Advertentie
sociaal / Nieuws

FNV nog niet tevreden met herziening Participatiewet

De overheid moet nog vóór de feestdagen regelen dat bijstandsgerechtigden giften kunnen ontvangen, vindt de vakbond.

01 december 2022
Cadeau onder de kerstboom
Shutterstock

Vakbond FNV vindt dat minister Schouten verder moet gaan in haar herziening van de Participatiewet. Ook moet het tempo omhoog: wat de FNV betreft moeten het kabinet en gemeenten nog vóór de feestdagen regelen dat bijstandsgerechtigden giften kunnen ontvangen zonder consequenties voor de uitkering.

Scherpe kantjes

‘Het is goed dat deze minister oog heeft voor de onmenselijke kanten van de Participatiewet’, vindt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. ‘Deze wet is te streng en zorgt voor onzekerheid en armoede bij bijstandsgerechtigden. Maar er is meer nodig dan alleen de scherpe kantjes van de wet afhalen, daarvoor zal de Participatiewet veel grondiger op de schop moeten.’

Deze vrijblijvendheid werkt willekeur en rechtsongelijkheid in de hand.

Kitty Jong

Giften

Minister Schouten (ChristenUnie) van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen kondigde maandagavond een aantal maatregelen aan die ze wil treffen om de Participatiewet, waar onder andere de bijstandsregels onder vallen, te versoepelen. Eén van haar voorstellen is dat bijstandsgerechtigden vanaf 1 juli 2024 elk jaar 1200 euro aan giften mogen ontvangen zonder dat ze daarvoor gekort worden op de uitkering.

Feestdagen

Dat duurt te lang, vindt de FNV. ‘Zeker in deze tijd waarin veel mensen, vooral uitkeringsgerechtigden, het financieel moeilijk hebben, zou medemenselijkheid niet bestraft moeten worden’, aldus Jong. ‘De FNV roept de regering én alle gemeenten op om het nu al, nog voor de feestdagen, mogelijk te maken dat bijstandsgerechtigden zonder gevolgen mogen worden geholpen.’ Gemeenten mogen nu zelf bepalen wat ze doen met het giftenbeleid. Veel gemeenten hanteren al een vrijstelling van 1200 euro per jaar.

Vrijblijvendheid

De vakbond vindt bovendien dat de wijzigingen van minister Schouten nog niet ver genoeg gaan. De FNV zou bijvoorbeeld graag zien dat de verplichte tegenprestatie wordt afgeschaft, net als de vierwekenzoektermijn voor jongeren en de kostendelersnorm. Verder vindt de vakbond dat jongeren onder de 21 jaar, die geen ondersteuning van hun ouders krijgen, een volledige bijstandsuitkering moeten krijgen. Schouten laat ook nog te veel beleidsruimte over aan gemeenten, stelt de FNV. Jong: ‘Deze vrijblijvendheid werkt willekeur en rechtsongelijkheid in de hand.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Het versoepelen van de Participatiewet is geen vervanging of oplossing voor alle inkomensregelingen die de afgelopen twintig jaar zijn geschrapt of versoberd. Afschaffing van Ioaw en Ioaz, bekorting van de WW duur etc. Het versoepelen is ook geen oplossing voor allerlei andere vormen van wanbeleid, zoals de sociale huisvesting, het arbeidsmigratiebeleid etc. Het is een doekje voor het bloeden, meer niet. Het is eerst iemand tien vingers afpakken en dan gaan onderhandelen of je er twee teruggeeft.
Hielco Wiersma
Hoe valt de ingangsdatum van 1 juni 2024 te rijmen met het gegeven dat sommige Gemeenten al enige tijd het genoemde giftenlimiet van E 1200 o.i.d. hanteren?
Advertentie