sociaal / Partnerbijdrage

In 4 stappen naar kostenbesparing binnen het sociaal domein

In 4 stappen naar kostenbesparing binnen het sociaal domein.

10 november 2020
4-stappen.png

Sinds de decentralisaties in 2015 is de verantwoordelijkheid voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. Het doel van deze decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, om op deze wijze hulpvragen eerder op te kunnen vangen en kosten te besparen door efficiënter te werken. Het blijkt echter dat veel gemeenten grote problemen hebben met het in bedwang houden van de zorgkosten1. In een analyse van BDO in april 2020 wordt een tekort op gemeentelijke begrotingen van meer dan 1 miljard geschat, waarbij het Sociaal Domein met een aandeel in het totale budget oplopend naar 42%, een van de grootste veroorzakers is.

Veel gemeenten staan dus voor de enorme uitdaging om de kosten binnen het Sociaal Domein zo veel mogelijk te controleren en te verminderen om tekorten op te lossen. Geen gemakkelijke taak, zeker omdat de kwaliteit van zorg niet mag lijden onder de besparing op kosten. Een datagedreven inrichting van het werkproces is hierbij essentieel; zonder inzicht in data is het onmogelijk conclusies te trekken over effectiviteit van het ingezette beleid, en tijdig bij te kunnen sturen.

In dit whitepaper laten we aan de hand van vier stappen zien hoe je door het effectief inzetten en monitoren van beheersmaatregelen, meer grip op de kosten kunt krijgen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.