Advertentie
sociaal / Nieuws

Migranten hebben groter vertrouwen in ambtenaren

Vooral de fiducie in de medemens en publieke instituties (zoals rechter, politie en de Tweede Kamer) nam toe. Het vertrouwen in private partijen (zoals banken en grote bedrijven) bleef stabiel.

20 januari 2021
vertrouwen.jpg

Mensen met een migratieachtergrond hebben gemiddeld genomen minder vertrouwen in de medemens dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Wel is de kloof kleiner geworden de afgelopen jaren. Opvallend is dat ambtenaren juist wél op vertrouwen van niet-westerse migranten kunnen rekenen.

Groei
Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), waarin het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de medemens en in publieke en private instanties wordt onderzocht. In de periode 2012-2019 is het vertrouwen over het algemeen gegroeid. Vooral de fiducie in de medemens en publieke instituties (zoals rechter, politie en de Tweede Kamer) nam toe. Het vertrouwen in private partijen (zoals banken en grote bedrijven) bleef stabiel.

Verdelende factor
Die trend geldt echter niet in gelijke mate voor alle bevolkingsgroepen. Zo is het vertrouwen in elkaar en in de publieke sector groter onder hoger opgeleiden, terwijl lager opgeleiden juist meer vertrouwen hebben in het private domein. Ook migratieachtergrond is een verdelende factor. Zo hebben mensen met een niet-westerse migratieachtergrond fors minder vertrouwen in de medemens. Aan de andere kant heeft die groep meer vertrouwen in private instituties.

Samenstelling
Wel is de kloof wat betreft migratieachtergrond de afgelopen jaren kleiner geworden. Een verklaring daarvoor is de veranderde samenstelling van de groep migranten. Er zijn meer migranten uit landen die een hoog vertrouwen hebben, zoals uit Aziatische, Arabische en Sub-Sahara-Afrikaanse landen, en minder migranten uit de traditionele herkomstlanden Turkije, Marokko en Suriname, die doorgaans een laag vertrouwen hebben. Door de relatieve afname van het aandeel migranten uit de traditionele landen, neemt het gemiddelde vertrouwen van de migranten toe.

Divers
Verdere uitsplitsing naar herkomst laat een divers beeld zien. Zo heeft minder dan 40 procent van de mensen met een Turkse of Surinaamse achtergrond vertrouwen in de medemens, terwijl dat voor bijna 75 procent van de Scandinavische migranten geldt. Bij mensen met een Nederlandse achtergrond ligt het percentage iets boven de 60 procent.

Ambtenaren
Als het gaat om het vertrouwen in ambtenaren, scoort de groep met een Turkse achtergrond (53 procent) juist hoger dan mensen van Nederlandse herkomst (43 procent). Ook migranten uit onder andere Marokko (57 procent), Arabische landen (60 procent) en Zuid-Azië (65 procent) hebben relatief veel vertrouwen in ambtenaren. De enige groep die minder vertrouwen heeft in ambtenaren dan de mensen van Nederlandse herkomst, zijn migranten uit Duitstalige landen. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Migranten kunnen vooral het beste uit zichzelf proberen te halen:

-via het onderwijs.

-door voor zichzelf doelen te stellen.

-aanpassing aan de cultuur en wetgeving waar men zich vestigt.

-vooral weg te blijven van criminaliteit.Van landen waar men wordt opgenomen mag worden verwacht:

-na een redelijke aanpassingsperiode een volwaardige opname in de maatschappij en het verkrijgen van de nationaliteit als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

-begrip voor andere cultuuraspecten, die passen binnen de bestaande wetgeving.

-een maatschappij, waar discriminatie behoort te worden bestraft.

-een discrimminatiel

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie