Advertentie
sociaal / Nieuws

RvS: UWV kan inlenersadministratie niet aan

Het administreren van inleenverbanden van arbeidsbeperkten kan niet bij het UWV worden neergelegd. Dat brengt te grote risico's met zich mee, concludeert de Raad van State. Het advies aan staatssecretaris Klijnsma is het neerleggen van de uitvoering bij het UWV nader te bezien en alternatieven voor de uitvoering van de inleenconstructie te overwegen. Klijnsma acht de risico's echter aanvaardbaar.

19 april 2017

Het UWV is niet in staat ingeleende arbeidsbeperkten te administreren, concludeert de Raad van State. Het advies aan staatssecretaris Klijnsma is het neerleggen van de uitvoering van het ontwerpbesluit bij het UWV nader te bezien en alternatieven voor de uitvoering van de inleenconstructie te overwegen. Volgens Klijnsma zijn de risico's echter aanvaardbaar.

Quotumwet

De Raad van State adviseerde over het ontwerpbesluit van staatssecretaris Klijnsma om inleenconstructies mee te laten tellen voor de inlener om zo het afgesproken aantal banen volgens de banenafspraak te halen. Als dat aantal niet wordt gehaald, treedt de Quotumwet in werking. Of het aantal (20.500) voor 2016 is gehaald, wordt pas begin juli bekendgemaakt bij de “tweemeting”. Als werkgevers (met meer dan 25 werknemers) te weinig mensen met een arbeidsbeperking een baan hebben aangeboden, dan zouden zij een heffing van 5000 euro moeten betalen voor elke niet ingevulde baan.


Inleenverbanden toch meetellen

Op dit moment worden inleenverbanden niet meegeteld, omdat die uren niet staan geregistreerd bij de Polisadministratie van het UWV. Uit de nulmeting bleek echter dat de helft van de 72.000 banen voor de doelgroep via inleenverbanden tot stand is gekomen. Daarom wil het kabinet die verloonde uren van arbeidsbeperkten alsnog mee laten tellen bij de inlenende werkgever (vaak de overheid). De uitvoering van de administratie hiervan zou bij het UWV moeten worden belegd. Maar volgens het instituut zelf is uitvoering van het ontwerpbesluit alleen mogelijk als een aantal risico’s worden geaccepteerd.

Fraude- en foutgevoelig
De Raad van State erkent die risico’s in haar advies: uitvoering van het administreren van inleenconstructies door het UWV is duur en fraude- en foutgevoelig. Daarbij leidt de stapeling van ict-projecten bij het UWV tot een risicovol ontwikkelproces. De druk op de organisatie is namelijk nu al groot. Daarbij wijst de Raad van State erop dat de kosten voor implementatie van het systeem al 6 miljoen euro kost en dan zijn ict-kosten nog niet eens meegerekend. Kortom, het kabinet dient het besluit om de uitvoering bij het UWV neer te leggen nader te bezien en alternatieven overwegen.


Weloverwogen keuze

In haar reactie verdedigt staatssecretaris Klijnsma de weloverwogen keuze voor het UWV als uitvoerder. Uitvoering van de quotumheffing inclusief inlenersadministratie is een logisch vervolg op realisatie van het doelgroepenregister en de banenmonitor, vindt ze. Daarnaast gaat ze in op door het UWV genoemde alternatieven. Naast formele dienstverbanden ook inleenverbanden registreren in de polisadministratie zou een majeure, risicovolle operatie zijn die de stabiliteit van de loonaangifteketen in gevaar kan brengen. Die oplossing is niet proportioneel. Werkgevers en uitzendbranche zelf verantwoordelijk laten zijn voor het meetellen van de inleenconstructie ligt ook niet in de rede, omdat het UWV verantwoordelijk is voor het tellen van de verloonde uren. Een forfaitaire manier van tellen is te grofmazig en zou leiden tot allerlei bezwaar- en beroepszaken door werkgevers wat een nog groter beslag zou leggen op UWV en Belastingdienst.

Risico’s aanvaardbaar

Verder is volgens Klijnsma besloten tot maatregelen die uitvoeringsrisico’s beheersbaar houden, zoals een pilot, fasering in de realisatie, capaciteitsreservering en toetsing van het projectvoorstel aan veertien criteria. Die beoordeling door het portfoliobureau van het UWV was positief, met uitzondering van de raming van de (nog niet exact bekende) kosten. Ook wordt het project nog aangemeld bij het bureau ICT-toetsing die zal adviseren over haalbaarheid en slagingskans. Klijnsma acht de projectrisico’s met deze waarborgen binnen de grenzen van het aanvaardbare.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

loek / v.m. jur.medew. gsd
De kosten voor implementatie van het systeem al 6 miljoen euro kost. ---zijn. De regels moeten kennelijk zo dicht getimmerd worden om o.a. loonfraude te voorkomen. Er moeten betere oplossingen aangedragen kunnen worden. Klijnsma: bureau ICT-toetsing zal adviseren over haalbaarheid en slagingskans. Klijnsma acht de projectrisico’s met deze waarborgen binnen de grenzen van het aanvaardbare.--Dat dichttimmeren lijkt dan toch weer mee te vallen. Het uiteindelijke doel, halen van de banenafspraak, lijkt echter steeds verder weg. het lijkt een boete- i.p.v. een banenkwestie te worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
Ik voel mee met UWV. Rijk/TK: hou nou toch op allerlei k*t-administraties in te willen richten voor allerlei doelgroepjes. De stapeling daarvan is volstrekt onuitvoerbaar en dient meestal helemaal niet de mensen om wie het gaat, maar vooral om een of andere passant op een ministers/staatssecretariele functie tov de TK in de lucht te houden. Die onzin treft UWV, belastingdienst, gemeenten, verzekeraars etc.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie