Advertentie
sociaal / Nieuws

Kamer maant Van Rijn tot actie rond jeugdzorg

De achterblijvende inkoop van jeugdzorg door gemeenten baart de Kamer grote zorgen. Een groot aantal fracties vindt dat verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (VWS) tot actie moet overgaan. Hij moet ingrijpen bij gemeenten waar nu duidelijk is dat ze ook de uitgestelde deadline van 1 december niet halen. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens een Kamerdebat over de jeugdzorg.

04 november 2014

De achterblijvende inkoop van jeugdhulp door gemeenten baart de Tweede Kamer grote zorgen. Een groot aantal fracties vindt dat verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (VWS) tot actie moet overgaan. Hij moet ingrijpen bij gemeenten waar nu duidelijk is dat ze ook de uitgestelde deadline van 1 december niet halen.

Ongenoegen

Niet alleen oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de SP vinden dat, maar ook Van Rijns eigen PvdA. Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een Kamerdebat over de jeugdzorg. De Kamer is not amused over de stand van zaken rondom de inkoop jeugdhulp door gemeenten, zo werd tijdens het debat duidelijk. Vrijdag stuurden Van Rijn en Teeven (VenJ) een brief naar de Kamer waaruit blijkt dat ruim de helft van de gemeenten de inkoopdeadline van 1 november niet heeft gehaald. Van Rijn heeft deze nu naar 1 december verschoven, tot ongenoegen van een groot aantal Kamerfracties.

Verscherpt regime

De 268 gemeenten die nu nog geen inkoopcontract hebben gesloten, staan inmiddels onder verscherpt regime van het kabinet, zo hebben Van Rijn en Teeven tijdens het Kamerdebat laten weten. Zij krijgen vandaag een brief waarbij met een ‘indeplaatsstelling’ wordt gedreigd. Het rijk neemt dan de inkoop van de gemeente over, met geld van de gemeente. Gemeenten die verwachten voor medio november alsnog een contract te sluiten (naar verwachting 40 procent van de 268 gemeenten) moeten dat in een brief aan ‘Den Haag’ bevestigen. De overige 20 procent die verwachten pas na 15 november maar voor 1 december een contract te sluiten, moeten een stappenplan inleveren. Als er op 1 december alsnog geen contract is gesloten, neemt het rijk het heft in eigen hand. Vanwege de wettelijke termijn zal de indeplaatsstelling pas op 17 december een feit zijn.

Ingrijpen

Dit zwaarste instrument, onderdeel van de invoeringswet jeugdwet, staat morgen als hamerstuk op de agenda van de Eerste Kamer. Dit betekent dat vanaf 20 november dit instrument kan worden ingezet. Eind november krijgt de Kamer een geactualiseerd overzicht van de stand van zaken inkoop, met daarbij informatie in welke gemeenten het rijk daadwerkelijk gaat ingrijpen. De vier regio’s die 1 januari niet dreigden te halen, maar waarvan Van Rijn alsmaar weigerde de namen bekend te maken, zitten inmiddels in het ‘reguliere regime’. Zij hebben voldoende vertrouwenwekkende vorderingen gemaakt, stelde Van Rijn.

Nalatigheid kabinet

Het uitblijven van contracten ligt voor een deel aan de voortdurende onduidelijkheid over aantallen cliënten en te krappe budgetten; daarover verschilt de Kamer niet van mening. ‘Het CDA krijgt volop signalen dat het probleem niet bij gemeenten of zorginstellingen ligt, maar bij het ministerie’, aldus CDA-Kamerlid Mona Keijzer. ‘Nu worden gemeenten opgezadeld met de nalatigheid van het kabinet. Dat is ongepast.’ ‘Ik spreek wethouders die zeggen “ik stuur in de mist” en “ik doe inkoop op basis van schattingen en loop daardoor risico's”, voegde D66-Kamerlid Vera Bergkamp daaraan toe. Gemeentekoepel VNG legt de schuld voor het uitblijven van inkoopcontracten ook voor een belangrijk deel bij het kabinet, omdat cliëntgegevens pas laat aan gemeenten zijn doorgegeven en het budget te krap is.

Garantstelling

Over een oplossing is de Kamer echter niet eensgezind. Het CDA vindt dat het kabinet garant moet staan voor gemeenten die, buiten hun schuld om, in financiële problemen komen door zorggarantie te bieden aan mensen die nu al een indicatie hebben. Hiertoe heeft het CDA maandagavond een motie ingediend. SP en GroenLinks vinden dat er een rijksgarantstelling voor zorginstellingen moet komen. D66 eist een toezegging van het kabinet dat voor de meicirculaire 2015 in kaart wordt gebracht of er bij gemeenten reële tekorten bestaan door de autonome groei in de jeugdzorg over 2013 en 2014, de onduidelijkheid over het woonplaatsbeginsel en andere beleidswijzigingen. Dit moeten de staatssecretarissen samen met de VNG doen. ‘Op basis van deze analyse zou de staatssecretaris vanuit zijn stelselverantwoordelijkheid met een voorstel moeten komen richting de Kamer uiterlijk medio '15. 


Compensatie gemeenten

De toezeggging van Van Rijn dat in het voorjaar van 2015 de realisatiecijfers van 2013 en 2014 worden vergeleken met het verstrekte macrobudget en dat bij ongewenste gevolgen in overleg ‘naar een oplossing zal worden gezocht’, was voor het CDA onvoldoende. Keijzer diende een motie in, waarin het kabinet wordt opgedragen gemeenten te compenseren als zij door volumegroei met tekorten worden geconfronteerd.  

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hannes Haganum / kritisch lezer
Wel, wel, als ik het zo lees, dan lijkt het wel of we worden geregeerd door een coalitie van autisten. Overigens met excuses aan de mensen die deze handicap hebben. Tussen gemeentes en ministeries gaapt de Rbycon als kloof. En minister Brompot heeft ook zijn tijd gehad, die kan beter met zijn kleinkinderen naar de dierentuin gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Het lijkt een harde landing te worden met een abrupte overgang.

Nog steeds kan de 2e kamer en het kabinet kiezen voor een overgangsperiode. Dit lijkt mij de beste optie. Er zijn ook gemeenten die contracten hebben, maar in de toegang nog geen duidelijk beleid of kunde. Hier moet de keuze gemaakt worden welke hulp nodig is. Een slechte keuze kost tijd, geld en verkeerde hulp/zorg.

Een overgangsperiode geeft een zachte landing en een vloeiende overgang. Nu lijken de procedures voorop te staan en niet het kind. Wat was ook alweer het uitgangspunt? De veiligheid en de hulp aan het kind voorop, een kind moet veilig en verzorgd op kunnen groeien. De huidige uitvoering door kabinet en gemeenten lijken hier haaks op te staan.

Gelukkig zijn er ook provincies en regio's die samen wel het kind voorop zetten, 2 jaar de huidige zorg garanderen en een reservepot hebben opgebouwd om een kind, niet het kind van de rekening te laten worden. Zij maken ook gebruik van de huidige kennis en kunde en nemen 2 jaar om de overgang uit te voeren en verder de juiste vorm te geven. Na 2 jaar wordt gekeken en beslist wat nog verbeteringen nodig zijn en wat hier financieel voor nodig is.Het kan wel, maar dan moeten bestuurders hun eigen ikke opzij zetten en kijken wat het kind nodig heeft om veilig en verzorgd op te groeien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk bongers / burger
Tweede Kamer: gratis advies

Stuur dat zootje dat zich regering noemt en constant blundert naar huis.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
e. senchi / theater en mziek,
Hallo, veel Nederlandse kinderen worden gewoon gevangen door het jeugdbescherming Systeem vak zijn dat mensen die bij jeugdzorg werken Geen Echte deskundige of Profecionel, het enig wat ze Doen is Rusie maken met Ouders,vak Zorder een Echte reden, het gaat niet,goed met Onze Kinderen die in handen zijn bij Jeugdzorg,heel Bizar!!!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ad van Zundert / zelfstandig adviseur
Inderdaad, dit kabinet maakt er best een zootje van. Nu is dat natuurlijk niet zo moeilijk, als ongeveer alle bewindspersonen ogenschijnlijk geselecteerd zijn op het vermogen om 'niet te luisteren'. Opstelten, die mastodont met een geheugenprobleem, luistert niet naar de burgemeesters in het zuiden des lands als het gaat om de aanpak van softdrugs. Dekker, de staatssecretaris van nderwijs liet recentelijk bij Kassa zien dat hij wel verstond wat er werd gezegd, maar het ofwel niet snapte, of ook gewoon niet luisterde. Ik gok op het laatste. En Van Rijn, die spant de kroon. Al geruime tijd wordt gepleit voor de door Bert geopperde 'zachte landing'. En ondanks alle kritiek van gemeenten, zorginstellingen, zorgaanbieders etc, zie ik Van Rijn op een stoïcijnse wijze door gaan. Dat leidde er onlangs toe dat een lid van de SP in Oosterhout het nodig vond om Van Rijn aan zijn oren te trekken. Onwenselijk, maar wel begrijpelijk.

Zou het 'veld' het nu zo slecht snappen wanneer ze vanuit betrokkenheid bestuurders aanspreken om nog eens even pas op de plaats te maken en eens goed na te denken? Of is het gewoon een kwestie van doorduwen omdat je overtuigd bent van je eigen gelijk? Straks hebben we weer een parlementaire enquête nodig om te achterhalen waar het mis is gegaan. De bijtellingsregeling voor leaseauto's maakt politiek kennelijk meer los dan een goede overgang van de jeugdzorg naar gemeenten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank van Diepen
Deze Staatssecretaris laat zelfs zijn ouders verrekken in het verzorgingstehuis.

#echtpvda
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie