sociaal / Partnerbijdrage

Inrichting van klimaatbestendige wijken

Hoe data handvatten bieden | Masterclass | 14 september

05 september 2022
Masterclass 14 september

Hoe kun je als gemeente openbare klimaatdata gebruiken voor het ontwikkelen van jouw klimaatbeleid? In deze masterclass leer je hoe je met openbare data stresstesten voor je gemeente kunt uitvoeren en hoe je de inzichten uit deze testen vertaald naar beleid. Om deze vertaling op de juiste manier te kunnen maken, kijken we ook naar de financiële impact van klimaatmaatregelen die in je beleid kan terugkomen.

Data kan helpen om deze opgaves inzichtelijk te maken. Met behulp van data krijg je een beter beeld van waar je het beste kunt beginnen, bijvoorbeeld op basis van demografische gegevens, welke maatregelen effectief kunnen zijn, en waar je deze het beste kan toepassen. Deze informatie kun je inzetten voor het vormgeven aan ambities en doelstellingen en het maken en uitvoeren van plannen.

Programma

Algemeen deel

In dit gedeelte gaan we in op datagedreven werken in het algemeen: wat is datagedreven werken? Hoe doe je dat? Wie is er bij gebaat? Wat levert het op?

Thema: Klimaatadaptatie

In dit gedeelte kijken we aan de hand van openbare data naar hoe jij op een datagedreven manier kan werken aan het thema Klimaatadaptatie. Specifiek kijken we naar de uitkomsten van openbaar beschikbare stresstesten en hoe jij de informatie over de kwetsbaarheden voor de wijk als wateroverlast, hitte, droogte en overstroming kan gebruiken. Deze informatie gebruik je om gewenste maatregelen per wijk scherp te krijgen. Hiermee wordt duidelijk waar een lokale adaptatiestrategie op in moet spelen.

Trainer

De masterclass wordt gegeven door Sharona Jansen (Adviseur duurzaamheid) en Maggie Koetzier (Adviseur duurzaamheid).

Deze masterclass is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij gemeentes, provincies en andere lokale (Semi)overheidsinstellingen, op thema’s als duurzaamheid, klimaat, natuur en andere aanpalende thema’s binnen het fysiek domein.

Aan het einde van de masterclass:

  • Heb je inzicht gekregen in hoe je met datagedreven werken grip kan krijgen op complexe vraagstukken binnen het thema duurzaamheid en daarmee geïnformeerde beslissingen kunt maken.
  • Heb je inzicht in good practices van datagedreven werken vanuit andere gemeenten.
  • Beschik je over handvatten waarmee jij en jouw collega’s zelf verder kunnen bouwen aan een datagedreven gemeente.
  • Kun je jouw collega’s enthousiasmeren en ondersteunen bij de verbeterslag van strategie naar beleid, naar uitvoering en terug met behulp van datagedreven werken.

Deze masterclass is niet bedoeld voor commerciële partijen.

In dit gedeelte gaan we in op datagedreven werken in het algemeen: wat is datagedreven werken? Hoe doe je dat? Wie is erbij gebaat? Wat levert het op?

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.