Advertentie
sociaal / Nieuws

Verzet tegen wetsvoorstel wanbetalers zorg

De gemeente Delft heeft ernstige bezwaren tegen het wetsvoorstel Structurele Maatregelen Wanbetalers Zorgverzekeringen dat de Tweede Kamer in januari aannam. De Eerste Kamer is vorige week een voorbereidend onderzoek begonnen over het wetsvoorstel.

17 maart 2009

Gedwongen betalen
Mensen worden door de wet gedwongen hun ziektekostenverzekering te betalen, waardoor andere crediteuren langer moeten wachten. Daarbij moeten mensen een boete van 300 euro betalen als ze een openstaande premieschuld hebben. Dat geld mag niet gebruikt mag worden voor aflossing en dat brengt de oplossing volgens Delft niet dichterbij.

 

Gelijkberechtiging
De wet schrijft het beginsel van gelijkberechtiging van verschillende schuldeisers voor. Door deze wet wordt dat teniet gedaan. ‘Mensen die in de schuldhulpverlening zitten moeten dan eerst hun premies afbetalen, terwijl een woning of energie ook elementaire levensbehoeften zijn. Die crediteuren zijn niet minder belangrijk’, aldus een woordvoerder. ‘Blijkbaar is dat de parlementariërs in de Tweede Kamer niet opgevallen. Dat is wel merkwaardig ja.’

 

Schuldhulpverlening
Het feit dat de boete niet gebruikt mag worden voor de aflossing, maakt het voor mensen met schulden alleen maar moeilijker om af te betalen. ‘Voor de gemeente verandert er niet heel veel, maar mensen zitten wel langer in de schuldhulpverlening. Dat zijn er aardig wat.’ Toch denkt ze niet dat het aantal mensen in de schuldhulpverlening specifiek hierdoor toeneemt. ‘Maar voor een kleine groep die nu al moeite heeft met betalen komt de stap ernaartoe wel dichterbij.’

 

Signaal
De gemeente zal door de wet dus meer geld kwijt zijn aan het faciliteren van de schuldhulpverlening en crediteuren moeten langer wachten op hun geld. ‘We gaan ervan uit dat de Eerste Kamer er serieus naar zal kijken. We hopen met ons bezwaar een signaal af te geven dat dit landelijke besluit lokale gevolgen heeft.’ De gemeente trekt pas nu aan de bel, omdat het bezwaar eerst nog in het college moest worden besproken. ‘Wethouder Saskia Bolten (GroenLinks) heeft er een nogal uitgesproken mening over.’

 

G4
Meerdere gemeenten hebben moeite met de wet. Ook de G4 heeft in een brief aan de Eerste Kamer haar bezwaren tegen de wet kenbaar gemaakt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat er meer aandacht moet komen voor het voorkomen van schulden. ‘Wanbetalers worden met deze wet extra gestraft, terwijl ze al in een financieel moeilijke positie zitten’, aldus de woordvoerder.

 

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

een Delftenaar
Gezondheid is het hoogste goed. Voorrang verlenen aan premiebetaling aan de Zorgverzekeraar - derhalve de zorgverzekeraar toevoegen aan de lijst van bevoorrechte schuldeisers - lijkt mij logisch.
M. Dijkman
Gemeente Delft heeft gelijk.
Het is een wet die meer problemen veroorzaakt dan het oplost. Iemand in financiële nood kun je niet extra straffen. Daarbij breng je een eventuele schuldsanering in gevaar met dit soort constructies.
Kom dan met een wet die de macht van de verzekeraars aan banden legt en de zorgkosten niet de pan uit laat gieren.

