sociaal / Partnerbijdrage

Dashboard geeft Sociale Dienst Drechtsteden inzicht

Datagedreven sturing voor effectieve transformatie.

16 januari 2024
Dashboard drechtsteden

Door het ontbreken van de juiste tools is het voor veel gemeenten nog een toekomstvisie om beleid te voeren vanuit zorgtraject monitoring. ‘Inzichtelijke en betrouwbare stuurinformatie is noodzakelijk om het gehanteerde beleid goed te kunnen evalueren en bij te kunnen sturen. Het Dashboard geeft de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) inzicht voor sturing.’ , aldus Roeland Westra, senior contractmanager Sociale Dienst Drechtsteden.

Datagedreven resultaatsturing is één van de doelen die de SDD voor ogen heeft. Verder (voorheen Zorg-Lokaal) ontwikkelde in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden het dashboard ‘zorgpaden’. Dit dashboard geeft inzicht in de zorginzet op productcategorie niveau tussen een instelbare start- en eindmaand. Door de instelbare periode filter, ontstaat het pad dat verschuivingen en stapelingen tussen en binnen categorieën aantoont. De zorgtrajecten van cliënten zijn hierdoor in de tijd te volgen in ‘zorgpaden’.

Het ontwikkelde dashboard heeft als enorme toegevoegde waarde dat de cliënten te volgen zijn in de tijd, vanaf het moment van instroom tot wellicht een uitstroom moment. Hierdoor zijn wij nu in staat om de doorlooptijden, afschaling en uitstroom te meten.

Roeland Westra

Datagedreven sturing voor effectieve transformatie

Beschermd wonen is gericht op het bieden van een veilige woonomgeving, stabilisatie en het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. De SDD voert dit programma uit in opdracht van en in samenwerking met centrumgemeente Dordrecht. Sinds 2018 worden aanbieders meer gestimuleerd om mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking waar mogelijk niet in een instelling, maar zoveel mogelijk thuis hulp te bieden (geïntegreerd in de wijk); ‘beschermd thuis’.

Onvolledige of versnipperde managementinformatie rondom het complete zorgpad van de doelgroep maakt effectief transformeren lastig. Waar stuur je op als je niet weet wat er speelt?

‘Meer inzicht krijgen in de transformatie beschermd thuis was in eerste instantie de aanleiding voor het dashboard ‘zorgpaden’. Met zorgpaden kunnen wij bijvoorbeeld nauwkeurig monitoren hoe groot nu de doorstroom van intramuraal naar ambulant daadwerkelijk is. Met de transformatie streven we naar een zo normaal mogelijke woon- en leefomgeving voor de burger. Zo kunnen ze mee blijven doen in de samenleving en behouden ze structuur in hun dagelijkse leven. Waar mogelijk stimuleren wij binnen onze regio dan ook de inzet op beschermd thuis.’ , aldus Roeland Westra.

De SDD startte recent om inzichten uit het dashboard toe te passen en een intern projectteam bekijkt periodiek de ontwikkelingen. Om de monitoring van het verloop van zorgtrajecten uit te breiden zoekt Verder continue mogelijke samenwerkingen op.

‘Eén van de belangrijke inzichten vanuit het dashboard is het  financiële effect van zorgpaden. Inzichten worden onder andere ingezet voor contractmanagement en de financiële verantwoording in bestuurlijk overleg. Uiteindelijk is het streven om effectief gebruik te maken van alle stuurinformatie, zodat de zorg (op de langere termijn) betaalbaar blijft of, door passende en effectieve zorginzet, juist goedkoper. Dit is geen doel op zich, de inhoudelijke beweging is leading, maar wel een gunstig bijeffect.’ , aldus Roeland Westra.

Functionaliteiten van het dashboard ‘zorgpaden’

Het dashboard bestaat uit twee kolommen met daartussen verbindingen die het zorgpad aanduiden. De kolommen zijn een weergave van alle combinaties van productcategorieën waarin zorgtrajecten actief zijn tijdens de geselecteerde startmaand (linker kolom) en eindmaand (rechter kolom).

zorgpaden
Schemaweergave dashboard.

Aantal cliënten, waarde, financieel effect en uit zorg reden per productcategorie

Het dashboard ‘zorgpaden’ toont per productcategorie het aantal cliënten met een onderliggende toewijzing. En met behulp van een directe link met de gemeentelijke Producten Diensten Catalogus (PDC) is het ook mogelijk om per productcategorie de totale waarde (€) aan onderliggende toewijzingen in te zien.

De zorgpaden (zichtbaar in het midden van het dashboard) tonen de doorstroom naar de productcategorieën, waarin cliënten in de geselecteerde eindmaand zorg ontvangen. Vervolgens maakt een zorgpad selectie de financiële effecten (een daling of stijging in de kosten bijvoorbeeld) van het betreffende zorgpad zichtbaar.

Als een cliënt uitstroomt en in de geselecteerde eindmaand geen zorg meer ontvangt, dan eindigt het zorgpad in categorie ‘geen zorg’. Het dashboard laat hierbij ook de beëindigingsreden die de zorgaanbieder meegaf in de Melding Uit Zorg (307) zien.

Verplaatsingen binnen een productcategorie

Het kan voor gemeenten ook interessant zijn te weten welke verplaatsingen er binnen een productcategorie zijn. Een voorbeeld: welke afschaling is te signaleren bij producten die volgens de gemeentelijke PDC als laag, middel en hoog kunnen worden toegewezen? Maar er zijn diverse verplaatsingen binnen een productcategorie denkbaar. Deze kunnen naar behoefte in het dashboard ‘zorgpaden’ worden weergegeven. 

Om grip op zorginzet te kunnen krijgen en houden is het steeds belangrijker om binnen dit complexe domein betrouwbaar inzicht te hebben. Het continue door ontwikkelen van tools voor inzicht in het verloop van zorgtrajecten is hierbij heel waardevol.

Roeland Westra

Continu werken aan verbetering

Het dashboard ‘zorgpaden’ wordt voortdurend doorontwikkeld en uitgebreid met extra filteropties en aanvullende data. Op korte termijn wordt er onder andere nog een ‘zorgaanbieder’ filteroptie toegevoegd. Deze optie geeft contractmanagers bij gemeenten inzicht in de effecten van zorginzet per gecontracteerde zorgaanbieder.

Meer informatie?

Het dashboard is ontwikkeld met de visie om data te structureren naar toegankelijke informatie. Zo bieden wij een hulpmiddel voor grip op verantwoorde zorg. Vragen over ons dashboard? Neem vandaag nog contact met ons voor meer informatie of het inplannen van een vrijblijvend gesprek. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.