Advertentie
sociaal / Nieuws

Kritiek PvdA op Rotterdams bijstandsbeleid

De Rotterdamse dienst Werk en Inkomen richt zich te veel op handhaving van het bijstandsbeleid zonder naar de persoonlijke omstandigheden en behoeften van mensen te kijken. Dat vindt de PvdA in de gemeenteraad. Er zou meer maatwerk geleverd moeten worden, aldus raadslid Carlos Goncalves

11 juni 2016

De Rotterdamse dienst Werk en Inkomen richt zich te veel op handhaving van het bijstandsbeleid zonder naar de persoonlijke omstandigheden en behoeften van mensen te kijken. Dat vindt de PvdA in de gemeenteraad. Er zou meer maatwerk geleverd moeten worden, aldus raadslid Carlos Goncalves

Ombudsman    
De PvdA is niet de enige die kritiek heeft op het strenge handhavingsbeleid onder leiding van wethouder Maarten Struijvenberg  (Leefbaar Rotterdam). Eerder maakte in meerder rapporten de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld kritische opmerkingen over het ‘schrikbewind’ van de strenge dienst. Ook zij vond dat de gemeente meer maatwerk moet leveren. Daarnaast had ze kritiek op de intimiderende toon van medewerkers van de dienst Werk en Inkomen.


Zoekperiode
Goncalves heeft ook kritiek op het feit dat bij de verplichte zoekperiode van vier weken er te weinig naar de persoonlijke omstandigheden van iemand gekeken wordt. Deze zoek- of inspanningsperiode is een periode van vier weken voordat een aanvraag voor bijstand in behandeling wordt genomen. In deze weken wordt iemand geacht op zoek te gaan naar werk. ‘Ouders met kinderen tot 5 jaar kunnen ontheffing krijgen van de arbeidsplicht, je moet dit wel zelf aanvragen. De gemeente laat mensen echter niet actief weten wat de mogelijkheden zijn om in te spelen op hun individuele behoefte, zoals deze ontheffing,’ zegt Goncalves.

