Advertentie
sociaal / Nieuws

Jeugdwet schiet tekort voor kind met handicap

Volgens belangenbehartiger Ieder(in) krijgen gezinnen de zorg voor hun kinderen niet of maar heel moeizaam geregeld. ‘De toegang tot de zorg is bureaucratisch, er worden korte ondeskundige indicaties afgegeven en daarmee samenhangend: bij veel gemeenten ontbreekt de juiste expertise.’

21 juni 2018
gehandicapt-kind.jpg

De Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Gehandicapten- en ouderorganisaties ontvangen een ‘bijna constante stroom’ van meldingen over wat er voor hun kinderen misgaat in de zorg en ondersteuning, meldt belangenorganisatie Ieder(in).

Bureaucratisch
Volgens de belangenbehartiger krijgen gezinnen de zorg voor hun kinderen niet of maar heel moeizaam geregeld. ‘De toegang tot de zorg is bureaucratisch, er worden korte ondeskundige indicaties afgegeven en daarmee samenhangend: bij veel gemeenten ontbreekt de juiste expertise.’

Moegestreden
Ook melden ouders tegenwerking en onwil als zij zorg of ondersteuning aanvragen. ‘Om passende zorg te kunnen krijgen, moeten we een eindeloze strijd voeren met de gemeente en met instanties. Ik ben moegestreden’, meldt een van de ouders aan Ieder(in).

Crisisopvang
De organisatie onderstreept dat kinderen met een beperking heel andere zorg nodig hebben dan bijvoorbeeld kinderen met opvoedproblemen. ‘Zo hebben kinderen met autisme of een verstandelijke beperking vaak baat bij langdurige, intensieve een-op-een-begeleiding om mee te kunnen doen op school, thuis en in hun vrije tijd. Als deze begeleiding ontbreekt, kan een kind uiteindelijk totaal ontsporen en in de crisisopvang terechtkomen.’

Verantwoordelijkheid gemeenten
Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg verschoven van de landelijke overheid naar gemeenten. De Tweede Kamer praat donderdagavond over de eerste tussenevaluatie Jeugdwet. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W.F.Willems / pensionado
De oorzaak ligt in het opsplitsen van de AWBZ in de WLZ en de WMO, dan krijg je onherroepelijk domein- en kompetentie kwesties, maar ja daar is allemaal voor gewaarschuwd.Net als met de eigen bijdrage,ik kreeg achteraf wel weer gelijk, dus nu landelijk uniform.
Advertentie