Advertentie
sociaal / Nieuws

Bijstandsgerechtigden Dronten 'bij voorbaat verdacht’

'Op deze manier proberen ze mensen af te schrikken om überhaupt een uitkering aan te vragen.'

10 november 2021
cameratoezicht

Vakbond FNV wil de Autoriteit Persoonsgegevens inschakelen om nader onderzoek te doen naar het filmen van gesprekken met bijstandsgerechtigden in de gemeente Dronten. Inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering worden door de gemeente behandeld als criminelen, vindt Maureen van der Pligt, bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden. 

Opheldering
De vakbond gaat daarom ofwel een melding ofwel een handhavingsverzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), vertelt Van der Pligt. Hoe dan ook wil de FNV opheldering over de werkwijze van de gemeente Dronten. Dagblad Trouw schreef dinsdag dat gesprekken met bijstandsgerechtigden in de gemeente Dronten al sinds 2014 onder cameratoezicht plaatsvinden.

Spierballentaal
De gemeente doet dat voor de veiligheid van de eigen medewerkers, als bescherming tegen mogelijke agressie vanuit de inwoner, schrijft de krant. De gemeente wil zelfs zo ver gaan dat toekomstige gesprekken voor het aanvragen van een uitkering alleen nog maar onder cameratoezicht gevoerd kunnen worden. Daardoor komen burgers die niet gefilmd willen worden niet meer in aanmerking voor een uitkering. FNV-bestuurder Maureen van der Pligt noemt het 'spierballentaal' van de gemeente. 'Op deze manier proberen ze mensen af te schrikken om überhaupt een uitkering aan te vragen.'

‘Bij voorbaat verdacht’
Hoewel burgers bezwaar kunnen indienen tegen het gebruik van cameratoezicht, heeft nog niemand dat gedaan. Dat verbaast Van der Pligt niet. Het lijkt haar onwaarschijnlijk dat mensen dat doen wanneer ze voor hun inkomen afhankelijk zijn van de gemeente. Bijstandsgerechtigden zijn in Dronten 'bij voorbaat verdacht', concludeert Van der Pligt. 'Mensen hebben gewoon recht op een uitkering, het lijkt wel alsof we dat vergeten zijn. In plaats daarvan behandelen we bijstandsgerechtigden als criminelen. Of hebben ze in Dronten bij de burgerlijke stand ook camera's?'

Bejegening
De FNV-bestuurder vraagt zich af hoe vaak er daadwerkelijk ernstige incidenten hebben plaatsgevonden met agressieve bijstandsgerechtigden. Bovendien bestaan er volgens haar andere manieren om een veilige omgeving voor gesprekken over de uitkering te creëren. 'Je kunt er bijvoorbeeld met twee ambtenaren gaan zitten. Of in een open ruimte, zodat je desnoods weg kan lopen.' Een wantrouwende bejegening zoals die van de gemeente Dronten wekt volgens Van der Pligt juist agressie op.

Te ver
Het cameratoezicht blijft volgens Trouw beperkt tot twee soorten situaties: gesprekken met inwoners die eerder ‘risicovol’ gedrag vertoonden en alle gesprekken over de hoogte van een uitkering. Dat laatste gaat te ver, zegt privacyjurist Jeroen Terstegge in de krant: 'Je gaat er dan van uit dat iemand agressief reageert.'

Onrechtmatig
Ook hoofddocent IT-recht Aline Klingenberg van de Rijksuniversiteit Groningen is kritisch. 'Het is een ontzettend zware, repressieve maatregel, die lang onrechtmatig is uitgevoerd.' Er is namelijk pas vorig jaar een privacybeoordeling uitgevoerd met betrekking tot het cameratoezicht, terwijl dat al twee jaar eerder had gemoeten. Klingenberg: 'Deze maatregel past in het beeld dat de overheid met jarenlang bijstandsbeleid heeft gecreëerd: mensen met een uitkering, die beschouwen wij van te voren als een gevaar voor onze ambtenaren of als een fraudeur.'

