Advertentie
sociaal / Nieuws

Sociale werkplaatsen ontslaan ondersteunend personeel

De landelijke en gemeentelijke bezuinigingen laten ook de sociale werkplaatsen niet ongemoeid. Veel organisaties moeten miljoenen bezuinigen. Vooral het stafpersoneel is de dupe.

16 december 2010

Vacaturestop

Veel sw-bedrijven moeten gedwongen met minder personeel toe. Onder meer Promen in Gouda, Pantar in Amsterdam, DCW in Enschede, de Diamantgroep in Tilburg en Alescon in Drenthe zullen mensen moeten laten gaat. Het gaat niet om werknemers met een sw-indicatie, maar om staf en begeleiders. De meeste instellingen slanken af door een vacaturestop in te voeren, tijdelijke

contracten niet te verlengen en allerlei projecten stop te zetten. Oorzaak zijn landelijke en gemeentelijke bezuinigingen.

 

Negatieve gevolgen

De landelijke overheid bezuinigt komend jaar 120 miljoen op het sw-budget. In 2010 was de sw-subsidie 24.107 euro per sw-medewerker, in 2011 is die nog 22.931. Gemeenten springen over het algemeen niet bij, omdat ze zelf ook minder te besteden hebben. De krappere gemeentelijke budgetten hebben bovendien ook op een andere manier negatieve gevolgen voor de sociale werkplaatsen: gemeenten gaan bezuinigen op het activeren van bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden, waardoor sw-bedrijven op hun beurt minder verdienen aan het uitvoeren van dergelijke activeringstrajecten.

 

Staf

De sw-bedrijven zijn gedwongen te bezuinigen op staf, omdat daar de meeste winst valt te behalen. Het ontslaan van sw-medewerkers is geen optie, want zij brengen juist geld in. Hun salaris ligt bovendien vast in een cao. Als mogelijke bezuinigingsposten blijven dan over huisvesting, materiaal, maar vooral het ondersteunend personeel. En daar vallen nu de klappen.

 

Tijdelijke contracten

Promen, in de regio Gouda, moet 30 fte aan staf en ondersteunend personeel ontslaan. De organisatie moet 4,7 miljoen bezuiningen in 2011, zo’n 10 procent van het jaarbudget. Pantar in Amsterdam moet 7,5 miljoen bezuinigen en gaat een groot deel van de tijdelijke contracten niet verlengen. ‘Bijspringen kunnen gemeenten niet meer, die tijd is geweest’, zegt Jaap van Emmerik, algemeen directeur van Promen. ‘Ze zouden misschien willen maar kunnen het niet. Wij vragen om werk, nooit om geld, maar dat is er niet. Niet in de openbare ruimte, niet in de reïntegratie, niet in de groenvoorziening, niet in het schoonmaken van sporthallen.

 

Ingrijpend

Op vrijwel ieder onderdeel moeten gemeenten bezuinigen. Gelukkig zijn we de laatste jaren alleen tijdelijke arbeidscontracten aangegaan.’ De effecten zijn desondanks ingrijpend. Van Emmerik: ‘We gaan van 150 naar 120 man staf en begeleiding. Die groep moet nog steeds 2.000 mensen begeleiden: 1.500 sw-medewerkers, en 500 mensen met een andere achtergrond, zoals

een Wwb-uitkering.’

 

Afdelingen

De bedrijfsstrategieën veranderen. Promen gaat volgens Van Emmerik grotere, productiegerichte afdelingen maken, en kleinere afdelingen die meer op arbeidsontwikkeling zijn gericht. Pantar verlegt zijn focus van mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt naar de kortere trajecten, voor ‘lichtere gevallen’. Greet Ritskes, algemeen directeur van Pantar Amsterdam: ‘We gaan, bovenop de huidige populatie swmedewerkers en re-integratieklanten,

een groep mensen met een geringere afstand tot de arbeidsmarkt opnemen. We willen nóg intensiever samenwerken met werkgevers.’ Over de effecten van de bezuinigingen op sw-medewerkers zijn de meningen verdeeld.

 

Weinig perspectief

José Meijer van Abvakabo-FNV vreest dat sw-medewerkers met weinig perspectief op regulier werk de dupe worden. ‘Wanneer begeleidend personeel wordt ontslagen, blijft er minder tijd over voor de categorie die minder perspectief op een reguliere baan heeft. Het lijkt erop dat de beweging van binnen naar buiten on hold wordt gezet.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

bert klop
zolang wsw-bedrijven in hun reintegratiepoot mensen een half jaar op de loonlijst zetten, terwijl er maar vijf maanden werk is enkel en alleen omdat ze anders een fikse premie mislopen heb ik met die bedrijven geen medeleiden. wel met hun werknemers die als melkkoe worden gebruikt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie