Advertentie
sociaal / Nieuws

Principeakkoord over Hervormingsagenda Jeugd

De zorgen over bezuinigingen en financiële afspraken zijn niet geheel weggenomen.

17 mei 2023
jeugdzorg gesprek
Shutterstock

Het rijk, de VNG en betrokken partijen in de jeugdzorg en ggz hebben een principeakkoord bereikt over de lang uitgebleven Hervormingsagenda Jeugd.

Leidinggevende Klant Contact Centrum & Burgerzaken

Gemeente Meierijstad
Leidinggevende Klant Contact Centrum & Burgerzaken

Afdelingshoofd Openbare Werken

JS Consultancy
Afdelingshoofd Openbare Werken

Geschillen en ruzie

Door inhoudelijke geschillen en ruzie over geld stonden de betrokken partijen aanvankelijk ver uit elkaar. De kou is nu uit de lucht. De organisaties willen het resultaat met een positief voorbeeld voorleggen aan hun achterban. De inkoop van specialistische zorg gaat vaker regionaal verlopen en er komt meer capaciteit en geld voor de meest kwetsbare kinderen. Kinderen en jongeren met complexe problemen staan nu vaak maanden op een wachtlijst. Tegelijk wordt er een zwaar beroep gedaan op lichtere vormen van jeugdhulp. Het kabinet wil daar een rem op.

Fundamentele verbeteringen

Volgens de betrokken bewindslieden Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en Maarten van Ooijen (VWS) moeten kinderen en ouders die hulp en zorg nodig hebben en werkenden in de jeugdzorg ‘zo snel mogelijk’ iets gaan merken over wat zij zien als ‘fundamentele verbeteringen’.

Op gemeentelijk niveau moeten wijkteams versterkt worden en de banden tussen jeugdzorg en het onderwijs moeten aangehaald. Collectieve hulp zal vaker individuele ondersteuning vervangen.

Betere afstemming

Voorzitter Boris van der Ham erkent namens de samenwerkende jeugdzorgaanbieders dat niet alle punten zijn binnengehaald, maar zegt tevreden te zijn met de plannen. ‘Er wordt ingezet op meer kwaliteit van zorg, betere afstemming en regionalisering.’ Als de leden instemmen kan de Hervormingsagenda in de tweede helft van juni worden vastgesteld.

Het beroepsveld in de jeugdzorg tilde met name zwaar aan de afdwingbaarheid van afspraken. Die zijn volgens Van der Ham aangescherpt, al moeten sommige voorstellen nog uitgewerkt worden. Een deel moet in een Algemene Maatregel van Bestuur komen, waarin staat welke zorg in de toekomst regionaal ingekocht wordt. Nu kopen gemeenten deze meestal nog lokaal in.

Zorgen blijven

De zorgen over bezuinigingen en financiële afspraken zijn niet geheel weggenomen. Maar volgens Van der Ham mogen die ‘nooit een belemmering vormen voor inhoudelijk noodzakelijke verbeterstappen.’ Onder die paragraaf over het geld zet de branche nog geen handtekening. ‘Zeer intensieve ambulante hulp, het verkleinen van leefgroepen en het realiseren van andere inhoudelijke ambities uit de Hervormingsagenda Jeugd zal geld kosten. Bezuinigingen mogen dit niet blokkeren.’

Commissie van deskundigen

Rijk en gemeenten spraken in april onderling af dat een Commissie van Deskundigen in 2025 en 2028 een ‘zwaarwegend advies’ uitbrengt over het overeengekomen financiële kader. Dat deel zou geen geen deel uitmaken van de afspraken met aanbieders, bonden en cliëntenorganisaties.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Binnen de Jeugdzorg is het van essentieel belang om vooral prioriteit te geven aan de specialistische jeugdhulp. Op minder prioritaire situaties binnen de Jeugdzorg kan het beste preventief (!!) worden geacteerd via voorlichting en zo nodig cursussen aan ouders/jongeren. Voldoende aandacht voor dit dossier op scholen is bovendien noodzakelijk.
Hielco Wiersma
Binnen de Jeugdzorg is het van essentieel belang om prioriteit te geven aan de specialistische jeugdzorg. Voor het minder prioritaire deel van de jeugdzorg is vooral preventieve aanpak (!!) van belang, dus met name voorlichting/cursussen aan ouders/jongeren en voorlichting op scholen.
Advertentie