sociaal / Partnerbijdrage

Datagedreven werken: van duister naar licht

VHT-taken een impuls geven. Masterclass 11 mei 2022.

29 april 2022

Datagedreven werken in het VTH-domein

Deze masterclass is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn binnen de (semi-)publieke overheid. Aan deze masterclass heb je het meest als je je met cijfers bezighoudt binnen het domein van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Deze masterclass is niet bedoeld voor commerciële partijen.

Afgelopen zomer kopte de Algemene Rekenkamer: ‘Aanpak milieucriminaliteit is tasten in het duister’. Het blijkt lastig de juiste gegevens hiervoor beschikbaar te stellen. Hierdoor is de aanpak van milieucriminaliteit en daarmee overtredingen, niet toereikend. De Algemene Rekenkamer beveelt daarom aan om aan de slag te gaan met het verbeteren van de datakwaliteit en de beschikbaarheid hiervan (Ibid). Een datagedreven aanpak kan de kwaliteit van de taken rondom Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving een belangrijke impuls geven. Door bijvoorbeeld risicogerichter werken, kunnen de VTH-taken efficiënter worden ingericht.

Tijdens deze Masterclass wordt besproken hoe een datagedreven aanpak kan worden ingericht voor de uitvoering van de VTH-taken, en welke impact dit heeft op de kwaliteit van het werk. Een datagedreven aanpak kan organisaties helpen bij het nemen van operationele en strategische beslissingen. Daarbij kan gebruikt worden gemaakt van de in en rondom de organisatie aanwezige kennis en data. In de Masterclass geven we handreikingen over hoe je dit kan doen!

Programma

De masterclass Datagedreven werken binnen het VTH-domein bestaat uit twee delen:

Algemeen deel

In dit gedeelte gaan we in op datagedreven werken in het algemeen: wat is datagedreven werken? Hoe doe je dat? Wie is er bij gebaat? Wat levert het op?

Thema: VTH- domein

In dit gedeelte gaan we aan de hand van een casus kijken naar datagedreven werken binnen het VTH- domein. Hierbij leggen we nadruk op de implementatie van risicogericht werken. We gaan in op de betrokken partijen, het verzamelen en bundelen van data en hoe je data in kan zetten om goed onderbouwde beslissingen te maken.

Voor wie is de masterclass of training?

De masterclass is bedoeld voor professionals werkzaam in het VTH-domein bij gemeenten, provincies en Omgevingsdiensten.

Wat levert het op?

Aan het eind van de Masterclass:

  • Heb je inzicht gekregen in hoe je met datagedreven werken grip kan krijgen op complexe vraagstukken binnen het VTH- domein en daarmee goed onderbouwde beslissingen kunt maken.
  • Heb je met behulp van de casus inzicht in hoe je een risicogerichte aanpak kan implementeren binnen jouw organisatie.
  • Beschik je over handvatten waarmee jij en jouw collega’s zelf verder kunnen bouwen aan een datagedreven organisatie.
  • Met behulp van datagedreven werken kun je jouw collega’s enthousiasmeren en ondersteunen bij de verbeterslag van strategie naar beleid, naar uitvoering en weer terug.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.