Advertentie
sociaal / Nieuws

Rutte IV: leeftijdsgrens kostendelersnorm omhoog

Mensen met een bijstandsuitkering mogen meer gaan bijverdienen en de kostendelersnorm wordt aangepast. Gemeenten moeten mensen die langdurig in de bijstand zitten actiever benaderen en ze naar werk begeleiden. Het minimumloon wordt stapsgewijs met 7,5 procent verhoogd.

15 december 2021
geld-bijverdienen.jpg

Mensen met een bijstandsuitkering mogen meer gaan bijverdienen. Daarnaast wordt de leeftijdgrens voor de kostendelersnorm verhoogd naar 27 jaar. Gemeenten moeten mensen die langdurig in de bijstand zitten actiever benaderen en ze naar werk begeleiden. Het minimumloon wordt stapsgewijs met 7,5 procent verhoogd.

Beschutte werkplekken

Het aantal beschutte werkplekken wordt verhoogd en er moeten meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk worden begeleid. De brede armoede- en schuldenaanpak wordt voortgezet. Via preventie en vroegsignalering moeten schulden worden voorkomen of vroegtijdig verholpen. Dit blijkt uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV.

 

Dakloosheid

Het nieuwe kabinet wil jongvolwassenen tot hun 27e niet meer meetellen bij de vaststelling van de hoogte van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering van ouders of andere huisgenoten. Dat moet per 2023 geregeld zijn. De kostendelersnorm zorgt voor sociale problematiek zoals schulden, financiële afhankelijkheid binnen huishoudens en soms zelfs dakloosheid. Veel gemeenten zullen tevreden zijn over dit onderdeel van het woensdagmiddag gepresenteerde regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur van juni, bleek dat meeste gemeenten de regeling willen aanpassen. Een flink aantal wilde hem zelfs het liefst helemaal schrappen.

 

Ondersteunen naar werk

Ook de verruiming van de mogelijkheid tot bijverdienen met een bijstandsuitkering zal door veel gemeenten met instemming worden begroet. Diverse gemeenten, zoal Amsterdam, experimenteren daar al mee. Andere willen dat graag doen, maar hikken tegen de huidige wettelijke beperkingen aan. Samen met gemeenten wil het nieuwe kabinet ervoor zorgen dat mensen die langdurig in de bijstand zitten actiever worden benaderd, gestimuleerd en ondersteund naar werk. Daarbij moet maatwerk worden geleverd en aandacht zijn voor ‘ieders talenten en beperkingen’. Ook meer andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten de komende jaren naar werk worden begeleid. Daarvoor staan onder meer gemeenten, sociale partners en het UWV aan de lat. De arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten moet worden verbeterd. Het kabinet wil daarnaast onderzoeken hoe ‘hardheden’ in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) kunnen worden hervormd. Daarbij moet aandacht zijn voor ‘uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid.’

 

Kinderarmoede halveren

Het nieuwe kabinet wil het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd halveren. Elke vier jaar wordt het sociaal minimum herijkt ‘om vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving’, aldus het regeerakkoord. De brede armoede- en schuldenaanpak wordt ‘met volle kracht’ doorgezet. Via financiële educatie, preventie en vroeg signalering moeten schulden worden voorkomen of aangepakt voordat ze zich al torenhoog hebben opgestapeld. De duur van schuldhulptrajecten wordt verkort en de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen moet worden verbeterd. ‘We lossen probleemschulden sneller op onder meer door meer mogelijkheden te bieden om tot een schuldregeling te komen.’

 

Werken wordt lonender

Het nieuwe kabinet investeert de komende jaren 500 miljoen euro per jaar in re-integratie, de hervorming van de arbeidsmarkt en de aanpak van armoede en schulden. Werken wordt lonender gemaakt door het verkleinen van de armoedeval. Het minimumloon wordt stapsgewijs verhoogd en de koppeling met uitkeringen (uitgezonderd de AOW) wordt gehandhaafd om het bestaansminimum te verstevigen.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan zwiers
De kostendelernorm is ook van toepassing op iemand die mantelzorger verleend het kabinet betaald liever duizenden euro per maand aan thuiszorg dan dat die gene die mantelzorg verleend zijn uitkering mag houden niemand begrijpt het en het enige wat de staat zegt is de wet dus er veranderd niets voor een hele groep mensen
Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft / afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger
Dus als je een kind boven de 27 thuis hebt wonen omdat er geen woningen te krijgen zijn .. wachttijd hier 18-22 jaar, dan mag je gewoon verder met de korting en mag je wel op straat komen te staan. Ook al ben je met zijn 2-en ernstig chr.ziek. Dan mag je wel dus wel kapotgemaakt worden door Rutte 4. En kom je als ouder te overlijden staat je kind sowieso op straat.
Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft / afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger
Jan Zwiers, dit geld alleen voor mantelzorger die voor broer of zus zorgen. Niet als je voor je ouders/ of eigen kinderen zorgt. En ja het is volkomen bezopen, heb 26 jaar voor mijn mv gehandicapte broer gezorgd tot zijn overlijden. En heb nu al 20 jaar die korting aan mijn broek hangen, eerst onder noemer zorgrelatie in de anw.. om na zijn overlijden verder te gaan als participatie-wet. Hoe maak je mensen kapot.
H. Wiersma / gepens.
De AOW is nu gekoppeld aan het minimumloon. Als die koppeling wordt losgelaten worden grote groepen AOW'ers de armoede ingedreven, als ze al niet arm zijn. Op dat punt dient het regeerakkoord sowieso te worden aangepast. Ook dient per 1 januari 2022 een start te worden gemaakt met indexering van de aanvullende pensioenen en wel met terugwerkende kracht. Het Rijk (SoZa) gebruikt het middel machtsmisbruik (zie de AWB) voor de pensioenwetgeving, dit terwijl het geld van nagenoeg alle pensioenfondsen tegen de plinten klotst. Opnieuw een politieke enquête voor de Tweede Kamer?
Advertentie