Advertentie
sociaal / Nieuws

Jeugdzorgprofessionals niet gerust op hervormingsplannen

‘Het is riskant om de 'lichte hulp' over één kam te scheren’, zegt Jeugdzorg Nederland.

16 mei 2022
Examenstress
Staatssecretaris Van Ooijen vraagt zich af of hulp bij examenstress wel thuishoort in de jeugdzorg.Shutterstock

Branchevereniging Jeugdzorg Nederland en vakbond FNV zijn niet blij met de plannen van staatssecretaris Van Ooijen om de jeugdzorg te hervormen. Het idee van een eigen bijdrage is ronduit onacceptabel, vinden beide partijen. Maar ook het voornemen om het aanbod aan lichtere vormen van jeugdzorg in te perken, stuit op weerstand.

Bezuiniging

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie, Jeugdzorg) maakte vrijdag bekend dat de bezuiniging van een half miljard op de jeugdzorg toch niet voor rekening van de gemeenten zal komen. De bezuiniging, die vanaf 2025 zou moeten ingaan, is een 'rijksverantwoordelijkheid', schreef Van Ooijen in een brief aan de Tweede Kamer.

'Hierdoor wordt de jeugdzorg minder toegankelijk’

Jeugdzorg Nederland

Eigen bijdrage

De staatssecretaris overweegt om een eigen bijdrage voor jeugdzorggebruikers in te voeren, zodat de ruim 500 miljoen euro alsnog kan worden opgehaald. Een andere mogelijke bezuinigingsmaatregel is het beperken van de behandelduur.

Zorgmijding

Onacceptabel, vindt Jeugdzorg Nederland. 'Op die manier komt de rekening te liggen bij de mensen die deze zorg nodig hebben en krijgen ze te maken met een extra drempel', schrijft de branchevereniging. 'Hierdoor wordt de jeugdzorg minder toegankelijk; de kans is groot dat wordt afgezien van nodige zorg.' Vakbond FNV, die 'fel tegen' de eigen bijdrage is, stelt dat de invoering daarvan zal leiden tot 'zorgmijding en zwaardere problematiek'.

Gemeenten weer aan tafel

Hoewel de zorgprofessionals kritisch blijven, heeft staatssecretaris Van Ooijen de gemeenten wel weer aan tafel weten te krijgen. De gemeenten waren begin dit jaar gestopt met de overleggen over de hervorming van de jeugdzorg, nadat bleek dat de regering op termijn een half miljard wil gaan bezuinigen. Nu het kabinet die bezuiniging zelf gaat invullen, is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weer bereid om verder te praten. ‘Wel zien we dat met deze oplossing helaas de mogelijkheid op een extra bezuiniging voor de kwetsbare sector blijft bestaan’, meldt de VNG. ‘Daarom zullen we bij het opstellen en uitvoeren van de agenda scherp in de gaten houden wat de effecten zijn voor jongeren in kwetsbare situaties.

Kwaliteit

Ook het inkorten van de behandelduur is geen goed plan, vindt Jeugdzorg Nederland. De lengte van de behandeling moet worden overgelaten aan het oordeel van de professional, stelt de vereniging. 'Het inkorten van de behandelduur gaat ten koste van de kwaliteit en effectiviteit. Door tekortschietende behandeling nemen klachten en juist daarmee ook de zorgkosten toe.'

‘De vraag naar jeugdzorg stijgt enorm, maar dat komt niet door te veel aanbod, maar door maatschappelijke problematiek.'

Maaike van der Aar

Examenstress

In een interview met de Volkskrant stelt Van Ooijen dat hij sommige lichtere vormen van jeugdzorg zou willen afschaffen, zodat er meer ruimte komt voor complexere hulp. Hij noemt het voorbeeld van hulp bij examenstress: 'We moeten met elkaar de vraag stellen of de jeugdzorg daarvoor bedoeld is. Hoort spanning, stress niet bij een examen?'

Nooit onderbouwd

Ook daar is vakbond FNV het niet mee eens. Vakbondsbestuurder Maaike van der Aar: 'Er wordt gezegd dat er te veel lichte zorg is. Dat is nooit onderbouwd en is in de politiek een eigen leven gaan leiden. De vraag naar jeugdzorg stijgt enorm, maar dat komt niet door te veel aanbod, maar door maatschappelijke problematiek.'

Riskant

Jeugdzorg Nederland is ook kritisch. 'We delen de analyse van de staatssecretaris dat de zorg voor de meest kwetsbare kinderen nu het meest in de knel zit', laat de vereniging desgevraagd weten. 'Ook herkennen we de enorme groei bij de lichte hulp. Het is echter riskant om de 'lichte hulp' over één kam te scheren: er zit zowel hulp bij waarvan je je inderdaad af kunt vragen of dat nu onder jeugdzorg zou moeten vallen, maar er zit ook hulp bij die wel degelijk kan voorkomen dat problematiek verergert.'

Geen extra budget

Nadere uitwerking van de plannen is vereist, wat Jeugdzorg Nederland betreft. 'Wat we nog missen in de voorstellen is hoe het beperken van lichte hulp daadwerkelijk gaat leiden tot meer aandacht voor de hulp aan de meest kwetsbare kinderen. Want in de huidige opzet zijn de beoogde besparingen nodig om de bezuiniginsopdracht van het kabinet te halen en komt er géén extra budget beschikbaar voor de zwaardere specialistische zorg.'

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie