Advertentie
sociaal / Nieuws

BV voor uitvoering Wmo en jeugdhulp

B en W van Delft willen de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp verzelfstandigen. De BV die hiervoor wordt opgericht, zou op 1 januari 2018 in de lucht moeten zijn. Volgens het college worden met de nieuwe organisatie rollen en verantwoordelijkheden helderder.

24 september 2017

Het college van Delft wil de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp verzelfstandigen. De BV die hiervoor wordt opgericht, zou op 1 januari 2018 in de lucht moeten zijn. Volgens het college worden met de nieuwe organisatie rollen en verantwoordelijkheden helderder.

Regiegemeente

Als de BV een feit is, functioneert de gemeente als opdrachtgever en de nieuwe organisatie als uitvoerende organisatie en aanspreekpunt voor zorgbehoevenden. ‘De gemeente geeft zo invulling aan haar taak als regiegemeente’, stelt het college. De gemeenteraad en de ondernemingsraad moeten nog adviseren over de plannen van het college. In november wordt de naam voor de nieuwe organisatie bekend gemaakt.

Enige aandeelhouder

Delft koos op 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de Wmo 2015 en de Jeugdwet, voor een tijdelijke projectorganisatie Toegang. Het is nu tijd voor een definitieve organisatievorm, vinden B en W van Delft. De betrokken medewerkers komen in dienst van de nieuwe organisatie. Een derde van hen is nu bij de gemeente werkzaam. De gemeente blijft volledig eigenaar van de nieuwe organisatie, als enige aandeelhouder van de BV. De ontvlechting uit de gemeentelijke organisatie volgt in de tweede fase, die op 1 januari 2019 moet zijn afgerond.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Eens met De Pagter en Willems. Ik vraag mij af of dit proces wel voldoende fiscaal is beoordeeld en afgedekt. De btw-heffing zal voor de eigen bijdragen van burgers sowieso hoger uitpakken.
Peter de Pagter / Afdelingsbestuurder Abvakabo
Financieel en bestuurlijk blijft de gemeente verantwoordelijk. Het college kan zich niet verschuilen achter de BV. De lachende derde wordt de minister van Financiën (BTW).
W.F.Willems / pensionado
Waarom een BV? Enkele gemeenten-waaronder Leeuwarden- zijn hiermee fiscaal "op de koffie gekomen", immers art. 160 lid 2 GW biedt ook mogelijkheden.
Hilmar Backer / Kinderpsychiater
Deze jeugdwet is failliet. Gemeenteraadsleden gaven al aan niets te snappen van jeugdzorg, Delft is zo eerlijk aan te geven dat ze niets wil met jeugdzorg! http://kinderenjeugdpsychiatrie.help/deze-jeugdw …

Keijzer
Reageerder Peter de Pagter is onafhankelijke clientondersteunder WMO. Hier is het begrip onafhankelijk van belang, maar hij blijft natuurlijk afhankelijk van de macht onder een dak. Namelijk het gemeentelijke dak. Gemeente, die opdrachtgever, uitvoerder en controleur is en klachten behandelt. Ieder zinnig mens moet vaststellen dat dit niet kan. Dat hiermee kwetsbare mensen totaal geen partij zijn voor gemeenten met juridische adviseurs, die WMO- ambtenaren niet uit eigen zak betalen. Daarbij dat kwaliteit per gemeente en de WMO polsstok onderling ook erg verschillen. Niet in gelijke situatie, gelijke behandeling dus! Het is niet te geloven hoe gestudeerde mensen deze decentralisatie als zinnig verkopen!Wat nodig is, is een onafhankelijke zorg coördinator naast de huisarts. Laagdrempelig dus en dichtbij. Die indiceert, verwijst, monitoort. De cliënt dan eindelijk steun naast zich heeft en maatwerk heeft. De zorgaanbieders zijn uitvoerders. Niets geen intake gesprekken en wielen allemaal opnieuw uitvinden. Een centrale spin in het web, die ook privacy waarborgt, waar nu geen sprake van is. Zoveel mensen die de privézaken van inwoners van eigen stad of dorp kennen. Onacceptabel. Durf dat maar eens te onderzoeken. Veel parttimewerkers, wisselende medewerkers door andere baan, zowel bij WMO als medewerkers van zorgaanbieders, plus Sociaal Wijkteam.

Daarbij enorme bureaucratie, waar uiteraard alleen de cliënten de gevolgen in zijn of haar dagelijks functioneren heeft.Zorg en gevolgen migratie, triggeren sociale onvrede en dus aantasting stabiliteit op meerdere fronten. Overheid blijft er, sinds Fortuyn al, totaal blind voor!W.F.Willems / pensionado
Ritalin voorschrijver Backer moet eens een wat minder grote broek aantrekken. Iedereen neemt wel eens te snel de verkeerde afslag, zo ook in de kinderpsychiatrie door Bettelheim en Kanner met hun frozen mothers, hetgeen onnoemelijk veel leed veroorzaakt heeft. Maar daar horen we de dames en heren nooit over. Dit had allemaal gefaseerder gemoeten, maar ja de VNG weet het allemaal beter dan de echte deskundigen i.c de werkvloer.
Henk
1. de ervaringen met privatiseringen zijn rampzalig. Te hoge kosten, eigen directeurtjes, etc.

2. De verantwoordelijkheid is diffuus

3. Privacy technisch mag dit niet
Keijzer
@ W.F. Willems De Jeugdzorg heeft veel steken laten vallen omtrent ADHD en het door hen lange tijd onbekend gehouden ADD. De tweede is de vorm zonder de H van hyperactief. Dit is pas door een particulier initiatief steeds meer onder de "storm" van de ADHD groep vandaan getrokken en heel langzaam door het hele veld opgepakt. Er zijn overeenkomsten maar ook essentiële verschillen, want in uiterlijk gedrag alleen al zijn mensen met ADD totaal tegenovergesteld met de hyperactieve vorm van Attention Deficit Disorder. Ritalin is bij ADD zeker geen automatisch werkend middel. Afhankelijk van context individu, is ADD daarom m.i. zwaarder om jezelf te handhaven in deze tijd op school, met een gezin en eventuele mantelzorg verplichtingen, die overheid nu ook vanzelfsprekend vindt en die mantelzorg vaak zelf ten onder gaat aan oververmoeidheid en gevolgen daarvan.Ik weet niet of psychiater Backer dat als een pastoor met een wijwaterkwast ook uitdeelt, zoals u suggereert, maar de afweging moet zijn, of het kind of volwassene zonder Ritalin te zeer in diens funktioneren wordt aangetast zonder het hulpmiddel Ritalin. Nogmaals, bij ADD ligt medicatie een heel stuk lastiger.Mensen met ADD en ADHD hebben veel te lang zonder goede handvatten moeten overleven op school. Dat is de kinderpsychiatrie en overheden te verwijten. Nu zal het overal ook nog niet goed georganiseerd zijn.

Goede begeleiding en aangepast onderwijs bespaart veel leed. Dit zijn groepen die ook gevoelig zijn voor verslavingen.Deze beperkingen worden nog steeds als een hype (jazeker, de industrie daaromheen werd booming door prikkels m.b.t. rugzakjes etc.) gezien hier en daar onder professionals, maar extra geld zou naar aangepast onderwijs moeten gaan en doortrekken naar werkvloeren. Als men kinderen krijgt is er grote kans op kinderen met ADHD of ADD. Het is erfelijk. Goede kennis hierover en goede begeleiding all the way, indien nodig, is van groot belang. Vormt preventie en voorkomt dus grotere kosten later! Hiervoor moet je niet bij gemeentelijke ambtenaren dus zijn. Die neigen naar alles en iedereen in categorieën te plaatsen met dezelfde rechten en plichten, omdat de bureaucratie hen daartoe eigenlijk ook toe dwingt. Met bezwaarschriften, die naar mijn gevoel standaard worden afgewezen, staat de burger juist tegenover de lokale overheid, i.p.v. het verkochte praatje, dat lokale overheid naast de burger staat. Een onafhankelijke zorg coördinator naast de huisarts in een landelijk systeem is de beste optie voor alle partijen en zou voor het eerst de burger in praktijk centraal plaatsen.

JaapvV / adviseur
'Volgens het college worden met de nieuwe organisatie rollen en verantwoordelijkheden helderder.'.

Fijn. Helaas is geen enkele organisatievorm basisvoorwaarde voor goede inhoudelijke jeugd- en wmo-hulp, maar sluitstuk. Eerst maar eens duidelijk maken dus hoe succesvol die 'rollen' nu zijn.
Keijzer
@JaapvV Eenderde is nu bij gemeente al werkzaam en komen in die nieuwe organisatievorm. Dat zijn geen medici neem ik aan of iets aanpalend. Hoeveel van de resterende tweederde zijn dan medische professionals? Het verhaal blijft erg vaag.

Om over privacy cliënten maar niet te spreken.Dit doet mij weer denken aan overheid bedenksels waar iedereen dan enthousiast over moet worden binnen eigen gelederen, maar de kans groot is dat de praktijk nauwelijks verschilt voor de doelgroep, of eerder nog wordt verslechterd vanwege geld. Alle zaken/taken onder 1 dak vormen so wie so een valkuil voor interne cultuur van horen, zien en zwijgen, met alle negatieve gevolgen van dien voor interne werkcultuur en vooral de doelgroep.Er moet natuurlijk weer allerlei dure PR materiaal voor komen etc. De dag invulling moet tenslotte een zichtbaar resultaat opleveren voor een goed gevoel.Welke verandering binnen overheid m.b.t. gezondheid en arbeid zijn nou als een verbetering voor burgers uitgepakt? Het wordt steeds schraler, welke (PR) verpakking men eromheen tot nu toe ook bedenkt.Hoe soberder de PR en hoe basic de aanpak, hoe meer kans op betere inhoud! Het omgekeerde is dus veelal de praktijk.

Advertentie