Advertentie
sociaal / Nieuws

Rekenkamer: onzekerheden in macrobudget Jeugdzorg

Met de transitie jeugdzorg is zo'n 3,6 miljard euro gemoeid. Maar hoe groot het macrobudget precies is, is nog onduidelijk, aldus de Algemene Rekenkamer

18 juni 2013

Er zit nog een aantal onzekerheden in het precieze macrobedrag dat gemeenten zullen krijgen voor de overgang van Jeugdzorg naar gemeenten, in 2015. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport Decentralisatie jeugdzorg: toets op berekening macrobudget, dat vandaag verschenen is.

3,6 miljard

Gemeenten krijgen met de decentralisatie van jeugdzorg zo’n 3,6 miljard euro, is de verwachting. Dat bedrag is gebaseerd op bepaalde rekenregels, maar nog niet duidelijk is het effect van de plannen van het kabinet om te bezuinigen op bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget. Zo is pas nadat de rekenregels vastgesteld waren een bezuiniging aangekondigd op het vervoer van en naar dagbesteding.

Productieafspraken
Ook baseert het ministerie van VWS zich op voorlopige cijfers en op ‘productieafspraken’, bijvoorbeeld bij de berekening van de budgetten voor de Awbz. De daadwerkelijk gerealiseerde uitgaven kunnen dus andere cijfers laten zien. Dat de cijfers zijn gebaseerd op productieafspraken is opmerkelijk, omdat de minister van VWS eerder had aangegeven dat er voor het verkrijgen van de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers voor de Awbz een versnelde procedure zou komen. Die is er dus niet, constateert de Rekenkamer.


Aantal jongeren
Een andere reden waarom de budgetten uit de Awbz en de Zvw onzeker zijn, is dat nog niet duidelijk is om hoeveel jongeren het gaat. ‘Het ministerie heeft bij de berekening het aandeel jeugd met behulp van aannames moeten bepalen omdat jeugdigen onvoldoende specifiek geregistreerd worden’, aldus het rapport. Het ministerie verwacht in het voorjaar van 2014 met betere gegevens te komen. De Rekenkamer raadt het ministerie met klem aan tegen die tijd te zorgen voor betere gegevens en een herberekening van het macrobudget.

Weglekeffecten
Over het geld dat gemeenten in de aanloop naar het transitiejaar uitgeven, bestaan ook nog een aantal onzekerheden. Staatssecretaris Van Rijn moet bijvoorbeeld nog een besluit nemen over de 34 miljoen euro structureel als compensatie voor eventuele ‘weglekeffecten’ van de Awbz naar de jeugdwet. Ook is nog geen besluit genomen over de vraag of gemeenten 14 miljoen ‘transitiekosten’ krijgen toebedeeld.

Beleidskeuzes 

In een reactie zegt het ministerie van VWS dat in de meicirculaire 2014 gemeenten het definitieve bedrag per gemeente voor 2015 krijgen te horen. De kans is groot dat dat bedrag afwijkt van het bedrag in dezelfde circulaire van dit jaar. ‘Er moet namelijk nog een aantal beleidskeuzes gemaakt worden’, aldus het ministerie. De VNG hecht eraan te zeggen dat er onderscheid wordt gemaakt tussen wat het rijk en de VNG in de Bestuursafspraken 2011-2015 hebben afgesproken en ‘het eenzijdig door het kabinet geformuleerde beleid dat wordt toegepast in de berekeningen rondom het macrobudget jeugdzorg.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie