Advertentie
sociaal / Nieuws

Problemen woonplaatsbeginsel aangepakt

Gemeenten en aanbieders van jeugdhulp hebben afspraken gemaakt om de problemen met het zogeheten woonplaatsbeginsel aan te pakken. Door deze praktische afspraken moeten de grootste administratieve problemen per direct kleiner worden.

09 augustus 2017

Gemeenten en aanbieders van jeugdhulp hebben afspraken gemaakt om de problemen met het zogeheten woonplaatsbeginsel aan te pakken. Door deze praktische afspraken moeten de grootste administratieve problemen per direct kleiner worden.

Gezagsrelatie
Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering en de levering van jeugdhulp. Nu is het zo dat de gemeente waar de ouder van het kind woont geld krijgt. Maar dat levert problemen op als het kind in een andere gemeente woont, bijvoorbeeld omdat hij in een instelling woont. Ook ontstaan er problemen als de gezagsrelaties ingewikkeld zijn of als ouders vaak verhuizen. Het kan dan onduidelijk zijn welke gemeente verantwoordelijk is. De continuïteit van de zorg, of de betaling aan de jeugdhulpverlener kunnen dan in gevaar komen.


Wetsaanpassing 2019 

Die situatie is onwenselijk en er komt ook een eind aan. Per 2019 komt er een wettelijke vereenvoudiging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Om die vereenvoudiging tot stand te brengen werken VNG, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en VGN werken samen met het rijk en de Transitiecommissie Autoriteit Jeugd. Om te zorgen dat de problemen per direct al aangepakt worden, is nu een convenant getekend voor de overbruggingsperiode.


Overbrugging
Zo is er afgesproken dat bij een verhuizing van een jeugdige of van het hele gezin de nieuwe gemeente voor minimaal één jaar de jeugdhulp zonder nadere indicering overneemt. De nieuwe gemeente neemt ook de betaling aan de jeugdhulpverlener over. Bij onduidelijkheid tussen twee gemeenten over een gezagskwestie zorgen beide gemeenten dat de jeugdhulp in elk geval doorloopt en de zorgaanbieder betaald wordt. Voor gemeenten die veel kinderen met een instellingsvoogdij hebben of veel pleegkinderen leidt het woonplaatsbeginsel voor financiële risico’s. Dit knelpunt is binnen de huidige wetgeving niet op te lossen en is dus ook niet in het convenant opgenomen. Dit punt zal meegenomen worden in de aanpassing van de wet per 2019.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie