Advertentie
sociaal / Nieuws

Ophef over vergoeding alternatieve geneeswijzen

Meerdere Groningse partijen zijn verontwaardigd over de gemeentelijke vergoeding van alternatieve geneeswijzen zoals paardencoaching. Naar aanleiding van een opiniestuk van een hoogleraar vragen zes partijen aan het college of het klopt dat de gemeente ‘onlangs op de hoogte is gebracht van deze praktijken en dat u maatregelen heeft getroffen om daar een eind aan te maken’.

13 augustus 2021
Paard-shutterstock-1079896616.jpg

Meerdere Groningse partijen zijn verontwaardigd over de gemeentelijke vergoeding van alternatieve geneeswijzen zoals paardencoaching. Naar aanleiding van een opiniestuk van een hoogleraar vragen zes partijen aan het college of het klopt dat de gemeente ‘onlangs op de hoogte is gebracht van deze praktijken en dat u maatregelen heeft getroffen om daar een eind aan te maken’.

'Kwakzalverij'

‘Op grond waarvan beoordeelt u of een methode in de jeugdhulp onderbouwd effectief is of moet worden beschouwd als kwakzalverij?’ luidt een van de vragen die zijn ingediend door de SP, de PvdA, de VVD, 100% Groningen, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. De ophef volgt op een opiniestuk van hoogleraar orthopedagogiek Laura Batstra van de Rijksuniversiteit Groningen, die toevallig ontdekte dat veel gemeenten in het Noorden de bewuste therapieën vergoeden.

 

Craniosacraaltherapie

Het gaat om ‘theoretisch vaak volslagen belachelijke methoden als CREF-behandeling, Access Bars of craniosacraaltherapie’, schrijft Batstra in het stuk. Na ‘grondig onderzoek’ door de gemeente zou zijn gebleken dat er twijfelachtige behandelmethoden in het aanbod zitten die ‘duidelijk buiten de richtlijnen vallen die de gemeente heeft opgesteld’.

 

Kans op verergering

Bovendien zouden ‘dertig van de veertig aangesloten zorgverleners helemaal niet de opleiding en registraties hebben om jeugdhulpverlening te mogen geven’. Dat is volgens Batstra kwalijk omdat geld dat naar ongekwalificeerde zorgverleners gaat niet meer naar gekwalificeerde zorgverleners kan gaan. En kinderen zouden dan in kwetsbare situaties de zorg krijgen van ongekwalificeerde mensen. ‘De kans dat dit problemen verergert is groot.’

 

Garantie

De raadsfracties willen weten of dit klopt en of de gemeente kan ‘garanderen dat het ontbreken van passende opleiding en/of registratie niet voorkomt bij andere door u gecontracteerde en ongetwijfeld gescreende zorgbedrijven.’

 

Paardencoaching vervangen

De fracties hebben ook vragen over Samen Sterk Zorg, de hoofdaanbieder waaronder de behandelaar werkte die CREF-behandelingen (oftewel paardencoaching) aanbood. ‘Het gaat om twee behandelingen in een breder traject die inmiddels zijn vervangen’, laat een woordvoerder weten. ‘Het beeld wordt nu geschetst alsof we met wierook door het pand heen lopen, maar we leveren hele goede zorg. We zijn al heel lang in gesprek hierover met Groningen en met andere gemeenten. We zijn altijd transparant geweest.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Hulde voor deze flinke mevrouw! Er hoeft alleen maar een lijst opgesteld te worden van therapieën die vergoed worden. De rest wordt niet vergoed. Prima als je je daar aan over wil leveren maar dan betaal je maar lekker zelf. Moeilijker hoeft het niet te zijn.
Advertentie