frank de groot
Het gaat niet zozeer of gezondheid het hoogste goed is, maar meer om de vraag of we allemaal aan een verzekering willen meebetalen. Wanbetalers die op kosten van anderen kunnen meeliften moeten aangepakt. Of een boete helpt indien sprake is van een schuldhulpverleningstraject is inderdaad de vraag, maar het zeker stellen van de mogelijkheden tot inning van de premie t.b.v. de collectiviteit van ons verzekeringsstelsel lijkt me een goede zaak.
Willem Reijm / kwaliteitsmedewerker
Beschaving laat zich mede aflezen uit de manier hoe een samenleving omgaat met de zieken. Belangrijk is dat mensen (weer) verzekerd zijn tegen ziektekosten. Als mensen in het verleden om welke reden dan ook zich niet (voldoende) hebben verzekerd en er hierdoor schulden zijn ontstaan zou aan de verzekering de verplichting verbonden moeten worden om de premie (middels een beslag?) op het reguliere inkomen in te houden. Ziektekosten(premie)schulden uit het verleden zouden geen voorkeurspositie moeten hebben ten opzichte van andere schulden zoals huur- of energieschulden.
Zo is naar de toekomst de verzekering veilig gesteld en worden schuldsaneringstrajecten niet gefrustreerd.
Harry / casemanager
Het is verbazingwekkend om te zien wat er uit de kast gehaald wordt voor een relatief kleine groep mensen, hiermee wordt het bedrijfsrisico van een verzekeringsbedrijf, wat een zorgverzekeraar is, afgewenteld op de burger die toch al verplicht is te betalen aan een verzekering die niet eens alles dekt. Hoewel wij dat misschien erg moeilijk en vervelend vinden is deze kleine groep burgers een groep die al heel erg in financiële nood verkeert. Naast dat zij gestraft worden voor hun financiele nood wordt het hen ook nog eens onmogelijk gemaakt om een WSNP traject in te gaan. Heel vreemd dat deze Wet is aangenomen. Bij mij bestaat er toch het vermoeden dat de zorgverzekeraar hier een grote vinger in de (premie) pap heeft.
m.bekrelaar
1. Kamerleden beschikken kennelijk niet over bovenmatig veel wetskennis als conflicterende wetten worden doorgesluisd.
2. Heb zelf meermaals overwogen niet meer te verzekeren. Betaal nu 5x meer dan voorheen voor minder verzekering. Zou wel eens een kosten-batenafweging willen. Maar: zolang ik zoveel betaal, zal ik de verzekering uitmelken ook!
Bert de Rooij / Integrale veiligheidsadviseur
Met alle begrip voor goede argumenten, doch ik vind dat al voorkomen kan worden, dat mensen zorgschuld opbouwen, door direct al dit bedrag op hun uitkering in te houden, dit gebeurt al bij velen in Nederland, hiermee voorkom je al een behoorlijke categorie wanbetaling
Manus
Een arts blijft verplicht om ook een wanbetaler van de zorgverzekering te behandelen (in noodgevallen). Dat is een andere positie dan die van bijvoorbeeld een woningcorporatie, die niet verplicht is om een wanbetaler te (blijven) huisvesten. Daarom moet bijvoorbeeld de betaling van de premie zorgverzekering voorrang krijgen op aflossing van andere schulden.
R Groenendaal / electrotomonteur/politicus
Als ik een brandverzekering afsluit kijk ik eerst of deze wel rendabel is. De zorgverzekering is voor mij niet rendabel, ik betaal wel maar krijg bijvoorbeeld geen vergoeding voor de tandarts.
Aanvullende verzekering kan ik niet betalen, laat staan de basispremie die met 400% verhoogd is bij de invoering van dit geldverdiensysteem (verzekering is dit toch niet meer?)
Daarnaast is de premie allesbehalve inkomensafhankelijk, dit zou een percentage van je loon moeten zijn in plaats van de fooi die we nu terug krijgen als zorgtoeslg. Iemand die 5000 euro per maand betaald betaald maar 20 euro meer dan iemand die maar 1500 euro per maand verdiend. Als iedereen nu gewoon 8% van zijn salaris zou betalen aan premie dan zou het heel wat eerlijker zijn en is er veel meer geld in omloop omdat de rijken dan solidair meebetalen voor de armeren.
M. Dijkman
@ een delftenaar

Gezondheid is idd het hoogste goed. Maar gezondheid is niet alleen afhankelijk van zorg.

FP
Er wordt hier wel heel gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat heel veel onverzekerden dat niet doen vanuit het gebrek aan middelen, maar bewust vanuit andere beweegredenen. Het aantal 'wanbetalers' is overigens niet veel groter dan onder de oude Ziekenfondswet.
Advertentie