Advertentie
sociaal / Nieuws

Informatiepositie Eindhovense raad precair

De Eindhovense raad heeft slecht zicht op hoe de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet uitpakt voor Eindhovenaren. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie van Eindhoven.

15 november 2016

De gemeenteraad van Eindhoven heeft slecht zicht op hoe de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet uitpakt voor Eindhovenaren. De raad krijgt versnipperde informatie en het is niet inzichtelijk of de gewenste maatschappelijke doelen worden behaald. Daardoor is de raad niet in staat bij te sturen. De informatiepositie van de gemeenteraad is ‘precair’.

Cruciale prestaties

Dat concludeert de Eindhovense rekenkamercommissie in het onderzoek Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer? WIJEindhoven is voor Eindhovenaren het toegangsloket voor de Wmo, de jeugdhulp en participatie/inkomen. Medewerkers van WIJeindhoven (generalisten) bieden laagdrempelige hulp en ondersteuning en kunnen doorverwijzen naar specialistische zorg. Het is onduidelijk in hoeverre een aantal cruciale prestaties door de Stichting WIJeindhoven worden gerealiseerd, stelt de rekenkamercommissie. ‘De informatievoorziening hieromtrent is niet op orde. Het is daardoor niet inzichtelijk of/in welke mate de beoogde afname van het beroep op specialistische hulp en meer inzet van 0e lijn (buren, vrijwilligers familie) door het versterken van de sociale basis, plaatsvindt.’

Versterken

De informatiepositie van de gemeenteraad moet worden versterkt, vindt de Eindhovense rekenkamercommissie. Een van haar aanbevelingen is om een indicatorenset vast te stellen voor de maatschappelijke doelen en beleidsprestaties in het sociale domein. Ook moet het college met de raad bespreken op welke manier risico’s in (de uitvoering van) het programma WIJeindhoven in een zo vroeg mogelijk stadium met de raad kunnen worden gedeeld, en ‘op welke wijze de raad de mogelijkheid krijgt invloed uit te oefenen op de wijze waarop risico’s beheerst kunnen worden’.

Met zichzelf bezig

Eindhoven staat niet alleen in de zoektocht naar inzicht in de resultaten en effecten van het ingezette sociaal beleid sinds de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Particpatiewet in 2015 van kracht werden, zo stelt de rekenkamercommissie. ‘De nieuw gevormde sociale teams (inclusief alle vergelijkbare vormen) waren en zijn in veel gemeenten nog vooral met zichzelf bezig. De transformatie strekt zich uit naar veel meer partijen in het sociale domein. Het belang van het betrekken van deze partijen bij de transformatie, is groot. Hetzelfde geldt voor de informatievoorziening. Dat is in veel gemeenten nog zoeken’, aldus het Verwey-Jonker Instituut dat het onderzoek voor de rekenkamercommissie uitvoerde. Ook uit een recente rondgang langs gemeenten door Binnenlands Bestuur kwam die worsteling én zoektocht naar voren.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie