Advertentie
sociaal / Nieuws

Van Ark: gemeentepolis één van de instrumenten

De gemeentepolis verdwijnt uit steeds meer gemeenten, maar er zijn andere instrumenten om afspraken te maken over schulden, armoede en het bestrijden van ongewenste zorgmijding. Dat zegt minister Van Ark (Medische Zorg, VVD) in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Kerstens (PvdA), die wil weten of verdwijnende gemeentepolissen resulteren in meer zorgmijding of financiële problemen.

20 augustus 2020
Gemeentepolis-shutterstock-489927580.jpg

De gemeentepolis verdwijnt uit steeds meer gemeenten, maar er zijn andere instrumenten om afspraken te maken over schulden, armoede en het bestrijden van ongewenste zorgmijding. Dat zegt minister Van Ark (Medische Zorg, VVD) in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Kerstens (PvdA), die wil weten of verdwijnende gemeentepolissen resulteren in meer zorgmijding of financiële problemen.

Beginnende betalingsachterstanden

Volgens de minister is de gemeentepolis niet noodzakelijk de beste oplossing voor iedere verzekerde en zijn er andere opties, zoals het aanbieden van keuzehulpen. Ook wordt er binnen de brede schuldenaanpak gewerkt aan ‘vroegsignalering’: gemeenten mogen vanaf volgend jaar ‘gegevens ontvangen van zorgverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven over beginnende betalingsachterstanden (zonder toestemming van de burger).’

 

Contracten moeilijker

De gemeentepolis, aangeboden door gemeenten en afgesloten bij zorgverzekeraars, is een voordelige collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een beperking of een chronische ziekte. Maar de polis staat onder druk omdat de contracten tussen gemeenten en zorgverzekeraars moeilijker tot stand komen.

 

Relevante onderzoeken

En er lopen verschillende relevante onderzoeken, schrijft Van Ark in haar brief. Een naar de relevante feiten rondom de gemeentepolis, zoals het aanbod, de premies en de dekkingen, en een naar de effectiviteit van mogelijke maatregelen tegen zorgmijding vanwege financiële redenen. Van Ark verwacht beide onderzoeken dit najaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

 

Verantwoordelijkheid

Van Ark geeft enkele redenen waarom verzekeraars zich terugtrekken uit gemeenten. De samenwerking zou met name buiten het kernwerkgebied van de zorgverzekeraar moeilijk tot stand komen – zorgverzekeraar Menzis gaf eind vorig jaar aan om deze reden in een aantal gemeenten te stoppen met de gemeentepolis. Een woordvoerder van Menzis gaf aan dat de organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen, maar volgens een wethouder in Heerde, waar de polis in 2021 vervalt, laat Menzis juist die rol liggen.

 

Kritisch kijken

‘Het is primair een verantwoordelijkheid van gemeenten en verzekeraars zelf om samenwerking voor specifieke doelgroepen vorm te geven’, schrijft Van Ark. Gemeenten moeten kritisch naar de gemeentepolis, de alternatieven en de invulling ervan kijken. Zo zouden sommige gemeenten de kosten die voorheen via de bijzondere bijstand werden vergoed, laten lopen via de gemeentelijke collectiviteiten. ‘Dat maakt dat de rekening ook voor zorgverzekeraars steeds hoger wordt.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ria Huisman / directeur
Aan de gemeentepolis was niets meer te verdienen door de zorgverzekeraars.

DSW heeft het overgenomen die staat er anders in. Het eigen risico is met 10 euro verlaagd naar € 375,00.

De Wajonger is met deze polis geholpen en ook andere minima.

Vertel welke regelingen er zijn voor een grote groep.
H. Wiersma / gepens.
Typisch een zaak die beter collectief geregeld kan worden door en via de VNG. Wat is anders de zin van het bestaan van deze club?
Advertentie