Advertentie
sociaal / Nieuws

Midden-Groningen stuurt niet goed op jeugdzorg

Beleidsdoelen volgens rekenkamer Midden-Groningen 'zeer gevarieerd' uitgewerkt.

22 juni 2022
sturen---richting---pixabay--1850673-640.jpg

 Heldere doelen en een lange-termijn-strategie ontbreken in het jeugdzorgbeleid van Midden-Groningen. Dat concludeert de rekenkamer van deze gemeente.

Complex

In zijn 'niet aflatende ambitie om jeugdzorg beter aan te willen pakken' verandert het college voortdurend de aanpak, thema's en beleidsdoelen in de jeugdzorg, aldus de Rekenkamer Midden-Groningen in een recente Quick Scan. Een duidelijke koers ontbreekt. 

Beleidsdoelen

Het valt de rekenkamer op dat de beleidsdoelen jeugdzorg door de gemeente ‘zeer gevarieerd’ zijn uitgewerkt. ‘Dat brengt het risico met zich mee dat het niet duidelijk is of de beleidsdoelen daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van de meerjarige strategische doelstelling voor Jeugdzorg.’

Ondersneeuwt

De rekenkamer adviseert de gemeenteraad om van jeugdzorg een apart programma te maken in de begroting. Op dit moment is het onderwerp een onderdeel van het programma sociaal. ‘Dat brengt het risico met zich mee dat Jeugdzorg daardoor minder prominent zichtbaar is, ondersneeuwt en wellicht onvoldoende aandacht krijgt bij de begrotingsbehandeling en de jaarverantwoording.’

Suggestie

Ook raadt de rekenkamer aan om voor de komende vier jaar een beperkt aantal concrete strategische doelen vast te stellen, vergezeld van een goed monitoringssysteem. De rekenkamer geeft ook alvast een suggestie voor zo’n doel: de 25 procent van de jeugdzorgdoelgroep waar 75 procent van het jeugdzorgbudget naar toe gaat. Het gaat hierbij om vierhonderd gezinnen met kinderen met complexe problemen.

Financieel interessant

‘Uit de beleidsdoelen in de begroting 2021 en 2022 blijkt echter niet een gerichte aanpak op deze doelgroep, aldus de rekenkamer. 'Het lijkt maatschappelijk en financieel gezien interessant om zich op deze groep te concentreren.’

Reactie 

De Rekenkamer baseert haar conclusies onder meer op de gemeentebegrotingen van 2020, 2021 en 2022. In de begroting van 2022 staat 30,7 miljoen euro voor het beleidsveld Jeugd. De totale gemeentebegroting bedraagt 245 miljoen euro. In een reactie zegt de raad de conclusies 'ten dele' te herkennen. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

togoo
Dat verbaast mij in het geheel niet. De Groningse bestuurders hebben ook op het bodemdaling dossier laten zien dat zij weinig zin hebben om verantwoordelijkheid te nemen. Afschuiven en uitstellen, daar zijn ze goed in.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie