Advertentie
sociaal / Nieuws

Verontwaardiging over Wmo-overschotten gemeenten

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) kan niet ongemoeid laten dat gemeenten structureel overhouden op het budget voor Wmo-taken. SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten vindt dat hij de regie moet nemen. Belangenverenigingen reageren verontwaardigd op het onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat negen op de tien gemeenten geld overhouden van het Wmo-budget.

06 mei 2016

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid kan niet ongemoeid laten dat gemeenten structureel overhouden op het budget voor Wmo-taken. SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten vindt dat hij de regie moet nemen. Belangenverenigingen reageren verontwaardigd op de forse overschotten. ‘Ongehoord’ en ‘ongekend’ stellen Patiëntenfederatie NPCF en seniorenorganisatie ANBO. De NPCF dringt aan op oormerking van het Wmo-budget.

Overschotten van 15 procent

Leijten reageert daarmee op een gisteren gepubliceerd onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat negen op de tien gemeenten geld overhouden van het budget voor begeleiding en ondersteuning. Ruim de helft van de gemeenten heeft wat betreft deze Wmo-taken aan het eind van de rit zelfs een overschot van 15 procent of meer ten opzichte van de begroting. Twee op drie gemeenten hadden eind  2015 nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp.

Zwart scenario

Als stelselverantwoordelijke kan Van Rijn (PvdA) dit niet laten lopen. Dat er fors geld overblijft, wijst er volgens Leijten op dat gemeenten volgens het meest zwarte scenario hebben begroot en op basis daarvan hard hebben bezuinigd. ‘Sommige gemeenten hebben voorzieningen afgeschaft, andere vragen enorm hoge eigen bijdragen voor de zorg. Mensen die het niet kunnen betalen, zeggen daarom nu zorg af. Daar moet een einde aan komen’, zegt ze.

Rekening wegschuiven

Ook gemeenten gaan in die zin niet vrijuit. Zij moeten volgens Leijten het eigen bijdrage-beleid heroverwegen. De overschotten – voor alle gemeenten samen zou dat volgens een gezamenlijke analyse van Binnenlands Bestuur en de NOS neerkomen op een conservatief geschat bedrag van 310 miljoen euro – wijzen erop dat de eigen bijdragen in veel gevallen te hoog zijn. ‘De rekening wordt naar de inwoners weggeschoven’, zegt ze.

Aanjager aan de bak

Het onderzoek van Binnenlands Bestuur toont volgens Leijten aan dat de aanjager die Van Rijn onlangs heeft aangesteld ‘echt aan de bak moet’ om de zorg binnen gemeenten op peil te houden. Ook de lokale raden moeten aan de slag en een analyse eisen die antwoord geeft op de vraag hoe het toch kan dat het overschot zo groot is, terwijl gemeenten eerst aangaven de decentralisatie financieel niet aan te kunnen.

Te weinig hulp

‘Het is ongehoord: meer dan eens heeft ANBO aangegeven dat gemeenten een veel te terughoudend beleid voeren als het gaat om de Wmo. Vele gemeenten bliezen hoog van de toren dat ze te weinig geld kregen om goede ondersteuning te bieden, en nu blijken ze ruim over te houden. En dat terwijl er nog te weinig hulp wordt geboden uit de Wmo’, fulmineert Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO in een reactie op het onderzoek.

Maatwerk ontbreekt

Ongekend, vindt Patiëntenfederatie NPCF. ‘We trekken aan de bel voor al die mensen die juist ervaren dat ze van hun gemeente geen passende oplossing geboden krijgen. Mensen komen hulp en hulpmiddelen tekort en maatwerk ontbreekt. De gevolgen werken met een domino-effect door in het leven van mensen. Dan kan het niet zo zijn dat er tegelijk miljoenen zorgeuro’s op de plank blijven liggen’, vindt directeur Dianda Veldman.

Oormerken

De patiëntenfederatie dringt aan op oormerking van het Wmo-budget. Veldman: ‘Elke euro die bestemd is voor hulp en ondersteuning, moet ook daadwerkelijk bij mensen terechtkomen. Daarom moet dat geld geoormerkt worden, zodat het geen andere bestemming kan krijgen.’ Eerder had Ieder(in) al kritiek geuit op de overschotten. 

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

joop
tja mensen die geen zorg ontvangen omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen en omdat gemeente niet bijspringen komen er goedkoop vanaf maar dat hoort niet ze hebben hun plicht voor mensen die niet mee kunnen doen in de maatschappij te zorgen daaronder vallen geestelijk ziekke ,ouderen gehandicapten , beperkten ,verstandelijk en chronische zieken . schande dat men zo kort overal op .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Eerst meldt BB een conservatief geschat bedrag van 310 miljoen. Nog geen dag later is het nog "maar" 240 miljoen. Typefout of weet niemand meer waar men mee bezig is?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Bekkers
240 was tikfout. Excuus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wheely / PGB-houder
Wonderlijk : een week geleden werd gemeld dat Stas. Van Rijn nog 500 miljoen aan bezuinigingen moest zoeken bij de zorg.En nu ineens melden gemeenten dat ze 360 miljoen over hebben op het zorgbudget.Volgens mij stinkt dat aan alle kanten!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Die WMO overschotten zijn maar betrekkelijk. Er is nml ook nog zoiets als de jeugdzorg en daar zijn grote tekorten. Beide moeten betaald worden. De budgetten zijn niet geoormerkt en dat moet ook zo blijven. Leijten en consorten moeten stoppen politiek te bedrijven met WMO gebruikers als inzet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !


Heerlijk die communistische herverdelingsmaatschappij, tot de bodem is bereikt want dan valt er nix meer te verdelen..Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Zonder beter onderzoek is het nogal voorbarig om gemeenten te betichten van zuinig beleid:

1. het betreft slechts een onderzoek onder 126 van de 390 gemeenten.

2. de Tweede Kamer heeft zelf bezuinigingen opgelegd. Logisch dat gemeenten deze bezuinigingen doorgeven aan de zorgvragers.

3. alle afrekeningen met instellingen zijn nog niet binnen.

4. onduidelijk is in hoeverre gemeenten efficiënter met geld omgingen dan het Rijk.

Kortom het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken. Nu al huilende Kamerleden kunnen beter hun huiswerk overdoen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@. Wiersma (gepens.) op 6 mei 2016 19:01 Zonder beter onderzoek is het nogal voorbarig om gemeenten te betichten van zuinig beleid. Kortom het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken. Nu al huilende Kamerleden kunnen beter hun huiswerk overdoen. ==Kamerleden reageren altijd op onderzoeken. Of die onderzoeken volwaardig zijn (dit onderzoek zou volgens het artikel van BB zijn), is niet aan hen. Zij gaan uit van wat ze op hun bord krijgen. Een kabinet doet over het algemeen niet anders.De tijd ontbreekt om alles nog eens dunnetjes over te doen c.q. overal aan te twijfelen. Als je nergens op reageert, is het ook niet goed. In elk geval gaat het om aandacht en die is nu getrokken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert Nienhuis / belastingadviseur
Ik ben het met de Patiëntenfederatie eens dat het WMO-budget geoormerkt moet worden. Het overhouden van grote sommen geld op een reeds gekort zorgbudget heeft de schijn van taakverwaarlozing in zich wat het verdient om tot op de bodem uitgezocht te worden, zeker bij de gemeenten die het meeste geld hebben overgehouden en waar de overschotten nu worden aangewend om de jaarekening rond te krijgen en begrotingstekorten gedekt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
sandra (44jaar)
Het is logisch dat de gemeentes meer geld over houden. Kijk ik puur naar mijn eigen gemeente Sittard-Geleen. Zij voeren maximale eigen bijdrage beleid. In mijn geval kreeg ik een budget van meer dan 1000 euro per maand voor dagbesteding en woonbegeleiding. Tegelijkertijd hebben we obv het salaris van mijn man een eigen bijdrage van ongeveer 900 euro per maand. Niet te doen!!! Dus zijn we moeten minderen van 4 dagdelen dagbesteding naar 2 dagdelen en van 2 uur begeleiding per week naar 2 uur begeleiding per maand. Hiermee gaat ons budget naar 400 euro per maand. Dus het niet kunnen betalen van de eigen bijdrage en daarmee ook de dagbesteding en woonbegeleiding niet is voor de gemeente een winst van 600 euro per maand. En hoe het op gezondheidsvlak voor mij uitpakt is nog maar de vraag! Meer GGZ zorg en dus per saldo is mijn zorg duurder voor de samenleving. Lang leve de bezuiniging en de maximale eigen bijdragebeleid!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
CB
Het klopt inderdaad dat Sittard-Geleen kort op het WMO budget en wil overhouden. Maar in Sittard-Geleen kan dat ook niet anders. Want wij hebben wel de grootste leegstand van heel Nederland, en de Ligne: ik moet maar zien of dat nieuwe stadsgebied gevuld gaat worden. Als er met het budget (waar iedereen zich zo druk over maakt) in Sittard-Geleen andere zaken gerealiseerd worden waar aan het eind van de rit ook de kwetsbare baat bij heeft, vind ik het goed verdedigbaar en mag het geld naar vrij inzicht besteed worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
CB
Excuses voor de dubbelpost: Eigenlijk zou er jaarlijks gewoon EEN budget vanuit het rijk naar iedere gemeente moeten gaan, zonder dat het ergens voor geoormerkt wordt. Gemeenten moeten het dan vervolgens zelf in de juiste potjes doen. Dan zou je zaken als dit niet krijgen. Gemeenten zitten namelijk dichter op de burger en hebben weinig aan Haagse werkelijkheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Dat klinkt leuk dat gemeente geld zouden overhouden aan het budget voor de WMO-taken maar de werkelijkheid is dat gemeenten tekort komen op de budgetten betreffende de decentralisaties in het sociaal domein.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
@Lulkoek (v.m. jur. medewerker gsd).

Ik denk dat het in dit geval anders ligt. Uit het artikel blijkt duidelijk dat sommige Kamerleden op voorhand en zonder enige toetsing zelf al een (vooringenomen) standpunt innemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie