sociaal / Partnerbijdrage

Datagedreven Werken binnen MOBW

Digitale masterclass | 19 oktober 2022 | 13:00 - 14:30

04 oktober 2022
Masterclasses

Datagedreven werken binnen MOBW

De taak Beschermd Wonen wordt na het besluit tot uitstel in december 2020 naar verwachting in 2023 verder gedecentraliseerd en wordt daarmee de taak van de regiogemeenten. De Maatschappelijke Opvang wordt in deze transitie nog niet meegenomen. Gemeenten staan nu voor verschillende keuzes betreft de transitie en transformatie van deze twee taken. Met welke vraagstukken krijgen gemeenten te maken? En met welke vraagstukken moet de gemeente snel aan de slag? Zo zijn er financiële en juridische vraagstukken, de zorginkoop moet opnieuw doorlopen worden en er moeten mogelijk organisatorische veranderingen plaatsvinden. 

Er wordt veel data verzameld, maar de sleutel ontbreekt om de data te ontsluiten en te vertalen naar informatie. In deze Masterclass zoomen we in op een impactanalyse en een datagedreven aanpak welke uitkomst biedt door inzicht te geven in de gevolgen. Daarnaast helpt het gemeenten bij het nemen en onderbouwen van operationele en strategische beslissingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in en rondom de organisatie aanwezige kennis en data. 

Programma

In deze masterclass zullen we voornamelijk inzoomen op beschrijvende data-analyse. Deze masterclass is bedoeld voor professionals die binnen hun werkzaamheden te maken (zullen) krijgen met taken en werkzaamheden op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Deze masterclass is in het bijzonder bedoeld voor professionals die nog niet veel met data werken, maar hier graag meer over willen leren!  

Voor wie is de masterclass?

Deze masterclass is bedoeld voor professionals die binnen hun werkzaamheden te maken (zullen) krijgen met taken en werkzaamheden op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Bijvoorbeeld in de functie van Projectleider, Beleidsmedewerker, Beleidsanalist, Programmamanager, Financieel manager, Manager bedrijfsvoering, Informatiemanager, Contract- en accountmanager. Deze masterclass is niet bedoeld voor commerciële partijen.

Wat levert het op?

Aan het einde van de masterclass:

  • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de doordecentralisatie MO/BW
  • Heb je inzicht in de mogelijke impact van de doordecentralisatie en hoe deze inzichtelijk kan worden gemaakt aan de hand van een impactanalyse en praktijkvoorbeelden
  • Heb je inzicht in good practices van datagedreven werken vanuit andere gemeenten.
  • Ben je op de hoogte van de succesverhalen en uitdagingen rondom datagedreven werken binnen MO/BW
  • Beschik je over concrete suggesties en stellen we activiteiten voor waarmee jij en jouw collega’s zelf verder kunnen bouwen aan een datagedreven gemeente.
  • Heb je inzicht gekregen in hoe je met datagedreven werken grip op de kosten krijgt en kan sturen op kwaliteit.
  • Kun je jouw Directie/MT en collega’s enthousiasmeren en ondersteunen bij de verbeterslag van strategie naar beleid, naar uitvoering en terug met behulp van datagedreven werken.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.