Advertentie
sociaal / Nieuws

Werklozen toch aan de slag in thuiszorg

Professionals in de thuiszorg blijken her en der toch te worden vervangen door mensen zonder werk. Er wordt in menig gemeente al mee geoefend, zo blijkt uit een reportage in Binnenlands Bestuur. Het Deventer voorstel van wethouder Margriet de Jager (Deventer Belang) werklozen in te zetten in de thuiszorg mondde onlangs uit in een storm van protest.

15 augustus 2013

In verschillende gemeenten werken  bijstandsgerechtigden als vrijwilliger voor welzijns- en thuiszorgorganisaties. Vooralsnog als tegenprestatie voor hun uitkering. Professionals in de thuiszorg blijken her en der toch te worden vervangen door mensen zonder werk. Er wordt in menig gemeente al mee geoefend.

Storm van protest

Het Deventer voorstel van wethouder Margriet de Jager (Deventer Belang) werklozen in te zetten in de thuiszorg mondde onlangs uit in een storm van protest. Zij stelde voor professionals in de thuiszorg uit het oogpunt van bezuinigingen geleidelijk aan te vervangen door vrijwilligers en werklozen. Ook persoonlijke verzorging als wassen, aankleden, medicijnverstrekking en het verwisselen van katheterzakjes zou straks door vrijwilligers kunnen worden gedaan, stelde zij.

Beleisvrijheid gemeenten

Tweede-Kamerleden reageerden geschokt en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) vreesde dat Deventer geen uitzondering zou blijven en dat de ‘totale beleidsvrijheid van gemeenten‘ zou leiden tot ‘nog meer gekkigheid’. Staatssecretaris Van Rijn (Volks­gezondheid, Welzijn & Sport, PvdA) schreef de Tweede Kamer dat de Deventer aanpak nadrukkelijk niet in overeenstemming is met de manier waarop de langdurige zorg volgens hem moet worden hervormd.

Aanvullende zorgtaken

Uit een reportage in Binnenlands Bestuur blijkt dat er bij andere gemeenten er echter al op redelijke schaal mee wordt geoefend. In het kader van de verlangde tegenprestatie werken in verschillende gemeenten al langer bijstandsgerechtigden als vrijwilliger voor welzijns- en thuiszorgorganisaties. Meestal gaat het daarbij om ‘aanvullende zorgtaken’ als een ommetje maken of boodschappen doen met een cliënt. Maar iemand helpen bij het naar de wc gaan of het verwisselen van een buisje in de beademingsapparatuur, dat kan er wel degelijk bij horen.

Omgaan met ziektebeelden

Zo heeft in Spijkenisse heeft een groep van twintig langdurig werklozen een training gevolgd tot ‘respijtzorger’ ofwel mantelzorgondersteuner, en is vervolgens onder de hoede van een aantal welzijnsorganisaties als vrijwilliger aan het werk gegaan. Jolande Elferink van Movisie verzorgde de training, twintig bijeenkomsten verspreid over twee jaar. De deelnemers leerden er behalve allerlei vaardigheiden ook om te gaan met bepaalde ziektebeelden zoals dementie, en hoe ze hun eigen grenzen konden bewaken. Het ging om een groep langdurig werklozen met veel problemen. ‘Een aantal had lichamelijke aandoeningen, en er waren ook deelnemers bij met een psychiatrische achtergrond en mensen met een taalachterstand. Velen liepen bij de Voedselbank’, aldus Elferink.

Niet de goede uitstraling

Ze gaat binnenkort in andere gemeenten soortgelijke projecten begeleiden. Ze benadrukt het belang van een zorgvuldige selectie. ‘We hebben mensen afgewezen die zich vrijwillig hadden aangemeld, maar die wij niet de goede uitstraling vonden hebben.’ Verder adviseert ze gemeenten om welzijnsorganisaties in een vroeg stadium erbij te betrekken en om de respijt­zorgers in spe te laten beginnen in groepsverband zodat er de eerste tijd nog toezicht is. Ten slotte wijst ze erop dat zorgvrager en respijtzorger bij elkaar moeten passen: ‘Een goede match is wezenlijk.’

Lees de hele reportage in Binnenlands Bestuur nr. 16

Reacties: 25

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hannes Haganum / kritisch lezer
Het is ronduit schandalig dat de overheid en de sociale partners niet in staat zijn om reguliere banen te scheppen en werklozen op te leiden tot een vakdiploma voor de zorgsector. We kunnen hier slechts een voorbeeld nemen aan Vlaanderen, waar politici nog wel geïnteresseerd zijn in menswaardige arbeid. Politieke bestuurders lijken steeds meer een soort derderangs boekhouders met de mentaliteit van een wrek voor anderen.
Trusje
Het blijkt dat zelfs bij het plaatsen van informatie de woorden van de vertellers wordt verdraaid. Vanuit de gemeente Spijkenisse is nooit verteld dat uitkeringsgerechtigden überhaupt iets doen in de thuiszorg. Ze gaan aan de slag als vrijwillige respijtzorger. Het is te hopen dat de lezer weet wat dit is en zelf zijn/haar conclusie kan trekken. En dat we ons hebben laten vertellen dat de koppen van de artikelen nooit worden meegeleverd om te controleren op het verhaald klopt. We zullen ons nu 2 keer achter het oor krabben voor we weer informatie geven. Ter voorkoming dat het verhaal niet klopt met wat er onder staat.
Henk Bongers / burger
1. Schande wanneer er gemeente zijn die oefenen met de inzet van wat ze noemen werkloze mensen. Dit valt voor mij onder slavenarbeid. Onder druk en dwang gebruik maken van je macht als uitkeringsinstantie schandalig!

2. Bestuurders in de zorg graaien hebben er lustig op los gegraaid. Dat heeft veel banen gekost. Nu in samenspraak met gemeenten worden diezelfde bestuurders de "managers" van een groep "slaven", zodat ze gewoon door kunnen graaien.

3. SP bij monde van Roemer en specialisten in de SP doe er wat aan. Gooi je schroom af, breng alle vuile was naar buiten en nagel de betrokken ambtenaren, politici en bestuurders van instellingen aan de schandpaal. Zorg voor oprechtheid in de zorg naar personeel en mensen waar voor gezorgd wordt. Ontketen wat mij betreft een inferno als alle rotte plekken maar aangepakt worden.
Criticus - NL
Ik zie steeds vaker mensen van de echte onderkant van de maatschappij werk verrichten, dat tot voor kort gedaan werd door mensen met kennis en kunde. (Postbezorging, Zorg, etc)Veelal onder het mom van goedbedoelde hulp/integratie of andere trajecten, maar mijns inziens altijd met de consequentie dat dure vakkrachten thuis komen te zitten en goedkopere 'amateurs' het overnemen. De kwalitiet daalt dramatisch en de kosten voor de overheid stijgen, aangezien de vakkrachten werkeloos thuiszitten.Het wordt tijd dat deze spriaal gestopt wordt...
Alexander Anneveld
Wat een nieuws, net na mijn relaas dat vrijwilligerswerk juist vrijwillig moet blijven! Zie mijn blog: http://www.nationalehulpgids.nl/nieuws/vrijwilli …
maria / werkzoekende sociaal juridisch medewerkster, WWB client
in mooie woorden verpakte bezuinigingsmaatregel.

Met als gevolg op de duur meer beroeps uit de zorg in de ww en wwb en dan mogen ze als wwer weer terug in de zorg komen voor zoveel minder geld.En wat zijn de garanties voor de mensen die zorg nodig hebben?

Op papier staat het allemaal wel zo mooi

maar in de praktijk.maria / werkzoekende sociaal juridisch medewerkster, WWB client
in mooie woorden verpakte bezuinigingsmaatregel.

Met als gevolg op de duur meer beroeps uit de zorg in de ww en wwb en dan mogen ze als wwer weer terug in de zorg komen voor zoveel minder geld.En wat zijn de garanties voor de mensen die zorg nodig hebben?

Op papier staat het allemaal wel zo mooi

maar in de praktijk.Jaap Koome / Voorzitter
Ben niet verbaasd dat deze ''Deventer'' praktijken spelen in veel andere gemeenten. Het begint een tendens te worden om de ''profs van de zorg'' te vervangen door mensen met een uitkering. Ben zeer benieuw hoe de politiek hierop zal reageren. Gemeenten maken misbruik van vrijheden en het ergste is dat zij nog veel meer beleidsvrijheden willen ivm de transities. Het is hier wachten totdat er ergens wat ernstigs gebeurt. Als het kalf verdronken is....weet u wel?
Kees Bloemendaal / Vuilnisman
Ik vind het een zeer goede voornemen.
De professionals in de thuiszorg kosten
klauwen met geld. Dat geld kan beter
aangewend worden. Om de gemeentekas
sluitend te maken. Om de bonussen
en wachtgeldregelingen te blijven
garanderen. Straks gaan de werklozen
en de vrijwilligers de ambtenaren vervangen.
Daarna de Politie, de Brandweer. Who's
next ? Levert wel een aanzienlijke besparing
op. Vrijwilligers en werklozen kunnen ook wel
de hele dag koffie drinken, jammeren om meer uitkering, roddelen in de wandelgangen.
Zo moeilijk is het niet om hen te vervangen.
Peter Brink / raadslid
Het lijkt me niet juist gemeente de schuld te geven van deze beweging om werkelozen een soort mantelzorger te laten worden. Gemeenten staan veelal met de rug tegen de muur. En zoeken creatieve oplossingen, die niet altijd even doordacht zijn. Maar hoe het wel moet staat op niet bij deze reacties. Er moet een omkeer komen in de samenleving om hulpbehoevende mensen te helpen. Jarenlang is geroepen dat de overheid dit maar moest doen. De veel gehoorde kreet was: We hebben er ook voor betaald. Die ombuiging in denken kost tijd. Maar in die tijd moet er wel wat gebeuren. Ik merk ook op dat kleiner gemeente hier vaak beter een oplossing vinden dat grotere gemeente. De dienst sociale zaken kent in een kleinere gemeente meestal de cliënten persoonlijk en kent dus ook meer de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënten. En kleinere gemeente kunnen beter maatwerk leveren.
J. Derckx
welke professional werd dan door Rutte vervangen??
Pijn Acker / niet-elite burger
Inkoppertje Jos Derckx:

Ze zeggen dat hij nogal op Harry Potter leek.
Jaap Koome / Voorzitter
Bij deze een reactie op de reactie van raadslid Peter Brink. Beste hr. Brink. Mag ik u er op wijzen dat Nederland al lang geen zorgstaat meer is. Het zijn juist de kleinere gemeenten met relatief veel kleine dorpjes binnen hun grenzen die de problemen van cliënten niet kennen. Neem aan dat u op de hoogte bent van de prestatievelden 7, 8 en 9 uit de WMO. 85% van de kleinere gemeenten hebben niet eens ervaringsdeskundigen voor deze velden. Dienst sociale zaken zit vaak in een relatieve grote gemeente in Friesland en is totaal niet op de hoogte van de problemen van deze cliënten uit de kleine dorpen. Deze cliënten zijn vaak aan hun lot over gelaten. Zelfs in WMO beleidsplannen van kleine gemeenten is weinig of geen aandacht besteed aan deze kwetsbare groep. En nu wilt u beweren dat gemeenten veelal met hun rug tegen de muur staan. Ik vind dat onzin. Gemeenten moeten niet de weg in slaan van het verder afbreken van noodzakelijke zorg en dat overlaten aan niet deskundigen. Een veel betere optie voor gemeenten is om veel meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigen. Vooral voor de velden 7, 8 en 9 uit de WMO en niet keer op keer geen verantwoordelijkheid nemen voor hun kwetsbare burgers.
Jaap Koome / Voorzitter
Bij deze nog een reactie op het raadslid Peter Brink. Sinds het bekend worden van de transities, ook die van de Jeugdzorg, klagen de gemeenten al steen en been. Vooral hun koepel. Het VNG. Zorg(WMO)gelden mochten niet geoormerkt worden. Helaas is de politiek daar in mee gegaan. In gesprekken met Wethouders werd ons duidelijk verteld dat zij blij waren met het niet oormerken van deze gelden. Als reden gaven zij de beruchte ´´lantaarnpalenpot´´op. Nu heet dat meer beleidsvrijheid. Van het toets jaar gaat, op dit moment 25% van het budget af. Dat is al een fikse korting. Nu vragen gemeenten om nog meer beleidsvrijheid. Met meer beleidsvrijheid is de kans groot dat er nog meer geplukt kan worden van WMO-gelden. Zorg of WMO-gelden zijn bedoeld voor deze doelen en niet om een ander tekort van een gemeente dichten, beste hr.Brink. Dit, samen met mijn eerdere reactie, legt bloot hoezeer gemeenten anders moeten gaan denken over de transities. Zou graag hierover met u eens willen praten.
paula velders / wijkverpleegkundige
werklozen en vrijwilligers kunnen ondersteunend zijn aan mantelzorg en professionals. bv een boodschappen doen. tuin onderhouden etc die taken die dus buiten het pakket van de professionals vallen of die het mantelzorgers wat licht kunnen geven zodat die het langer vol kunnen houden.NOOIT de professionals vervangen. nu moeten professionals aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. vrijwilligers en werklozen moeten ook geschoold worden om goede zorg te.kunnen leveren en dat kost veel geld. gemotiveerd
faber
Half nederland staat instemmend te knikken als politici zeggen dat mensen in de bijstand wel wat terug kunnen doen voor de uitkering. De andere helft schreeuwt moord en brand als blijkt of lijkt dat het ten koste gaat van eigen banen. Zuigen en blazen gaat niet tegelijk. Politici die volhouden dat zorgtaken niet van het betaalde professionele deel naar het onbetaalde (werken met behoud van uitkering e.d.) deel cd arbeidsmarkt gaat liegt alsof het gedrukt staat. Natuurlijk gaat dat gebeuren, het gebeurt al en het zal steeds verder gaan. In de VS zijn de slechtst of helemaal niet betaalde banen: zorgen voor ouderen en kinderen. Daar is Nederlands door PvdA, CDA, VVD en D66 ook voor gekozen.
klikkieleaks Oldebroek / prive
Hier is weer sprake van verdringing van gekwalificeerde arbeid.

