Advertentie
sociaal / Nieuws

Groot groen biedt kansen voor Participatiewet

Dat mensen vanuit de Participatiewet het gemeentelijk groen onderhouden is niet nieuw. Maar steeds vaker gaan ze ook in het ‘groot groen’ aan de slag. Bij Staatsbosbeheer gaan ze niet alleen aan het werk, maar is er ook oog voor de ontwikkeling en doorstroming van mensen.

22 augustus 2016

Dat mensen vanuit de Participatiewet het gemeentelijk groen onderhouden is niet nieuw. Maar steeds vaker gaan ze ook in het ‘groot groen’ aan de slag. Bij Staatsbosbeheer gaan ze niet alleen aan het werk, maar is er ook oog voor de ontwikkeling en doorstroming van mensen.

Doorstromen
‘Vroeger hadden we mensen vanuit de zorginstellingen aan het werk’, aldus Erna van de Wiel, adviseur zorg en participatie arbeidsmarkt bij Staatsbosbeheer. ‘Die mensen werkten bij ons, soms jarenlang. Maar nu pakken we het anders aan. Zo hebben we bijvoorbeeld in Drenthe een project waar we mensen vanuit de Participatiewet niet alleen aan het werk hebben, maar waar ze ook werknemersvaardigheden leren. Ze ontwikkelen zichzelf en doen vakkennis op. Op de 15 Participatieplekken die we hebben, zijn nu al 39 mensen ingestroomd. Niet iedereen redt het, maar 14 van de 39 zijn dankzij die plek doorgestroomd naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.’

Weinig prikkels

Het werkklimaat in het groen is rustgevend, zeker in de mooie bossen en natuurgebieden die door Staatsbosbeheer onderhouden worden. Er zijn weinig prikkels, mensen kunnen zich op het werk richten en op zichzelf. ‘Een beschermde omgeving waar mensen wel een bepaalde mate van zelfstandigheid moeten hebben of leren’, aldus Van de Wiel. ‘Maar als iemand zijn tractordiploma wil halen, gaan we kijken of dat mogelijk is. Of een certificaat voor motorzagen of bos maaien.’


Ontwikkelen
En dat is niet het enige project dat Staatsbosbeheer heeft. Er lopen meer samenwerkingsverbanden met gemeenten. In Almere bijvoorbeeld, waar veel werkzaamheden op het stadslandgoed gedaan moeten worden. Voor de transitie was er contact met zorginstelling Groen en Meer. Nu wordt dat uitgebreid met een ontwikkeltraject. De gemeente neemt een stukje opleiding voor haar rekening.

Lastig
Voor Staatsbosbeer is de samenwerking met gemeenten nieuw, of in ieder geval anders, weet Van de Wiel. ‘Van oudsher hadden we natuurlijk met de “groene” wethouder te maken. Nu hebben we ook met die van sociale zaken te doen. Dat is soms nog wel eens lastig. We merken dat als ze van dezelfde partij zijn, het soms makkelijker is. Maar vaak zitten er op het gemeentehuis echt nog wel schotten tussen de afdelingen en dat is jammer.’ Ze zou willen dat op het gemeentehuis de logische verbinding van ‘groen’  en ‘ sociaal’ wat nauwer zou zijn. Op 1 september organiseren Staatsbosbeheer en de VNG daarom voor zowel wethouders sociale zaken als die van natuurbeheer een bijeenkomst over hoe mensen met een arbeidsbeperking in het grote groen aan de slag kunnen.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Hassink / Onderzoeker
Dit is een mooi voorbeeld van reintegratie in het groen. Ook uit andere ervaringen en literatuur blijkt dat groen specifieke kwaliteiten heeft. Niet alleen voor mensen die onder de participatiewet vallen, maar ook voor mensen in de WMO met een verstandelijke beperking of GGZ achtergrond. In een onderzoeksproject binnen het programma Vakkundig aan het Werk van ZonMw brengen we met verschillende gemeenten en groene initiatieven de ervaringen van groene reïntegratie initiatieven in kaart. Het gaat om groene wijkinitiatieven, stadslandbouw, landschapsbeheer, en tuinderijen. Door het werken in het groen kunnen verschillende beleidsdoelen worden gecombineerd. We komen graag met gemeenten en organisaties in contact die hier ervaring mee hebben. Verschillende partners hebben ook een branche erkende opleiding groen voor mensen zonder startkwalificatie opgezet. Het zou goed zijn om ervaringen, aanpak en kennis te bundelen. Er is veel perspectief voor reintegratie in het groen.
R.hanson / Projectmedewerker 'arbeidsbeperkten aan het werk bij de gemeente Amsterdam
Groen is echt een perfecte plek om als arbeidsbeperkte en vooral ook LVB geindiceerde asn de dlag te gaan. In de gemeente Amsterdam plaatsten wij op deze wijze de afgelopen 2 jaar ongeveer 50 arbeidsbeperkten in het openbaar groen en op sportvelden. Mooi om te zien hoe de oudere werkbegeleider die al langere tijd bij deze diensten werkzaam zijn de jongere geberatie begeleiden! Jongeren gaan groepsgewijs aan de slag en de wat pudere medewerker wordt zo begeleider van deze 'nieuwe generatie'. Beide groepen profiteren van deze mooie mogelijkheden in het Groen! Dus ja erg veel kansen en ook veel mogelijkheden voor doorstroom!
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Mooi. Een goed initiatief. Dat het maar moge slagen.

Nu ook nog aandacht voor het kleine deel van het gemeentelijk openbaar gebied - straten/straatgoten, de begroeiing bij de afvoerkolken....

Je kunt vaak de andijvie en de kropsla zó van de straat halen...niet goed voor waterafvoer. Ook daarvoor betalen de burgers, want het rioolsysteem begint toch ook op straat?
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Nachrift: uit mijn reactie mag worden opgemerkt dat ervaring is dat de aandacht voor het gemeentelijk teveel groen danig aan het verslappen is. Daarom dus de opmerking en de geen reclame voor andijvie en kropsla
Petra
Boven beschreven fenomeen is zeker niet nieuw: Assen kent sinds 2011 'Werkpunt!'. Ieder jaar is er werk (ook in het groen) voor minimaal 80 mensen in het kader van de participatiewet. Waar nodig en mogelijk worden kwalificerende vakcursussen gegeven. Van die 80 mensen stromen ieder jaar weer 30 à 40% uit naar een reguliere baan. Dat zijn dus tot nu toe minimaal 120 mensen geweest.
Advertentie