Broodnood
Verantwoordelijk wethouder Struijvenberg heeft aangekondigd met cijfers te komen over hoe vaak er ontheffing wordt verleend voor de zoekperiode van vier weken en hoe vaak mensen te maken krijgen met meerdere inspanningsperiodes achter elkaar waardoor ze te lange tijd geen bijstand ontvangen. De PvdA wil daarnaast weten hoe vaak de afdeling Werk en Inkomen de Broodnood-regeling afgewezen hebben. Dat is een regeling waarbij mensen die in acute financiële problemen zijn geraakt een voorschot kunnen aanvragen om in hun directe levensbehoefte te voorzien.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ron / adviseur
Te streng volgens de PvdA? Komt wat raar over, het gaat immers om gemeenschapsgeld en dus mag de belastingbetaler verwachten dat de ontvanger van een bijdrage uit de gemeenschapskas voldoet aan de gestelde regels. Daar hoort een strak beleid en een strakke handhaving bij!
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
De verzorgingsstaat is om zeep geholpen door de PvdA, die iedereen zielig vond en nooit eens nee durfde te zeggen. Als je streng was geweest voor wie niet willen en mild voor wie niet kunnen had je het misschien betaalbaar kunnen houden. Nu lijkt iedereen de klos, met dank aan onze socialistische vrienden.
Gerben
Rotterdam heeft meer dan 23.000 bijstandsontvangers. Toen enkele jaren, voor vele miljoenen, een project voor langdurige bijstanders werd gestart, kwamen er welgeteld 6 (!) opdragen, van wie er 4 na een halve dag (!) al afhaakten. Dat is de praktijk in Rotterdam, met dank aan 50 jaar PvdA aan de macht. Gelukkig zit er nu een college dat het wat anders aan pakt ! Weg met het gepamper en de zieligheisbenadering.
alexander / ambtenaar
een leefbare samenleving is de doelstelling van deze wethouder ?
Mike / fraude opsporingsambtenaar
De linkse factie, met name de PvdA, heeft decennia lang, op landelijk en gemeentelijk niveau, de zetel van Sociale Zaken met ongekend succes geclaimd. Hierdoor heeft zij, gesteund door al haar colonnes, waaronder de linkse media, advocatuur, maatschappelijke organisaties, ombudsman etc., alles in het werk gesteld om de arbeidsprikkel weg te halen, te nivelleren en de opsporing bij voortduring te frustreren. Daarbij wordt bijv. de privacy (EVRM)constant in de strijd wordt gegooid. Te hooi en te gras wordt daarbij ook 40-45 misbruikt, waarin notabene nationaal socialisten een zeer kwalijke rol hebben gespeeld. Fraudemelders zijn in hun ogen verklikkers en de meldlijn is een "klik"lijn etcetera. Al met al is daardoor de draagkracht en daarnaast het draagvlak bij de werkende mensen grotendeels afgenomen. Het interesseert links hierbij niet, dat de maatschappij meer en meer ontregeld wordt, sterker nog, links weet heel goed, dat het socialisme gedijd bij maatschappelijke onrust, dat heeft de geschiedenis genoegzaam bewezen. Dus zal zij nooit stoppen met het scheppen van wanorde en chaos. Leefbaar Rotterdam, ga zo door op deze ingeslagen weg, jullie zijn de laatste opgeworpen barricade tegen misbruik van ons solidariteitssysteem, petje af!
Jan
Het is heel simpel. Blijkbaar weet de lokale fractie van de PvdA niet dat de VVD-PvdA -regering elke gemeente sinds 1-1-2015 bij wet verplicht heeft uniforme handhavingsregels te hanteren waarin voor gemeenten vrijwel geen vrije ruimte zit om af te wijken.
loek / v.m. jur.medew. gsd
De reacties gaan m.i. veelal uit van recht en orde. Maar dat geldt ook gezien in de relatie overheid-burger (en niet enkel burger-overheid). De ombudsvrouw heeft terechte kritiek gespuid. Een familielid van mij (minimale opleiding- niet iedereen kan leren net zomin als iedere 80+-er achter de pc kruipt) komt binnen de huidige regelgeving enkel in aanmerking voor door W&I geregeld werk via een uitzendbureau. 50 sollicitaties 2x antwoord de keus is niet op u gevallen. W&I vraagt om een afwijzing (48x) die er niet is.Ze krijgt (40+)als alleenstaande met huurwoning enz. nooit meer dan 22-28 uur in de week tegen het wml en blijft dus bijstandsafhankelijk. Binnenkort volledig werkloos op basis van wettelijke regels dus UWV en bijstand . Oh wat zijn we sociaal in dit land. En ondertussen roepen de werkenden dat de niet werkenden lui zijn, totdat ze zelf aan de beurt zijn. Dat gaat echter voor velen (nog) niet op. Men weet dan ook vaak niet waarover het gaat. De werkende betaalt minder pensioenpremie en krijgt dus een hoger netto loon (de Staat meer inkomsten) maar hij wil niet zien dat het een sigaar uit eigen doos is. Korte termijn winst. Zie de echte problemen nl. een onafzienbare stoet mensen die in de rij staat die almaar groter wordt (mede met dank aan de EU-Merkel)) en zal staan om tot hun dood afhankelijk te zijn. Welke partijen je ook neerzet in Den Haag enz. Ze zitten er steeds meer voor zichzelf en dat is een enge gedachte. De democratische orde lijkt verworden tot een gereguleerde dictatuur. Het is niet zo simpel als het vaak gebracht wordt.
Tim / Mens
In Rotterdam is er de "harde aanpak" (Leefbaar Rotterdam Wethouder) en in Amsterdam de "softe aanpak" (SP Wethouder). In beide steden zie je niet significante positieve ontwikkeling als je kijkt naar aantal klanten. Kortgezegd vind ik dat je kan concluderen dat geen enkel beleid en/of aanpak als succesvol kan worden gezien. Gelukkig is de reintegratiemaffia wel grotendeels weggesneden. De tijd lijkt rijp voor het verstrekken van een uitkering met gezonde handhaving/controle en indien een klant ZELF aangeeft hulp nodig te hebben, dan wordt deze geboden (maatwerk). Indien een klant zelf niet met hulpvraag komt, is die er ook niet. Hiermee kan 50% op personeelskosten bij de gemeentelijke DWI worden bezuinigd. Maar ja, het dossier "bijstand" is politiektechnisch gezien zo zwaar, dat dit soort veranderingen nooit mogelijk zijn. En in eigen vlees snijden doet een wethouder nooit.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Interessant standpunt van Tim020. Het ontbreekt inderdaad aan een politieke visie. Laten we ook niet vergeten dat regering en gemeentebesturen zelf mee werken aan een kille en harde maatschappij, waar alles in geld wordt uitgedrukt en er voor mensen met een krasje geen plek meer is op de arbeidsmarkt. Het is prima dat wie zelf iets wil, dat die ook goed begeleid wordt.
Henk de B.
Rotterdam gaat gebukt onder 'Leefbaar Rotterdam'. Bestuurders van deze 'partij' geven ervan blijk onvoldoende feeling te hebben met de bevolking. Van de wederopbouw van Rotterdam weten zij geen snars. Zij zouden zich moeten schamen (maar misschien hebben zij niet geleerd hoe dat moet).
Advertentie