Het wachten is op Griekse toestanden.
Siska / moeder
Ik ben een moeder met een kind met kanker. Juist de huishoudelijke zorg is in verband met hygiene en ontlasting van mij als mantelzorger heel erg belangrijk opdat ik kan blijven participeren in de samenleving, lees:mijn werk en inkomen kan behouden(want ziek zijn is heel erg duur) en voor mijn kind kan zorgen wanneer dat nodig is. Mijn gemeente, Bussum, heeft niet eens huishoudelijke ondersteuning meer voor mij. Ik moet er niet aan denken dat ik van een welzijnswerker of vrijwilliger gebruik moet maken. Juist in deze situatie heb je iemand nodig die a. verstand van schoonmaken heeft en b. verstand en ervaring heeft met het omgaan met zieke mensen en hun familie. Dat is een vak. Dat is geen aangeboren talent dat je in between jobs met een klein traininkje van een welzijnswerker kan. Het is schandalig en zo verdrietig dat we zorgwerk met z'n allen gaan afschaffen en ik als vrouw binnenkort weer gedwongen moeder en huisvrouw moet worden omdat de maatschappij mij gaat uitsluiten en mij dwingt in armoede voor mijn zieke kind te zorgen. En dan heb ik heb het nog niet eens over alle mensen die geen moeder meer hebben die voor hen kan zorgen .Die alleen zijn. En straks de ene na de andere vrijwilliger die in between jobs bij hun thuis over hun zieke rug een"bijdrage aan de samenleving" komen geven. Movisie en iedere gemeenteambtenaar of bestuurder moeten hun ogen uit de kop schamen dat ze hier aan mee werken.
True
Prima initiatief, hoogste tijd dat werklozen ook eens de handjes uit de mouwen steken.
Resi / pleegmoeder en mantelzorger
Zulke goed opgeleide zorgverleners kom ik nou net te kort!!!!! NOT dus. Dat wandelingetje en een boodschapje doe ik liever zelf, dan kom ik tenminste ook nog eens buiten. De zorgtaken horen bij professionals te blijven, die een langjarige opleiding hebben gehad en weten hoe ze moeten tillen en verzorgen zonder de client te veel te belasten. Ik lees alleen over hun eigen grenzen leren bewaken........ Laat de heren van de politieke partijen eens meelopen in gezinnen met ernstig zieke of gehandicapte kinderen waar verpleegkundige zorg ook nodig is. Laat die gezinnen hun maar laten zien wat het inhoud voor een zware taak te staan 24/7. Dan gaan we het toch zeker niet hebben over ontlasten van de zorgverlener? Schandalig dit. Prima dat mensen met een uitkering iets terug doen voor hun geld. Laat ze bij de voedselbanken, gemeenteplantsoenen etc. werken, maar niet de schaarse leuke dingen van ons afpakken als een wandelingetje. Het is immers de bedoeling dat wij ontlast worden in de zorgtaken!!!!!
ww-er
Volgens de wet van UWV mag dit helemaal niet. Want er mogen geen werklozen als vrijwilliger werken bij de politie/brandweer. Toen ik werkzoekend was (werkloos vind ik een dom woord), mocht ik ook geen vrijwilligerswerk verrichten in een verpleeghuis.. Want de wet van UWV zegt dat iemand als vrijwilliger geen betaalde arbeid mag verdringen. En dit valt onder betaalde arbeid.
Arie verbaan / Vrijwilligers diverse organisaties
Mits goed gemotiveerd is het zeker niet ondenkbaar dat werklozen worden omgeschoold voor dit werk. Op de lange termijn, met wellicht een krapte op de arbeidsmarkt moeten we misschien iets anders invoeren zoals het het volgende initiatief: http://economischecourant.nl/de-sponsor-economie …

F.J. Jensema / oud verpleegkundige
Dacht ik het niet? In de zorg wordt terecht steeds meer opleiding gevraagd maar helaas wordt het dan te duur. Dan maar vrijwilligers die niet opgeleid zijn verpleegkundige handelingen laten verrichten. Waar hebben we dan het BIG voor? Ik heb al eens onder en directeur gewerkt die de hele huishoudelijke ploeg in de verzorging wilde zetten onder het motto dat ze zichzelf thuis ook konden douchen. Wat er verder bij komt kijken begreep hij niet net zo min als de gemeenteambtenaren die dit verzinnen. Dit is het einde van een goede zorg waar mensen met inzicht en goede vakkennis hun taak vervullen.
John Brouwers / adviseur/eigenaar
Dit is van de zotte!

Honderden, nee duizenden banen gaan verloren in de zorg. Mensen met kennis ervaring zitten thuis!

Hun werk wordt nu ingenomen door dwangarbeiders, die niet anders kunnen dan mee te werken! (Er zitten vast veel goed bedoelende mensen tussen). De arrogante gemeentes helpen een hele deskundige tak om zeep.

Wat gaan we nu doen met de werkloze deskundige met hun diploma's en ervaring, schoffelen of zo?

Wat heeft de cliënt eigenlijk te vertellen???Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er in deze enkele grondwetsartikel worden verkracht. Art. 6, mijn levensovertuiging is dat er alleen deskundige aan mijn lijf mogen komen en ik bepaal welke groep of persoon in mijn huis komt, Art,9 en 10 alsmede Art.20 lid 2 GW en art. 22 lid 1 GW.Wie heeft er bij de gemeente de kennis in huis om kandidaten voor de thuiszorg te selecteren.

Ton
Eens met John. We beschermen en verzorgen in deze tijd onze dieren nog beter. Ik ken veel jonge werklozen die gemotiveerd voor het vak in de zorg aan de slag willen, maar andere banen hebben gekozen vanwege het al maar durende gerommel.
Advertentie