Advertentie
sociaal / Nieuws

'Voorkom dat verwarde personen in aanraking komen met de politie'

Ministers Helder en Yeşilgöz willen dat gemeenten, politie en ggz 'best practises' zo snel mogelijk gaan invoeren.

26 juli 2022
dakloze-amsterdam-.jpg

Gemeenten, de ggz en de politie moeten personen met verward of onbegrepen gedrag zo snel mogelijk op de juiste manier gaan benaderen. Hiermee moet worden voorkomen dat deze personen, die meestal zorg nodig hebben, in aanraking komen met politie en justitie.

Grote steden

Dit schrijven VVD-ministers Yeşilgöz-Zegerius (Veiligheid en Justitie) en Helder (Langdurige Zorg) in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Zij gaan hier deze zomer nog met betrokkenen over in gesprek. 

Pilots

Volgens de ministers is het dankzij meerdere pilots bekend welke werkwijzen ervoor zorgen dat personen met onbegrepen gedrag hulp krijgen. Op dit moment komen zij herhaaldelijk ten onrechte in contact met politie en justitie. 

Coalitieakkoord

Ze noemen drie concrete voorbeelden die wat hen betreft die zo snel mogelijk structureel ingevoerd moeten worden door gemeenten, de ggz en de politie. Voor deze partijen betekent dit dat ze nauwer moeten gaan samenwerken, een prioriteit die is vastgelegd in het coalitieakkoord.

Verpleegkundige

Een van de genoemde pilots is ‘street-triage’. Hierbij reageren de politie en zorginstanties beiden op een melding van een persoon met onbegrepen gedrag, bijvoorbeeld een agent en een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. De verpleegkundige beslist ter plekke welke hulp er nodig is.

E-33-analyse

Een andere pilot is de zogeheten ‘E33-analyse’ waarbij de politie, de ggz en gemeenten samen in kaart brengen welke hulp personen nodig hebben over wie veelvuldig een melding wordt gedaan van onbegrepen gedrag. ‘Zodat deze personen naar de juiste vorm van zorg of ondersteuning kunnen worden toe geleid’, aldus de brief. ‘In een situatie van oplopende incidenten kan het van belang zijn dat hulpverlenende instanties juist aan deze personen extra aandacht schenken.’

Duurzaam

‘We weten wat in de praktijk werkt’, zo schrijven de ministers. ‘We vragen daarom politie, ggz en gemeenten de best practices op het gebied van samenwerking, die op basis van de eerdergenoemde pilots in kaart zijn gebracht, duurzaam te implementeren.’

Werkconferenties

In september organiseren de ministeries werkconferenties voor de veiligheidsregio’s waar de vier grote steden onder vallen ‘om met bestuurders, managers en medewerkers van politie, ggz en gemeenten te doen wat nodig is voor een duurzame implementatie van de best practices.’ Daarna zijn de overige regio’s aan de beurt.

Preventie

Voor de uitvoering van dit beleid worden middelen uit de preventieparagraaf van het coalitieakkoord ingezet. 'Er is structureel 39 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van personen met verward of onbegrepen gedrag', aldus de ministers. 'Waar nodig zetten we de beschikbare middelen uit het coalitieakkoord in om de samenwerking, die nu nog veelal plaatsvindt in tijdelijke pilots en projecten, duurzaam te maken.' Een dashboard zal de vorderingen in de gaten gaan houden.  

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie