Advertentie
sociaal / Nieuws

'Richtlijnen gemeenten voor vorderen schulden'

Door stapeling van schulden komen mensen steeds vaker onder het sociaal minimum. Door richtlijnen moeten de regels beter gehandhaaft.

28 maart 2013

Er moeten richtlijnen komen die gemeenten wijzen hoe om te gaan met schulden vorderen en inhouden. Die richtlijnen moeten voorkomen dat gemeenten, UWV en SVB zich niet aan de wettelijke regels houden. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) heeft staatssecretaris Klijnsma in een brief gevraagd voor zulke richtlijnen te zorgen.

Direct op uitkering inhouden
De sociaal raadslieden zijn bezorgd over de manier waarop gemeenten vorderingen op de bijstandsuitkering verrekenen terwijl bijvoorbeeld het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) aan dezelfde persoon een boetepremie direct op de uitkering mag inhouden. Door de combinatie van vorderingen en kortingen komen mensen onder het bestaansminimum van 90% van het bijstandsniveau terecht.

Rekening houden met beslagvrije voet
Deze boetepremie van 160 euro per maand mag CvZ direct op het inkomen inhouden, zogenaamde bronheffing, als iemand 6 maanden achterloopt bij de betaling van de premie ziektekostenverzekering. Sinds januari dit jaar wordt ook bij minimum uitkeringen dit volledige bedrag direct in mindering gebracht. 'Er zijn zo'n 300 duizend wanbetalers in deze regeling', vertelt voorzitter André Moerman van de signaleringscommissie. 'Veel mensen hebben daarnaast andere schulden waarbij rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet.'


Burger moet erom vragen
De sociaal raadslieden zien echter dat veel gemeenten die beslagvrije voet niet opnieuw vaststellen nadat de boetepremie van het CzV van de uitkering is afgehaald. Ook het UWV en de SVB zou in de verrekening van de uitkeringen rekening moeten houden met de beslagvrije voet. Ook zij laten dit vaak na, aldus de LOSR. Het gebeurt nu alleen wanneer de burger erom vraagt, terwijl de gegevens bekend zijn en gemeenten of andere instellingen zelf een herberekening zouden moeten maken.

CvZ staat altijd vooraan
Het is de organisatie overigens al langere tijd een doorn in het oog dat als het gaat om het innen van schulden de zorgverzekeraars altijd vooraan staan. Als er meerdere schuldeisers zijn, staat het CvZ altijd vooraan. Als er dan nog geld ‘overblijft’ zijn de andere schuldeisers aan de beurt. Over deze ongelijkheid in incassobevoegdheden is eerder al een rapport naar het kabinet gegaan. Staatssecretaris Klijnsma zal dat naar verwachting donderdag in de ministerraad bespreken.

Afschaffen wanbetalersregeling
De LOSR pleit ervoor om de wanbetalersregeling in de zorg daarom af te schaffen. Volgens de organisatie leidt de regeling niet tot minder wanbetalers en zet het bovendien andere schuldeisers opzij. ‘Maar zolang dat nog niet het geval is, moeten gemeenten de regels goed toepassen zodat mensen niet onder het bestaansminimum terechtkomen’, aldus André Moerman. ‘Een instructie daarvoor is hard nodig.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nancy Verhoeven / Financiel Administratief Medewerker (team Beslag)
De ervaring leert inmiddels ook als de beslagvrije voet naar boven wordt gesteld voor b.v. de inhouding Bronheffing. De deurwaarders een ander vaak meer regoureuze oplossing gaan zoeken om een schuld geint te krijgen. Veelvuldiger als voorheen wordt er bankbeslag gelegd, vaak ook nog op de meest gunstige dag van de maand als de uitkering net betaald is. Waardoor dus door het laten aanpassen van de beslagvrije voet aleen maar meer financiele problemen ontstaan. Goed kijken naar een goede oplossing, die niet meer ellende veroorzaakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michel Raspoort / klantmanager DWI bijzondere doelgroepen
Eindelijk actie. Het gros van mijn klanten (OGGZ) Hebben meerdere schulden. In sommige gevallen wordt er ruim € 200 euro ingehouden. Dan nog de kosten voor de opvang eraf, hou je een paar tientjes over om van te kleden, eten, etc. Laat staan dat de schuldhulp kan slagen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marc Albers / Actief
@Hr. Raspoort… Even los van de rest van de problematiek een vraag. Is de boetepremie van €160, die in het artikel genoemd wordt, de basispremie + 30% boete en de, gedeeltelijke, incasso van het openstaande bedrag (de minimaal 6 maanden die niet betaald werd) of komt daar ook nog de huidige premie bovenop?

Het slecht stroomlijnen van cumulatie is op meerdere gebieden van langs elkaar werkende overheden en instanties een megaprobleem (eigen bijdrage, boetes, et cetera). Dat wie de fout ingaat zelf moet vragen om een correcte afhandeling van de correctie, de boete, is al een teken van onvermogen in de uitvoering. Iemand met een WWB-uitkering, of daaraan gerelateerd, komt heel snel op die 90%. Van mensen uit mijn buurt begrijp ik dat alleen al de kosten voor de bewindvoering hen onder die 90% brengt. Mag dat? M.a.w. Hoe hard is die 90% en hoe voorkom je dat de verkeerden daar misbruik van maken?

Ik dacht dat ik redelijk geïnformeerd was, maar ben nu even het spoor bijster. Ook onze minder mondigen, vaak minima, uw cliënten, et cetera, hebben recht op hun deel van de “civil society”. Wilt u mij, vanuit uw ervaring, opheldering geven? Dat kan met uw antwoord bij dit artikel en ook via onze website www.dmmgm.nl, voor langere uitwisseling.

Bij voorbaat dank,

Marc
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michel Raspoort / klantmanager DWI bijzondere doelgroepen
Probleem is dat er verschillende schuldeisers zijn. Deze communiceren niet met elkaar. Hierdoor komen mensen onder de beslagvrije voet. B.v. er is beslag gelegd netjes tot de beslagvrije voet. Helaas er is ook nog een achterstand bij de zorgverzeking. Komt de bronheffing, formeel moet de beslaglegger dan het beslag aanpassen. helaas kan dit enige tijd duren, want de beslaglegger bepaalt de beslagvrije voet en de klant moet dit zelf bij de beslaglegger aankaarten. Duurt vaak even, gevolg nog meer achterstanden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
André Moerman / manager sociaal raadslieden
Inmiddels heeft de staatssecretaris op de brief van de LOSR / MOgroep gereageerd. Zie:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-public …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie