Advertentie
sociaal / Nieuws

Nieuwe woningen voor oudere Rotterdammers

Tienduizend nieuwe woningen 'geschikt voor elke levensfase', dat belooft de gemeente Rotterdam in het Langer Thuis Akkoord, ondertekend door onder andere woningcorporaties, ouderenbonden en zorg- en welzijnsorganisaties.

19 februari 2020
Ouderen-wonen-zorg-senioren-oud-vergrijzing.jpg

Tienduizend nieuwe woningen 'geschikt voor elke levensfase' worden de komende vijf jaar in Rotterdam gebouwd. Het voornaamste doel is dat ouderen langer in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Daarnaast worden er zogenaamde ouderenhubs ontwikkeld met zorgvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Ook wordt er ingezet op nieuwe woonzorgconcepten tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in.

Doorstroming

Dat werd deze week door de gemeente Rotterdam, samen met onder andere woningcorporaties, ouderenbonden en zorg- en welzijnsorganisaties, vastgelegd in het Langer Thuis Akkoord. De tienduizend nieuwe woningen moeten het voor ouderen makkelijker maken om in de eigen wijk te blijven wonen, maar moeten ook doorstroming op de woningmarkt stimuleren. Zo krijgen ook jonge starters weer wat ruimte. 

Vergrijzing
Het akkoord richt zich op de komende vijf jaar. De vergrijzing werkt echter nog langer door: over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar, aldus wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en ouderen, CDA). De Langen is tevens woordvoerder voor de VNG en waarschuwde onlangs dat de Wmo-tekorten als gevolg van vergrijzing binnen enkele jaren op zullen lopen tot een miljard. Op dit moment wordt de helft van het Wmo-budget al besteed aan hulp voor ouderen.

Taskforce

Sinds dit jaar bestaat er een Taskforce Wonen en Zorg die gemeenten stimuleert om voorbereidingen te treffen voor de aankomende vergrijzingsgolf. Het doel is, net als bij het Rotterdamse akkoord, om ouderen langer in de eigen buurt te laten wonen door woon- en zorgaanbod in het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis te creëren. ‘De tijd dat we oma met 65 naar een bejaardentehuis stuurden, ligt echt achter ons', aldus Hans Adriani, voorzitter van de taskforce en wethouder (wonen, PvdA) in Nieuwegein.

Driehoek
Daarvoor moeten er afspraken gemaakt worden in de driehoek van de gemeente, zorginstanties en woningcorporaties, stelt Adriani. Vooral de relatie met Wmo-aanbieders is voor gemeenten niet vanzelfsprekend, weet Adriani. De relatie tussen gemeenten en zorgkantoren (die de Wet langdurige zorg uitvoeren) noemt hij zelfs 'non-existent'. Bij het Rotterdamse akkoord zijn – naast woningcorporaties – verschillende zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het zorgkantoor wél betrokken.

Hofje

Het creëren van nieuwe woonvormen voor ouderen, zoals het Langer Thuis Akkoord voor ogen heeft, is hard nodig, vindt seniorenorganisatie KBO-PCOB. Uit een onderzoek van de organisatie bleek dat het merendeel van de seniorenwoningen niet geschikt is voor de oude dag. De meest ideale woning, volgens ouderen zelf, is de huidige woning in aangepaste vorm. 'Maar opvallend vaak wensen senioren een woonvorm die er nog te weinig is', meldt een woordvoerder. Namelijk: het samenwonen in een soort woongroep met zorg dichtbij, bijvoorbeeld in een hofje.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henry / management
Waarom wordt er hier, overigens ook elders, gesproken over een 'vergrijzingsgolf'. Ouder worden is een proces dat begint bij de geboorte. Men weet dus al lang hoe de bevolkingsopbouw is. Het is toch geen Tsunami die plotseling opduikt. De gemeenten kennen jeugdbeleid; beleid rond de ouder wordende burger verdient evenveel aandacht (en respect).
H. Wiersma / gepens.
Een goed initiatief van wéér Rotterdam. Dat is tenminste een gemeente die onderkent wat de huidige maatschappelijke problemen zijn. De ouderen, die hun niet aangepaste woning achterlaten, zorgen weer voor nieuwe doorstroming.
Advertentie