als gemeenten en Rijk dat doen. Rutte 4: Meer bezuinigen dan de arbitragecommissie had geoordeeld. En dan de VNG de stekker uit de Hervormingsagenda trekken. Enzovoorts, enzovoorts. Zo dansen Rijk en gemeente al zeven jaar. En de ontwerpfouten in de Jeugdwet blijven kinderen de noodzakelijke zorg onthouden. Gelukkig lijkt de 2e Kamer geleerd te hebben van de toeslagenaffaire gezien de vele amendementen die er op 8 december zijn aangenomen.
Marc Breugelmans / Fractievoorzitter CDA Roermond
Het is natuurlijk diep en dieptriest dat gemeenten en Rijk over de hoofden van een kwetsbare groep jongeren een gevecht moeten leveren hoe de jeugdzorg betaalbaar te houden. De menselijke maat zou terugkomen, maar daar zien we in de voornemens van het kabinet nu niets van terug. Wordt het niet eens tijd dat we het kind/de jeugd centraal stellen in deze discussie. Als we de energie nu eens steken in zaken die er maatschappelijk echt toe doen, dan moeten we in 2028 toch tot een beheersbare situatie kunnen komen. Benieuwd waneer het verstand gaat zegevieren!
Marc Breugelmans / Fractievoorzitter CDA Roermond
Het is natuurlijk diep en dieptriest dat gemeenten en Rijk over de hoofden van een kwetsbare groep jongeren een gevecht moeten leveren hoe de jeugdzorg betaalbaar te houden. De menselijke maat zou terugkomen, maar daar zien we in de voornemens van het kabinet nu niets van terug. Wordt het niet eens tijd dat we het kind/de jeugd centraal stellen in deze discussie. Als we de energie nu eens steken in zaken die er maatschappelijk echt toe doen, dan moeten we in 2028 toch tot een beheersbare situatie kunnen komen. Benieuwd waneer het verstand gaat zegevieren!
H. Wiersma / gepens.
Op de prioriteit van de echt kwetsbare jongeren (de specialistische jeugdzorg en/of andere prioriteiten) zal echt niet worden bezuinigd. Integendeel, daar zal meer geld naar toe moeten gaan.

De kosten voor de jeugdzorg zijn de afgelopen jaren volledig uit de hand gelopen. De geplande bezuiniging is gerelateerd aan een onlangs ingesteld onderzoek van een speciaal daarvoor ingestelde commissie. Overigens gaat het om beschikbaarstelling van 500 miljoen euro minder méér. Over de uitwerking van de nieuwe plannen en de invulling van het bedrag moet nog overleg plaatsvinden met de VNG..
H. Wiersma / gepens.
Het lijkt logischer dat het opstellen van de hervormingsagenda voor de nogal uit de hand lopende kosten van de Jeugdzorg en daaruit voortvloeiende bezuinigingen hand in hand gaan. Anderzijds moet het Rijk ook financieel meerjarig kunnen inplannen voor de rijksbegroting. Het lijkt dan reëel dat het Rijk en de gemeenten elkaar in het verdere onderhandelingscircuit voor de gewenste hervorming elkaar weten te vinden en de zaak niet op voorhand al op scherp wordt gezet. Pas als partijen elkaar voor een hervorming van de Jeugdzorg niet weten te vinden is er plaats voor harde(re) taal.
Ronald de Meij / wethouder
Hoe komt het dat we een in een welvarend land vooral bezig zijn met de betaalbaarheid en de organisatie van de hulp aan onze meest kwetsbare kinderen/gezinnen en niet met de inhoud ervan? Als gemeente Zwijndrecht zijn we vooral bezig met het verbeteren van de inhoud van de hulp en ondersteuning voor deze gezinnen. De energie is gericht om het samen met alle betrokkenen een betere, effectievere en duurzamere aanpak voor onze gezinnen te maken. We focussen vooral op het verbeteren van het perspectief van deze gezinnen. Daar hoort ook bij stoppen met hulp en organisatieprocessen die niets toevoegen en daar is genoeg van te vinden,. Daar gaan we heel ver in, voor de gezinnen maar ook uit vanuit een maatschappelijk belang: want gezinnen op een ondersteunen naar een beter perspectief is natuurlijk een top maatschappelijke investering en leidt tot een duurzaam sociaal domein dat in balans is.
Advertentie