Advertentie
sociaal / Nieuws

Steeds meer statushouders wachten op woning

De locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) raken vol en het aantal statushouders dat wacht op een woning wordt steeds groter.

03 november 2020
metselen.jpg

Zowel de opvang van asielzoekers als het huisvesten van statushouders wordt steeds lastiger. Daarom is er een ondersteuningspakket samengesteld om gemeenten te helpen bij deze 'enorme opgave'. 

Vol
De locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) raken vol en het aantal statushouders dat wacht op een woning wordt steeds groter. De inspanningen van gemeenten en provincies om meer opvangplekken te vinden 'renderen vooralsnog niet voldoende', schrijft de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie aan de Commissarissen van de Koning en de burgemeesters.

Achterstand
Daarmee wordt eerdere berichtgeving over de omvang van de opgave rondom huisvesting voor statushouders bevestigd. In 2021 moeten gemeenten voor 27.000 statushouders een woning regelen. Dat is ruim dubbel zoveel als in 2020. De toename wordt mede veroorzaakt doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een achterstand van ruim 15.000 asielzaken wegwerkt.

Logeren
Om het gebrek aan opvang en woonplekken op te lossen, gaat het COA op korte termijn tijdelijk extra inzetten op het gebruik van meer commercieel vastgoed zoals hotels en vakantieparken. Daarnaast komt er extra inzet om sneller vergunninghouders uit te laten stromen naar gemeenten. Zo wordt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid de logeerregeling benut om meer statushouders als logé te laten uitstromen.

Ondersteuningspakket
Omdat het aantal benodigde woningen gemeenten voor een 'enorme opgave' stelt, is er een ondersteuningspakket samengesteld dat gemeenten moet helpen bij opvang, huisvesting, inburgering en integratie. Dit pakket wordt de komende tijd door de betrokken ministeries, de VNG en het IPO verder uitgewerkt.

Prestatieafspraken
In elk geval wordt samen met medeoverheden gewerkt aan tussenvoorzieningen of doorstroomwoningen om mensen tijdelijk op te vangen. Lokaal kunnen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken maken over het uitbreiden van de woningvoorraad, bijvoorbeeld voor het huisvesten van specifieke doelgroepen zoals alleenstaanden en grotere gezinnen.

Impuls
Daarnaast wordt bekeken of een financiële impuls kan worden gegeven aan gemeenten die snel statushouders huisvesten. Het geld dat normaal door het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgegeven wordt aan het COA vanwege langdurig verblijf, zou dan naar de gemeente kunnen. Gemeenten hoeven voor huisvesting niet alleen te kijken naar sociale huurwoningen, maar kunnen statushouders ook onderbrengen in verbouwde kantoorpanden, flexwonen of kamerverhuur.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Ben in Frankrijk vroeger zat campings en hotelletjes tegen gekomen met een bordje 'complet' aan het hek. En met dat gegeven zal het beleid moeten worden herijkt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernard
Geef ze 10.000 euro mee en een one way ticket naar land van herkomst. Dan zijn we goedkoper af. In Syrië is het weer rustig in het overgrote deel van het land. Het land moet weer opgebouwd worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Ben, vanuit Syrië kan je ook prima op afstand werken...e met een Nederlands juristen salaris.Dit is gewoon één van de vele uitwassen van het falende volkshuisvestingsbeleid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie