Advertentie
sociaal / Nieuws

Schuldbeleid gemeenten te versnipperd

De situatie van bijstandsgerechtigden met schulden is tussen 2010 en 2015 nauwelijks veranderd, concludeert Panteia naar aanleiding van onderzoek. Uit de studie blijkt ook dat bijstandsontvangers juist een verhoogd risico lopen op het maken van schulden. Bij gemeenten zitten nog de nodige knelpunten in de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met schulden. 

21 december 2018
sociaal-2.jpg

Gemeenten hebben volgens de onderzoekers nog onvoldoende zicht op schuldenproblematiek bij bijstandsklanten. Zij worden ook niet als aparte doelgroep gezien. Door met een signaleringsvragenlijst te werken, kunnen bijstandsconsulenten volgens de onderzoekers meer gestructureerd doorvragen. Een ander probleem is dat afdelingen werk en inkomen en afdelingen armoede en schuldhulpverlening nog te vaak langs elkaar heen werken. Werk en inkomen zou onderdeel van de schuldhulpverleningsketen moeten zijn.

Ook zouden beide afdelingen niet meer los van elkaar moeten werken. Soms komt het volgens de onderzoekers zelfs voor dat werk en inkomen en armoede en schuldhulpverlening tegenstrijdige eisen stellen aan burgers die klant zijn van beide afdelingen. Ook de gegevensuitwisseling schiet tekort, en dan vooral als de schuldhulpverlening door een externe partij wordt verzorgd. Daarbij wordt vaak gewezen op privacywetgeving. De kennis over schulden en schuldhulpverlening schiet ook nog tekort bij veel diensten werk en inkomen. Ook de nazorg voor deze doelgroep laat te wensen over. Beide problemen kunnen volgens de onderzoekers grotendeels worden aangepakt door gebruik te maken van werkwijzers.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marije / Beleidsadviseur
Zou u een link naar het onderzoek kunnen plaatsen?
lekker vol register
@Marije. Het lijkt om dit onderzoek te gaan: https://www.panteia.nl/index.cfm/_api/render/fil …
Mariet Lohman / Projectleider, zelfstandige
Het rapport geeft de problematiek uitstekend weer. Vaak zijn deze zelfde mensen met schulden en uitkering ook onder beschermingsbewind gesteld en krijgen, om de bewindvoerder te betalen, ook bijzondere bijstand. Dan is samenwerking nóg belangrijker, wat helaas niet altijd tot stand komt.
lekker vol register
Voorbeeld: In de schuldhulpverlening zitten en geen nieuwe schulden mogen maken.En dan bij een aanvraag voor bijzondere bijstand doorgestuurd worden naar de kredietbank voor een lening met een veel te hoge rente!
Advertentie