Advertentie
sociaal / Nieuws

Risico’s fraude in de zorg gemeenten onder de loep

De risico’s voor fraude en oneigenlijk gebruik in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de jeugdzorg worden in kaart gebracht. De gemeenten Schiedam, Gorinchem en Cromstrijen en de Drechtsteden nemen hierin het voortouw. Naast een handreiking voor gemeenten hoe fraude kan worden voorkomen, zullen er ook aanbevelingen worden gedaan voor de opzet en organisatie van toezicht en handhaving.

19 maart 2015

De risico’s voor fraude en oneigenlijk gebruik in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de jeugdzorg worden komend jaar in kaart gebracht. De gemeenten Schiedam, Gorinchem en Cromstrijen en de Drechtsteden nemen hierin het voortouw. De resultaten van het project moeten bruikbaar zijn voor alle gemeenten.

Naast een handreiking voor gemeenten hoe fraude kan worden voorkomen, zullen er ook aanbevelingen worden gedaan voor de opzet en organisatie van toezicht en handhaving. Maart volgend jaar moeten de projectresultaten beschikbaar zijn.

Toename budget

‘Het zou zonde zijn als er geld wegvloeit dat bestemd is voor mensen die zorg en ondersteuning echt nodig hebben’, licht Jan Heijkoop, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht en stuurgroepvoorzitter fraude in de zorg, het initiatief toe. ‘Met de decentralisaties in het sociaal domein is het budget van gemeenten enorm toegenomen. Het afgelopen jaar is iedereen druk geweest met het organiseren en inkopen van de nieuwe taken. Het voorkomen van fraude en de aanpak in de zorg had niet de hoogste prioriteit.’

Risico’s

Het is nu wel de hoogste tijd om het onderwerp op te pakken, vindt Heijkoop. Oneigenlijk gebruik en fraude moet zoveel mogelijk worden voorkomen en als het toch gebeurt, moet het worden aangepakt. ‘We weten echter nog niet precies waar de risico’s liggen. We willen aan de voorkant uitzoeken wat je moet doen om fraude te voorkomen.’ Het in kaart brengen van risico’s gebeurt op verschillende niveaus: cliënten, zorgleveranciers en gemeenten en de relaties tussen die drie. De inkoopcontracten die gemeenten met zorgaanbieders hebben gesloten of nog gaan sluiten, zullen onder meer onder de loep worden genomen.

Maatwerk

In de wetten (Wmo 2015 en Jeugdwet) zijn maatregelen opgenomen om fraude en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Toch is het belangrijk dat op de drie niveaus wordt ingezoomd, vindt Heijkoop. ‘In de wet gaat het om hoofdlijnen. Het is van belang om ook op dit vlak van lokaal maatwerk uit te gaan.’

Handhaving

De gemeenten voeren het onderzoek uit met de Sociale Dienst Drechtsteden en de Serviceorganisatie Jeugd (Zuid-Holland zuid). De gemeenten werken samen met gemeentekoepel VNG, het ministerie van VWS, de zorgkantoren DSW en VGZ, pgb-belangenvereniging Per Saldo en het Kenniscentrum Handhaving.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim Boswinkel / sociaal-rechercheur en toezichthouder Wmo
De samensmelting van soc.diensthandhavingstaken en Wmo/jeugdwethandhavingstaken, waarover de heer Gulpen het over heft, hoeft op zich geen verkeerde te zijn. Je moet wel de scheidslijnen duidelijk stellen. Vanaf 2008 is de SRT (Twente) al bezig in de handhaving Wmo. Huisbezoek in de Wmo noemen wij een "Dienstverlening op locatie"en gaan altijd als als toezichthouder Wmo.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jaap bos / Teamleider WMO
Welke instantie/bedrijf voert dot project uit voor deze gemeenten?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Okoli / juridisch medewerker Sociaal Domein
vorig jaar al aangelopen tegen problemen uitwisseling gegevens tussen gemeente (Wmo), UWV en CIZ, inzake een PGB-fraude Wmo van cliënt met uitkering UWV en indicatie CIZ PGB-PV.

Dit zal in de toekomst vaker voorkomen, i.v.m. de herindicaties begeleiding. Jammer als er verder geen gebruik wordt gemaakt van informatie die verzameld is door de Sociale Recherche.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ing. W.J.A. Gulpen bc.
Samen met de Sociale Dienst werken inzake fraude bestreding kan alleen maar betekenen dat de overheidsorganen in hun beleid willen gaan opnemen om dezelfde methodiek van de Sociale Dienst over te nemen.

Dit betekent o.a. toetredingsrecht tot de woning van een WMO gebruiker.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie