Advertentie
sociaal / Nieuws

Thuiszorg Roosendaal en Amersfoort over andere boeg

De huishoudelijke hulp in Roosendaal wordt vanaf januari op een andere leest geschoeid. De gemeente kiest voor wijkgericht contracteren. Ook Amersfoort gaat de hulp vanaf januari anders inrichten.

18 oktober 2016

De huishoudelijke hulp in Roosendaal wordt vanaf januari op een andere leest geschoeid. Inwoners krijgen na een keukentafelgesprek binnen tien werkdagen hulp, zonder indicatie. Aanbieders worden voor één wijk en voor zes jaar gecontracteerd. In Amersfoort wordt de werkwijze voor de toekenning van de hulp aangescherpt.

Hoogste rechter

Reden voor Amersfoort om het beleid aan te passen, zijn uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over zaken in andere gemeenten, waaronder Utrecht en Aa en Hunze. Voor Roosendaal niet. Deze gemeente had zijn thuiszorgbeleid, sinds de invoering van de Wmo 2015, nog niet anders ingericht. Op basis van een indicatie wordt nu een x-aantal uren hulp toegekend. Reden om vanaf januari het roer om te gooien, is de wens ‘om de thuishulp sneller en makkelijker te maken, waarbij de zorgvraag centraal staat. We schaffen veel bureaucratie af, voor zowel de inwoner als de aanbieder’, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten.

Aanbesteding

Vanaf januari wordt Roosendaal in zes gebieden opgedeeld, waarbij elk gebied aan een hoofdaannemer wordt toebedeeld. Deze hoofdaannemer krijgt een vast bedrag voor de zorg die ze in dat gebied leveren (populatiebekostiging). De aanbestedingsprocedure is net gestart en loopt tot medio november. De contracten worden voor zes jaar gesloten.

Geen indicatie

Bij inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben, wordt door een Wmo-professional (van of namens de gemeente) een keukentafelgesprek gevoerd. Meteen daarna schuift een thuiszorgaanbieder aan en worden ter plekke, onder het toeziend oog van de gemeente, afspraken gemaakt en vastgelegd wat er in huis moet gebeuren. Binnen tien werkdagen en zonder indicatie moet de hulp van start gaan; nu moet vaak enkele weken worden gewacht.

Monitoring

Het staat de inwoner vrij om voor een andere aanbieder te kiezen, op voorwaarde dat deze wel door de gemeente is gecontracteerd. ‘Als de zorgvrager kiest voor een andere organisatie, dan zorgt de hoofdaanbieder dat een hulp van de andere organisatie in huis komt’, aldus de woordvoerder. Twee keer per jaar gaat de gemeente aan de cliënten vragen of zij al dan niet tevreden zijn over de geboden hulp. Voor Roosendalers die nu al hulp bij het huishouden ontvangen, verandert er voorlopig niets. De gemeente blijft de huishoudelijke hulp betalen; inwoners moeten wel een eigen bijdrage betalen.

Ondersteuningsplan

In Amersfoort wordt de werkwijze voor de toekenning aangescherpt. De gemeente blijft kijken naar wat er nodig is om een ‘schoon huis’ te bereiken, maar gaat dat vanaf januari in de zogeheten ondersteuningsplannen concretiseren. De hoogste rechter heeft medio mei geoordeeld dat gemeenten weliswaar mogen indiceren op resultaat in plaats van uren, maar dat het beoogde resultaat wel objectief moet worden onderbouwd én dat de invulling van dat resultaat niet mag worden overgelaten aan onderhandelingen tussen cliënt en zorgaanbieder. In de Amersfoortse ondersteuningsplannen worden vanaf 2017 afspraken vastgelegd over de werkzaamheden van de thuishulp en de frequentie van de hulp. Het wijkteam gaat het plan toetsen. Volgens de gemeente zorgen deze aanpassingen voor ‘meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor cliënten’.

Hulp onvoldoende

De nieuwe werkwijze geldt vanaf 1 januari voor alle inwoners die en nieuwe ondersteuningsplan opstellen. Het gaat daarbij zowel om nieuwe als bestaande cliënten bij wie de persoonlijke situatie is veranderd of die vinden dat de huidige hulp onvoldoende is. Bestaande cliënten waarbij de persoonlijke situatie niet verandert, houden hun indicatie en blijven de huidige hulp ontvangen. Ze kunnen wel herbeoordeling aanvragen, waarna het ondersteuningsplan volgens de nieuwe werkwijze wordt opgesteld.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie