Advertentie
sociaal / Nieuws

Persoonsgegevens op facturen jeugdzorg mag

De Jeugdwet biedt voldoende grondslag voor het opnemen van persoonsgegevens op facturen. Om misverstanden te voorkomen wordt via de Veegwet een explicietere grondslag geboden voor de uitwisseling van gegevens bij de declaratie van de geleverde jeugdhulp.

01 augustus 2015

De Jeugdwet biedt voldoende grondslag voor het opnemen van persoonsgegevens op facturen. Om misverstanden te voorkomen wordt via de Veegwet een explicietere grondslag geboden voor de uitwisseling van gegevens bij de declaratie van de geleverde jeugdhulp.

De Kamer wordt hiermee niet op een zijspoor gezet, meent staatssecretaris Van Rijn (VWS ). De tijdelijke ministeriële regeling die binnenkort van kracht wordt, is gebaseerd op een artikel in de Jeugdwet die door de Kamer behandeld. De tijdelijke regeling wordt straks ingebed in de Veegwet. Die behandelt de Kamer later dit jaar.


Tussenoplossing

‘Het was van belang om een tussenoplossing te vinden voor de periode tot de Veegwet in werking kan treden. Voor de continuïteit van het aanbod van jeugdhulp, preventie, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering is het immers van groot belang dat er een snelle oplossing komt die de betreffende hulpverleners in staat stelt om hun declaraties in te dienen en die het gemeenten mogelijk maakt om deze op rechtmatige wijze te betalen’, aldus Van Rijn. Zorgaanbieders moeten op hun facturen zowel het burgerservicenummer (BSN) van de cliënt zetten als de verleende zorg, zo staat in de ministeriële regeling. Anders kunnen en mogen gemeenten de rekening niet betalen.


Forse kritiek

Een groot deel van de oppositie had forse kritiek op de ‘manoeuvre’ van Van Rijn. De eerste antwoorden op Kamervragen over de tijdelijke ministeriële regeling stemde op zijn zachts gezegd niet tot tevredenheid van onder meer D66 en CDA, die aanvullende vragen stelden. Beide partijen stelden dat Van Rijn niet alleen lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg, maar ook dat de Jeugdwet het niet toelaat om via een regeling inhoudelijke gegevens aan gemeenten door te geven. Van Rijn is het daar niet mee eens, zo schrijft hij vrijdag in antwoorden op de Kamervragen van Bergkamp (D66) en Keijzer (CDA).


Rechtmatig

Artikel 7.3.11 (vijfde lid) van de Jeugdwet geeft de mogelijkheid ‘bij ministeriële regeling regels te stellen niet alleen over de beveiliging van gegevens, maar ook over de verwerking ervan door en de uitwisseling ervan tussen het college, de jeugdhulpaanbieders, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming’, schrijft Van Rijn. Hij benadrukt dat alleen noodzakelijke informatie over geleverde diensten op de facturen mogen worden, zodat gemeenten de declaraties rechtmatig kunnen betalen.


Terugwerkende kracht

De regeling krijgt terugwerkende kracht zodat gemeenten de declaraties alsnog rechtmatig kunnen betalen, ook al zijn deze ingediend voor inwerkingtreding van de regeling. Een datum voor de inwerkingtreding is er nog niet.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Pieter
Er is geen vertrouwen meer.

En geen enkele verantwoording bij dit kabinet die de kar niet meer trekt.
Janet / beleidsadviseur
Onze regering lakt de privacy van ons als burgers steeds meer aan de laars. Nog even en we krijgen allemaal een chip ingeplant waarop te zien is wat we doen, wat we eten en drinken en welke ziektes we hebben. En als we dan niet voldoende doen om beter te worden en weer aan het werk te kunnen gaan en als we iets doen dat de regering niet zint, worden er maatregelen genomen. Wat een vooruitzicht.
Arnold / gemeentemabtenaar
Ik snap de kritiek ivm de privacy, maar als deze gegevens niet op de factuur terecht komen dan zal er al snel frauduleus of foutief worden gefactureerd. Ieder die in zijn werk veel met facturen werkt weet dat het bij grote organisaties regelmatig fout gaat met het opstellen van een juiste factuur. zonder deze gegevens betalen de gemeenten in feite blanco cheques uit. En dan laat ik de rechtmatigheid nog even buiten beschouwing
Post
Ik snap niet waarom er veel mensen zich te lopen beklagen over de privacy. Die wet wordt op alle fronten zwaar misbruikt en het zakken vullen lijkt alsmaar toe te nemen. Door het gedrag van eren aantal verkeerden, van hoog tot laag, zijn we nu beland in deze situatie.

Wij zijn er zelf de oorzaak van, dat het zo ver heeft moeten komen. Alles wordt maar zielig gevonden of met de mantel der liefde bedekt.
#Hartlinks / Blogger
Waarom moet iemand van de afdeling debiteuren crediteuren weten wat een kind of de ouders van het kind bespreekt met Jeugdzorg. Het is bovendien een recht om te weten wie dit soort informatie ziet. Die informatie mag je opvragen.
Advertentie