Advertentie
sociaal / Nieuws

Puinruimer islamscholen zelf in opspraak

De puinruimer bij islamitische basisscholen is in 2007 zelf in opspraak geraakt door financiële onregelmatigheden bij een andere islamitische basisschool. Topconsultant Khalid Boutachekourt trad in 2006 aan als interim-bestuurder bij de islamitische SIBA-scholen in Amsterdam om orde op zaken te stellen nadat een bestuurder daar fraude had gepleegd. Niet veel later bleek dat Boutachekourt zelf betrokken was bij financiële onrechtmatigheden van een andere islamitische school in Almere.

07 oktober 2011

De puinruimer bij islamitische basisscholen is in 2007 zelf in opspraak geraakt door financiële onregelmatigheden bij een andere islamitische basisschool.

Topconsultant Khalid Boutachekourt trad in 2006 aan als interimbestuurder bij de islamitische SIBAscholen in Amsterdam om orde op zaken te stellen nadat een bestuurder daar fraude had gepleegd. Niet veel later bleek dat Boutachekourt zelf betrokken was bij fi nanciële onrechtmatigheden van een andere islamitische school in Almere.

Boutachekourt, inmiddels mede-eigenaar van een groot adviesbureau dat veelvuldig voor overheden werkte, ontving indertijd van het ministerie van OC&W enkele tonnen voor het puinruimen in Amsterdam. Hij stapte van de ene op de andere dag op, ‘in verband met persoonlijke omstandigheden’, zo schreef hij op 27 juni 2007 in een e-mail aan OC&W. Uit dossiers in bezit van Binnenlands Bestuur blijkt nu pas wat er precies aan de hand was: de Auditdienst van OC&W was zijn naam tegengekomen tijdens een gelijktijdig lopend fraudeonderzoek bij SIS Almere.

Voor die islamitische basisschool had Boutachekourt in de jaren daarvoor, toen nog als directeur van zijn eigen bureau BC&O, advieswerk verricht. Om dat te verrekenen was hij, in strijd met de regels, in 2002 7 maanden en in 2003 nogmaals 7 maanden met terugwerkende kracht als manager voor 1,2 fte op de loonlijst van de school gezet. Volgens OC&W was zo’n achteraf-benoeming sowieso onrechtmatig.

Bovendien kreeg Boutachekourt, alleen al in 2003, voor 1.117 uur salaris betaald terwijl hij volgens OC&W maar 63 uur aantoonbaar had gewerkt. In totaal moet SIS Almere aan het ministerie nu ruim 45 duizend euro terugbetalen van het salaris van Boutachekourt, als onderdeel van de totale terugvordering van 7,5 ton. Boutachekourts salaris over 2002 kon 5 jaar na dato niet meer worden teruggevorderd.

Boutachekourt: ‘Ik zag het niet als een aanstelling bij SIS Almere, ik zag het als inkomen voor mijn werkzaamheden als externe, betaald uit het personeelsbudget. Ik redeneerde: geld is geld. Voor mij maakte het daarbij niet uit of ik werd betaald op declaratiebasis of via een dienstbetrekking. Met de kennis van nu was ik niet akkoord gegaan met de door het bestuur gehanteerde constructie. Ik deed zaken met een bestuur dat de regels overtrad, maar heb zelf geen regels overtreden. Het komt nu klungelig en dom over, maar ik was te goeder trouw.’

Slachtoffer

 

Aan het ministerie schreef Boutachekourt zich ‘gedupeerd en slachtoff er te voelen’. Volgens Boutachekourt was de salarisconstructie bedacht door het bestuur van SIS Almere en door administratiekantoor Dyade, dat de boekhouding van SIS Almere deed. ‘Ze zeiden dat het usance was. Als je gezaghebbende instanties als Dyade en het schoolbestuur niet kan vertrouwen, wie dan wel?’

OC&W stelt dat Boutachekourt omgerekend ‘in feite 509 euro per uur kreeg betaald’. Boutachekourt betwist die berekening. Hij houdt vol dat hij 269 uur heeft gewerkt voor een uurtarief van 112 euro. Over de hoogte van het bedrag dat SIS Almere moet terugbetalen, ook wegens andere fictieve contracten, loopt momenteel een rechtszaak.

