Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG stopt delen persoonsgegevens in knooppunt zorgfraude

Na zes jaar blijkt er volgens de VNG geen juridische grondslag te bestaan voor het delen van de persoonsgegevens.

29 september 2023
Documenten Shutterstock
Shutterstock

De VNG is tijdelijk gestopt met het delen van persoonsgegevens in het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). In het IKZ werken Dat meldt de organisatie op haar website. Na intern onderzoek concludeert de VNG dat er op dit moment geen robuuste grondslag is om persoonsgegevens te delen.

Secretaresse Rirecteur Generaal

JS Consultancy
Secretaresse Rirecteur Generaal

Beleidsmedewerker Toerisme en Recreatie

JS Consultancy
Beleidsmedewerker Toerisme en Recreatie

Gegevens delen

Bij het signaleren en aanpakken van zorgfraude vindt er een uitwisseling van gegevens plaats tussen onder andere de gemeente en het IKZ. Ook organisaties als de Belastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het OM werken samen in het IKZ. De gegevens kunnen zowel persoonsgegevens als gegevens over bedrijven en andere organisaties zijn. De gemeente kan met hulp van het IKZ een verdiepend onderzoek uitvoeren. Op basis van dat verdiepende onderzoek en de bevindingen die er uit dat verdiepende onderzoek komen wordt zo nodig gehandhaafd.

Geen grondslag

De partners in het IKZ wisselden tot nu toe gegevens uit conform het informatieprotocol dat bij de oprichting van het IKZ is gepubliceerd in de Staatscourant. De Autoriteit Persoonsgegevens had zes jaar geleden, bij aanvang van het knooppunt, geen bezwaar tegen de gegevensdeling. Vorig jaar bleek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) persoonsgegevens had gedeeld met gemeenten terwijl dat niet mocht. De VNG is in reactie daarop gestopt met het delen van bijzondere persoonsgegevens en heeft onderzoek gedaan naar een wettelijke grondslag voor het delen van persoonsgegevens.

Tegenvaller voor fraudebestrijding

Tot grote teleurstelling van de VNG is daaruit gebleken dat het delen van persoonsgegevens op dit moment niet mag. ‘Dat is een tegenvaller in de fraudebestrijding; het staat haaks op de taken van gemeenten om toezicht te houden op de Wmo en de Jeugdwet, en om kwetsbare inwoners te beschermen tegen malafide zorgaanbieders. We hebben gemeenten geadviseerd om de tot nu toe ontvangen persoonsgegevens niet meer te gebruiken als er nieuwe onderzoeken worden gestart.’

Nieuwe wet

Gemeenten zelf kunnen persoonsgegevens blijven gebruiken in lopende onderzoeken, zegt de VNG. De recent aangenomen Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) maakt het delen van persoonsgegevens alsnog mogelijk. Naar verwachting is deze wet vanaf juli 2024 van kracht. Het IKZ was niet bereikbaar voor een reactie. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie