sociaal / Partnerbijdrage

Succesvolle implementaties van het dashboard Sociaal Domein

Het implementatietraject: vier stappen naar succes.

08 juli 2024
dashboard

Een dashboard ondersteunt gemeenten bij het verkrijgen van inzichten rondom hun uitgaven met betrekking tot de Wmo en Jeugdwet. Inzichten die van groot belang zijn in een periode waarbij budgetten steeds meer onder een vergrootglas liggen en de vraag naar hulp juist blijft stijgen. Het dashboard Sociaal Domein van Verder ondersteunt al meerdere jaren gemeenten bij het verkrijgen van deze cruciale stuurinformatie. Door gebruik te maken van het berichtenverkeer, dat we halen uit eigen gemeentelijke systemen of vanuit GGK-data (Gemeentelijke Gegevens Knooppunt), worden gemeenten snel voorzien van de benodigde inzichten. Denk hierbij aan het percentage zorg dat gedeclareerd wordt, vergelijkingen over tijd en doorlooptijden van zorgtrajecten.

Het implementatietraject: vier stappen naar succes!

Bij een implementatieproces is het cruciaal om de aanpak duidelijk te hebben, dit geldt voor alle stakeholders. Onze aanpak bestaat uit vier zorgvuldig geplande stappen:

 1. Voorbereidingsfase
  In deze fase verzamelen we alle benodigde informatie en stellen we een gedetailleerd plan op. Belangrijke vraagstukken in deze fasen zijn onder andere; wie maken onderdeel uit van het implementatieteam? Hoe worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld? Wat is de definitieve planning?
 2. Organisatiefase
  We realiseren de technische inrichting van het dashboard en maken duidelijke afspraken met alle betrokken stakeholders. Wie heeft toegang nodig tot het dashboard? Op welke manier wordt de data uit de gemeentelijke systemen ontsloten en wie levert deze aan?
 3. Implementatiefase
  Het dashboard wordt bruikbaar voor alle eindgebruikers en gekoppeld aan de benodigde data. Een uitgebreide gepersonaliseerde training kan in deze fase niet ontbreken. Staat alle data in het systeem en zijn de gebruikers voldoende opgeleid voor het gebruik van het dashboard? Dan wordt er gezamenlijk besloten op welk moment het dashboard live gezet wordt.
 4. Evaluatie- en nazorgfase
  Na de implementatie evalueren we het proces en bieden we nazorg om eventuele aanpassingen of wensen door te voeren. Ons dashboard wordt namelijk voortdurend doorontwikkeld op basis van feedback en wensen van klantgemeenten. Nieuwe gemeenten worden direct betrokken in dit proces.

Ondersteuning en training: ontzorgen van de klantgemeente

Onze missie is om de klantgemeente zoveel mogelijk te ontzorgen. We garanderen een “kant en klaar” dashboard, met meer dan 40 standaard rapporten. Indien gewenst is maatwerk altijd mogelijk. Tijdens de implementatie regelen we de toegang en ondersteunen we, indien nodig, met de data-aanlevering. Zodra iedereen toegang heeft tot het dashboard, ronden we de implementatiefase af met een op maat gemaakte training voor alle eindgebruikers.

Toekomstperspectief: blijvende samenwerking en doorontwikkeling

De doorlopende samenwerking met onze klanten is cruciaal voor ons. De basis hiervoor wordt gelegd tijdens de implementatie (of soms zelfs daarvoor al). We hechten veel waarde aan warm en persoonlijk klantcontact. Dit is voor ons niet alleen essentieel voor een goede relatie, maar ook een belangrijke bron van informatie om het dashboard verder te ontwikkelen. Door constant in gesprek te blijven met gemeenten, onze klanten, kunnen we inspelen op de steeds veranderende behoeften en blijven we innovatieve oplossingen bieden.

Meer informatie

Heb je vragen over het dashboard? Neem dan contact met ons op. We plannen graag een vrijblijvend gesprek.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.