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Annemarie / Handhaver
en het wordt alsmaar gekker.......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marjon / Beleidsadviseur
De FNV weet ook van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen om aandacht te trekken met het teruglopende ledenaantal. De gemeente Dronten zet dit middel echt niet in om mensen te ontmoedigen een uitkering aan te vragen. De agressie in de spreekkamer neemt steeds meer toe bij mensen die niet krijgen wat ze willen. Ik kan me best voorstellen dat je maatregelen wilt nemen om je medewerkers veilig te laten werken. Natuurlijk moet je je daarbij aan de privacyregels houden, maar om nu meteen te roepen dat gemeenten hun inwoners willen pesten gaat heel ver.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar
Morgen loopt de vakbond weer te huilen als er een ambtenaar agressief benaderd wordt of nog erger. De bond is er toch ook in het belang van de ambtenaar? Met twee ambtenaren alle aanvragen behandelen is te bizar voor woorden. Wat kost dat?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Ambtenaar en Marjon: Wat een onzin verkondigen jullie hier. Het is heel gewoon om een gesprek met een burger waarvan de inschatting is dat die amok gaat maken, met twee ambtenaren te voeren. Dit cameratoezicht wordt niet alen gebruikt voor dat soort gesprekken maar met alle gesprekken. Zelfs bij jeugdhulpgesprekken. Intimiderend! En nota bene staat er in een informatiestuk aan de raad dat een burger die bezwaar maakt tegen dit cameratoezicht in Dronten zijn recht op een uitkering verspeelt omdat dit anders niet is vast te stellen. De schellen vallen toch van je ogen als je dat leest! Echt ronduit schandalig. Terecht dat de FNV dit aankaart. En heel flauw van daraover de FNV te bashen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Je kan als gemeente iemand die volgens wettelijke normen recht heeft op een uitkering deze niet weigeren op basis van zelfbedachte regels. Mensen in die positie gaan niet naar de rechter dus is hulp van een betrokken FVN bestuurder lovenswaardig. Wellicht is hier art.285b Sr van toepassing...."Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie." Wellicht is de AVG ook nog van toepassing m.b.t. misbruik van de basisregistratie (BRP) zie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ond …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Drontenaar
Het artikel had wel mogen vermelden dat de gemeente Dronten in de uitnodiging altijd vermeld dat het gesprek met camera wordt opgenomen. Als de cliënt dat niet wil, blijven de camera’s uit, tenzij het een recidivist betreft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Nico uit Loenen: wij zijn het niet vaak met elkaar eens, maar hier wel.

@Drontenaar: Daar zit nu juist de crux in: g ik als uitkeringsaanvrager bezwaar maken tegen cameraopnames terwijl ik in een afhankelijkheidsrelatie zit ten opzicht van die ambtenaar? En wat te denken van het gegeven dat bij de gemeente sinds een paar weken ook het plan op tafel ligt om alle eerste gesprekken na een bijstandsaanvraag te voeren in de ruimte met camera. Mocht een burger dat niet willen, dan kan ‘het recht op bijstand niet worden vastgesteld’, zo staat in het plan. Zoals Annemarie al schreef: het moet niet gekker worden!. Dit i een schoolvoorbeeld van de wantrouwende overheid!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
@Rood Hesje,Ja daar zit de crux. Iemand die iets te verbergen heeft, zal bezwaar aantekenen. Dan weet je als gemeente dat je met 2 ambtenaren op moet draven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Toine Goossens: je bedoelt dat de gemeente er vanuit gaat dat iemand die bezwaar maakt iets te verbergen heeft!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
x
Aan de andere kant: zo bedenken ambtenaren zich wel twee keer voor ze zich onfatsoenlijk gedragen jegens uitkeringsGERECHTIGDEN. maar camera-opname als voorwaarde om uitkering te krijgen, gaat te ver.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie