Advertentie
sociaal / Nieuws

Minder doorverwijzingen jeugd-ggz na pilot

Gespecialiseerde jeugd-ggz inpandig bij de huisarts zorgt voor veel minder doorverwijzingen naar dure en zwaardere jeugd-ggz. Dat blijkt uit een pilot in de gemeenten Oude IJsselstreek. De nieuwe manier zorgt voor minder doorverwijzingen, wat zowel kwalitatief als financieel aantrekkelijk is.

04 maart 2016

Gespecialiseerde jeugd-ggz inpandig bij de huisarts zorgt voor veel minder doorverwijzingen naar dure en zwaardere jeugd-ggz. Dat blijkt uit een pilot in de gemeenten Oude IJsselstreek. De nieuwe manier zorgt voor minder doorverwijzingen, wat zowel kwalitatief als financieel aantrekkelijk is.

Hulp bij doorverwijzen
In de pilot werden huisartsen ondersteund door GZ-psychologen die gespecialiseerd zijn in kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze zaten op de huisartsenpraktijk en hielpen bij de beoordeling of een kind doorverwezen moest worden en zo ja of dat naar basis-ggz of naar gespecialiseerde ggz moest. Als het nodig was, boden ze zelf zeer kortdurende behandeling en begeleiding. ‘Als een huisarts twijfelde over wat te doen, verwees hij door naar deze GZ psycholoog’, vertelt Patricia van Deurzen, onderzoeker van centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrieKarakter die de pilot evalueerde. ‘Daar konden ze dan vaak nog dezelfde week terecht’.

Drempelverlagend

De psychologen zijn gehuisvest in de praktijk van de huisarts, wat drempelverlagend is. Van Deurzen: ‘Het bleek dat mensen, zowel ouders als kinderen, heel tevreden waren. Ze voelden zich gehoord, vonden het fijn direct geholpen te worden en vonden het ook fijn niet meteen in de wereld van de psychiatrie te hoeven duiken’.

 
Resultaten

Om te toetsen of de nieuwe werkwijze vruchten afwerpt, werd een controlegroep ingericht van artsen die de extra ondersteuning niet kregen. In de periode van acht maanden die de pilot liep, waren de verschillen groot. In de groep die met de nieuwe manier werkte, werden 18 kinderen doorverwezen naar de ggz. Één naar specialistische, de rest naar basis-ggz. In de groep waar geen ondersteuning was van een psycholoog voor de huisarts werden 58 kinderen doorverwezen van wie zes naar de specialistische ggz.


Minder gesprekken
Minder doorverwijzingen dus en ook minder doorverwijzingen naar de ‘zware, specialistische’ ggz. Daarnaast zijn ook weinig gesprekken per kind nodig, zo blijkt uit de eerste resultaten. Als een kind in de basis-ggz met een psycholoog spreekt, worden daar al gauw vijf gesprekken voor uitgetrokken. Het gemiddelde bij de specialistishe ondersteuner op de huisartsenpost ligt op twee gesprekken. ‘We zijn nu aan het doorrekenen wat dat betekent voor de financiën’, aldus Van Deurzen, ‘maar het lijkt ons logisch dat de nieuwe werkwijze ook nog eens financieel aantrekkelijk is.’

Weinig specialistische kennis
De financiële ‘winst’ die er eventueel te halen valt, is voor de gemeente niet het uitgangspunt vertelt Matthijs Almekinders, gemeentelijk adviseur in het sociaal domein. ‘We hoorden van artsen dat ze zelf vonden te weinig specialistische kennis te hebben waardoor ze wellicht te snel doorverwezen. Ze hadden zelf het vermoeden van onder- of overindicatie. De laagdrempeligheid in deze pilot was voor ons belangrijk. We hadden de verwachting dat door vroeger in te grijpen, erger voorkomen kan worden. En als we het dan budgetneutraal kunnen uitvoeren, zijn we tevreden. Want dan is er een flinke kwaliteitssprong gemaakt.’

Doetinchem volgt

Oude IJsselstreek betaalt sinds dit jaar de GZ-psychologen met expertise in kinder- en jeugdpsychiatrie in de huisartsenpraktijken. Daarmee is het aantal uren dat er ondersteuning is, toegenomen. In april is het volgende meetmoment. Als dan de resultaten wederom goed zijn, kan opgeschaald worden naar mee praktijken die meedoen. Blijven de resultaten positief, dan is het mogelijk om eind 2017 alle huisartsen mee te laten doen, mits ze dat willen. Buurgemeente Doetinchem is ook positief, die doen voor ‘hun patiënten’ van de huisartsenpraktijk mee met de pilot van gemeente Oude IJsselstreek.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W.F.Willems / pensionado
Een hele goede zaak en zo had het veel eerder gekund met de WVG 1983, maar dat bleek een doodgeboren kindje. Ondertussen ging Lubbers onverdroten voort met het optuigen van de AWBZ, de gevolgen zijn inmiddels bekend.
Arie Donker / Wethouder
In de Alblasserwaard hebben wij deze pilot in 2014 al gehad maar dan met een POH GGZ. De resultaten waren toen ook heel positief, alleen door de transitie in 2015 hebben we dit niet gelijk kunnen doorzetten.

We moeten wat meer met elkaar overleggen in Nederland
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
@ W.F. Willems. Na Lubbers III zijn er vanaf 1994 (22 jaar geleden!!!) nog héél andere kabinetten geweest die desgewenst wijzigingen hadden kunnen aanbrengen. Alleen een helderziende had wellicht de enorme kostenstijgingen in de zorgsector en de economische crisis van 2008 kunnen voorzien.
Sander
Fijner voor iedereen zeker i.v.m de privacy !

Ook meteen toepassen bij volwassenen !

De ggz en medische gegevens moeten helemaal verdwijnen bij de gemeenten want het is persoonlijk een ramp en zeer schadelijk voor iemands welzijn zoals er nu mee omgesprongen wordt.

Die wijkteams in Doetinchem doen niets anders dan minderwaardig in het openbaar over anderen kleppen.het moet zo snel mogelijk anders en beter.

Anita Venderbosch / Gespecialiseerd ambulant hulpverlener GGZ/Jeugdzorg
Prachtig resultaat!

Een toevoeging kan ook zijn om als huisartsen een POH in dienst te hebben met zowel ervaring in de GGZ als in de Jeugdzorg. Juist om de verbinding goed te kunnen maken en indien nodig/wenselijk goed te kunnen doorverwijzen.
Tinker van de Vliert / Teamleider
Mooi resultaat! In de NW-Friesland gemeenten (samenwerkingsverband) waar Harlingen onderdeel van uit maakt gaan we er mee starten met 1 toevoeging dat deze 2 specialisten ook een rol gaan vervullen in het tot stand brengen van de verbinding tussen huisartsen en gebiedsteams.
Advertentie