sociaal / Partnerbijdrage

Data gebruiken als jeugdzorgaanbieder? Doen!

Kan inzicht in data verandering brengen?

18 januari 2022

Uit onderzoek is gebleken dat veel jeugdzorgaanbieders problemen ervaren met het beheersen van zorgkosten. Enerzijds door een wildgroei aan productcodes waardoor het lastig is de juiste zorg te definiëren. Anderzijds door een toename aan complexe zorg en wachtlijsten waarbij de kwaliteit moeilijk te waarborgen is door een tekort aan geschoold zorgpersoneel. Kan inzicht in data hier verandering in brengen?

Wij spraken business intelligence consultant Kees-Jan Westra. Hij houdt zich volop bezig met data in combinatie met de jeugdzorg.

Je krijgt meer inzicht

“Bij het helpen van cliënten genereer je grote hoeveelheden data. Dat gaat vaak om grote aantallen, die waardevol zijn omdat je ze nodig hebt om bij te kunnen sturen. Ze helpen je bij het nemen van beslissingen over het aannemen van mensen, welke mensen dat moeten zijn, maar geven ook inzicht in bijvoorbeeld wachtlijsten in de zorg,” legt Kees-Jan Westra uit.

Belangrijke gegevens die je in je voordeel kunt gebruiken om de zorg te kunnen verbeteren. Maar ook financieel kunnen de cijfers je helpen. “Ze geven antwoord op vragen als: wat kun je verwachten aan aankomende aanmeldingen? Gaat het nog goed met de toewijzingen? Wordt alle geleverde zorg ook betaald?”

Er ontstaat oog voor grotere effecten

Het verzamelen van gegevens binnen de jeugdzorg is natuurlijk niet nieuw. Binnen de zorg worden al veel gegevens verzameld. Zo laten de meeste aanbieders cliënten vragenlijsten invullen. Bij aanvang van een traject maar ook naarmate het traject vordert.

“Daarin wordt vaak gemeten welke klachten er zijn, en of die toe- of afgenomen zijn. We proberen met die vragenlijst een framework te geven van een behandeling. Het laat zien hoe het met de behandeling gaat, en daar kan dan op individueel niveau op worden gestuurd.” vertelt Westra.

Maar wat nu als je veel meer gegevens hebt?

“Dan zou je veel meer overkoepelend kunnen kijken. Als je veel data hebt van wanneer mensen bijvoorbeeld instromen, dan kun je hier een prognose op maken. Dan kun je op een gegeven moment zeggen; waarschijnlijk gaan we volgend jaar zoveel cliënten krijgen.” Waardevolle informatie om begrotingen op te baseren en om de capaciteit op aan te passen, licht Westra toe. “Ook seizoenseffecten zie je dan waarschijnlijk terug. In de jeugdzorg is het bijvoorbeeld in de zomer niet zo druk, na de zomer neemt de druk op de jeugdzorg regelmatig toe.” Dat soort trends kun je ontdekken als je de data goed op orde hebt.

Lees het hele artikel (pdf)

Esrah Jellema

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.