Voor SIS Almere was de constructie interessant omdat ze Boutachekourt zo konden betalen uit overgebleven formatiebudget dat anders geretourneerd moest worden aan OC&W, een praktijk die volgens het ministerie op 86 procent van alle islamitische scholen plaatsvond.

Ook Aziz Adahchour, toenmalig raadslid van GroenLinks in Almere, kreeg via een fi ctief contract betaald, zo berichtte Binnenlands Bestuur 2 weken geleden al.

Boutachekourt begon in mei 2006 als interim-voorzitter van de SIBA in Amsterdam. Zijn voorganger was kort daarvoor veroordeeld wegens valsheid in geschrifte. Boutachekourt moest de school saneren of anders een overnamekandidaat vinden. Hoofdcriterium daarbij was dat een kandidaat van ‘onbesproken gedrag’ was en de voorgaande 5 jaar op geen enkele wijze met fraude in verband was gebracht.

Toen Boutachekourts eigen naam vervolgens opdook in het onderzoek naar malversaties in Almere, was hij in Amsterdam niet langer te handhaven, zo gaf Ron Minnée, directeur primair onderwijs van OC&W, hem op 27 juni 2007 telefonisch te kennen. Enkele uren later meldde Boutachekourt via de mail aan Minnée dat hij opstapte. ‘Maar er speelde meer mee, dit was niet de enige reden’, zegt Boutachekourt nu.

Boutachekourt en twee andere externe adviseurs kregen voor hun werk in Amsterdam 860 duizend euro betaald. Ongeveer de helft was voor Boutachekourt, die ruim 1.500 euro per dag declareerde. OC&W gaf hiervoor extra subsidie aan SIBA, dat - via administratiekantoor Dyade - haar eigen interim-voorzitter Boutachekourt uitbetaalde. De landsadvocaat had vooraf overigens voorgesteld een andere constructie te hanteren, zo blijkt uit de stukken. 


Opinion leader
Khalid Boutachekourt (38) geldt als een opinion leader op het terrein van integratie, diversiteit, etnische spanningen en (Marokkaanse) probleemjongeren. Hij wordt veel ingehuurd door overheden. Ook leidt Boutachekourt vaak debatavonden en congressen. In juni 2003, ten tijde van de fi ctieve aanstelling bij SIS Almere, schreef Boutachekourt het rapport Inburgering in het land van herkomst dat mede aan de basis lag van het huidige inburgeringsstelsel. Opdrachtgever was het ministerie van Justitie. Voor VROM fungeerde hij later als aanspreekpunt over het persoonlijk inburgeringsbudget (PIB). Begin 2010 leverde Boutachekourt aan Amsterdam een advies over Marokkaans jongerencentrum Argan, dat leidde tot afsplitsing van Argan van het hoofdstedelijke jongerenwerk. In februari 2011 was hij gespreksleider bij een debat over ‘Discriminatie en verharding in de samenleving’.

Eerder verzorgde Boutachekourt trainingen aan ambtenaren van Amsterdamse stadsdelen over radicalisering. Boutachekourt was penningmeester van Art1., (kenniscentrum discriminatie Nederland) en bestuurslid van Mira Media (kenniscentrum voor diversiteit in de media). Hij was lid van de Raad van Toezicht van E-Quality (kenniscentrum voor gender en diversiteit), lid van de Visitatiecommissie publieke omroep en van de Programmaraad NPS, en interim-bestuurslid van de SVIZ (Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd). Momenteel zit hij in de Commissie Media van de Raad voor Cultuur. Ook is Boutachekourt secretaris van Algebra, kenniskring van Marokkaans-Nederlandse senior professionals.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bart Voorzanger / blogger
In mijn vorige stukje viel een link weg; kennelijk kan dat hier niet. 'Minkukels en Misverstanden' staat op: www.voorzanger.nl, in de rubriek 'basisonderwijs'.
Marcel / programmeur
De slager die zijn eigen vlees keurt.
O. ten Hove
Je bent een dwaas als je iemand 1.500 euro perd ag betaalt. Niemand is dat waard. Zelfs een Marokkaan niet. Dit is gelegaliseerde diefstal.
roos / leerkracht
Ik heb een aantal jaren gewerkt voor de SIS te Almere en dit artikel bevreemd mij ten zeerste: Op de werkvloer is deze man nooit geweest, niet in 2002 en niet daarna! De SIS heeft er een puinhoop van gemaakt die niet met een naamswijziging ongedaan kon worden zoals het huidig bestuur dacht. Terecht, echter het is ontzettend verdrietig dat de leerlingen de dupe van deze acties worden. Wat gij zaait zult gij oogsten. Het ministerie zou de personeelsleden die destijds wel op de werkvloer moeten verzoeken om eerlijke informatie.
Bataaf / adviseur
Dit zegt weer iets over het gehalte van onze toezichthouders.
shuri
En zo corrumpeert dit land steeds meer. De PVV is hard nodig
ruud
Dit verbaast mij niets, de beerput is open. Deze Boutachekourt was een zakelijke partner van de andere fraudeur: Sadik Harchaoui van Forum. zie: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/2436618/2011/05/24/Ophef-over-salaris-en-declaraties-directeur-FORUM.dhtml
e. blom / beleidsmedewerker
Wanneer onderkennen nederlandse politici en bestuurders dat veel islamitische medelanders willens en wetens geen deel willen uitmaken van de nederlandse samenleving, maar zich tegelijk heel goed realiseren dat er een hele dikke boterham te verdienen is aan de reeds decennialange financiële inspanning van de nederlandse overheid integratie van islamieten in dit land te bewerkstelligen. Deze islamitiche integratie-maffia werkt over twee sporen: spoor A is het bedenken van allerlei 'integratie bevorderende projecten' en hiervoor financiële middelen weten binnen te slepen en spoor B is het bevorderen van eigen islamitische stichtingen en instellingen die er juist op uit zijn dat echte integratie tussen nederlanders (christenen en ongelovigen !) en islamieten voorkomen wordt. Het enige middel dat tot echte integratie leidt is daarom dat islamieten en christenen of ongelovigen elkaar op de werkvloer tegenkomen. Dus uitkeringen sterk beperken en (vooral jonge) islamieten aan het werk zetten (bijv. tuinbouw !), desnoods met behulp van zware sancties indien niet bereid en/of werkwillig. Dat zouden ze in hun land van herkomst bij onwilligheid ook opgelegd krijgen.
R.I.
Kijk, dit soort "graaiers" moet je gewoon aanpakken!
Bart Voorzanger / blogger
Dit stuk vraagt om enkele correcties.
(1) De frauderende SIBA-voorzitter was het probleem niet; die was al twee jaar weg toen Boutachekourt daar werd benoemd. Het probleem bij de SIBA was ondeskundig bestuur en een dreigende overname door ‘zuster’-stichting El Amal die het op de redelijk gevulde kas van de Siba voorzien had.
(2) Boutachekourts kreeg de opdracht de scholen gezond te maken, en vervolgens te zorgen voor een nieuw, voor de SIBA-gemeenschap aanvaardbaar, bestuur. De opdracht een overnamekandidaat voor de scholen te zoeken kwam pas later, toen Boutachekourt c.s. in paniek raakten omdat één ouder boos was uitgevallen tegen een niet-islamitische docente; sindsdien spraken de heren van een dreigende overname van de SIBA door radicale moslims.
(3) Boutachekourt was geen interim-bestuurder. Hij werd als regulier bestuurslid benoemd door het zittende bestuur, waarvan alle leden vervolgens aftraden, zodat hij als enige bestuurder van de stichting overbleef. Volgens de statuten mocht hij voor zijn werk als bestuurslid geen geld aannemen. Zijn werkgever – bureau Van de Bunt, waar hij zelf dan weer directeur van is – stond hem toe onder werktijd de SIBA te besturen, waarvoor de SIBA Van de Bunt compenseerde uit een daartoe door OCW verstrekt subsidie. Deze door het ministerie bedachte constructie lijkt nauwelijks minder dubieus dan die bij de SIS in Almere.
(4) De heer Minnée, destijds directeur Primair Onderwijs bij OCW, heeft ouders en personeel persoonlijk en herhaaldelijk gegarandeerd dat de SIBA zelfstandig zou blijven en dat álle SIBA-scholen na het herstelwerk van Boutachekourt c.s. een doorstart zouden maken. Hij deed dat op een bijeenkomst met de medezeggenschapsraden van de SIBA op 20 april 2006 in buurthuis Nowhere in Amsterdam. Minnées belofte bleek waardeloos. Een jaar later werd de SIBA door OCW geliquideerd.
Voor details zie mijn verhaal over minkukels en misverstanden bij de SIBA.
Advertentie