Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeente moet statushouder sneller aan woning helpen

De opvang van asielzoekers 'piept en kraakt aan alle kanten'. Als dat niet snel wordt aangepakt moeten er ook voor de reguliere opvang crisiscentra worden ingericht. Het COA roept gemeenten op om sneller woonruimte voor statushouders te regelen.

29 augustus 2021
asielzoekers---shutterstock-356528042.jpg
Shutterstock

De opvang van asielzoekers 'piept en kraakt aan alle kanten'. Als dat niet snel wordt aangepakt moeten er ook voor de reguliere opvang crisiscentra worden ingericht. Het COA roept gemeenten op om sneller woonruimte voor statushouders te regelen.  

Nieuw opvangkamp

Deze waarschuwing geeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tijdens een persbezichtiging van de noodopvanglocatie in Heumensoord, bij Nijmegen.Sinds woensdag is Defensie bezig met de opbouw van een kamp in het natuurgebied. Vanaf dinsdag moeten daar 450 Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen. In een later stadium moet het kamp plaats bieden aan 750 tot maximaal 1000 mensen. 


Tot 1 januari 
In 2015 werden in Heumensoord 3000 voornamelijk Syrische asielzoekers opgevangen. Voor hen werden grote tenten met harde wanden neergezet. Dat bleek niet ideaal toen het kouder werd. Daarom bouwt Defensie nu paviljoens die veel steviger zijn. Omdat er vooral gezinnen worden gehuisvest komt er een speeltuin en de paviljoens hebben speciale verlichting waarbij kinderen gemakkelijker kunnen slapen. Ook is afgesproken dat het kamp uiterlijk op 1 januari weer leeg moet zijn, zodat de vluchtelingen niet in de wintermaanden in het bos bivakkeren.

 

Overvol 
'We hebben geleerd van 2015', zegt een woordvoerder van het COA, die echter wel waarschuwt dat 'taferelen van 2015' kunnen terugkeren als gemeenten niet snel woonruimte aanbieden aan statushouders die nog in asielzoekerscentra zitten. Destijds werden mensen in tenten en sporthallen opgevangen omdat de centra overvol waren. Van de circa 29.000 bedden in de reguliere opvangcentra zijn er inmiddels 28.050 bezet. 'We krijgen 150 mensen per week binnen, dus reken maar uit hoe lang dat goed gaat.' (ANP)

 

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Piet / Jeugdzorg
Er zijn nu naar schatting van de VN ca. 3 tot 3,5 miljoen mensen in Afghanistan die mogelijk zullen vluchten. Een klein deel daarvan zal West Europa weten te bereiken. De beste actie voor Europa is om nu het signaal af te geven dat Europa geen vluchtelingen zal opnemen, in combinatie met financiële toezeggingen aan Pakistan, Iran en Tadzjikistan over ondersteuning van vluchtelingenkampen. Daarmee besteden we ons geld optimaal aan vluchtelingen en voorkomen we een hoop ellende. Een soort Turkije deal. Inderdaad Nico, er zullen altijd krijgsheren en barbaren zijn. Deze mensen allemaal naar West Europa halen is geen optie voor de lange termijn en bovendien bepaald niet eerlijk tegenover de mensen die de reis toevallig niet kunnen betalen,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris / ambtenaar
We krijgen 150 mensen per week binnen, dus reken maar uit hoe lang dat goed gaat.' (ANP)Dat rekenen doe ik al jaren, en het gaat al jaren niet goed. De bron (anp) is ook fake, want vlgns cbs komen er ca 400 tot 700 wekelijks ons land binnen. Dus gebruik om te beginnen de juiste getallen

, en leg daarna die ongebreidelde instroom aan banden en zorg voor actieve repatriëring. Dit is nml. niet vol te houden en de gevolgen zijn er al lang (woningtekort, hoge zorgkosten, maatschappelijke ontwrichting). Daarna praten we verder over klimaat, milieu, stikstof, co2 en meer van dat soort afleidingsdossiers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
De overheid beweert geleerd te hebben van 2015. Ik zie en geloof er helemaal niets van. Toen: blinde paniek, falende bestuurders en instanties, zwaar onvoldoende opvang etc. En nu? Alweer. Chaos in Kabul, chaos bij ministeries, chaos in de opvang etc. Dit demissionaire kabinet zit er al veel te lang!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.C. Joosen / Privacyfunctionaris
''Snel woonruimte aanbieden aan statushouders......'

Zou die COA-woordvoerder weet hebben van de totaal overspannen woningmarkt en de overige, maatschappij brede overbevolkingsproblematiek? En hou zou het zijn met al die andere instanties zoals vluchtelingenwerk etc.?

Heeft iemand überhaupt een plan/visie/beleid hoe als klein landje om te gaan met de voortdurende opvang en permanente huisvesting van vluchtelingenstromen uit opeenvolgende conflicten wereldwijd (vooral het Midden-Oosten en Afrika).

De enorme aantallen mensen die zich in Nederland willen vestigen, is namelijk onbegrensd. Of gaan we simpelweg door totdat de boel ook hier onherstelbaar in het honderd loopt?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Mensen wiens leven wordt bedreigd zijn altijd (in ieder geval tijdelijk) welkom in NL. Dat zijn de echte vluchtelingen.Asieleisers daarentegen, de economisch denkenden, de mensen die hier een beter bestaan hopen op te bouwen zouden imho ondergeschikt moeten zijn aan onze eigen bevolking voor wat het krijgen van voorzieningen betreft.Den haag, en specifiek Ollongren, heeft kennelijk nog niet door dat het expliciet vragen aan gemeenten om asieleisers die al langer dan 14 weken wachten op een woning voor te laten gaan op mensen die soms al 10 jaar wachten op een woning toch écht niet helpt om begrip te krijgen voor het asielbeleid.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Helemaal eens met Petra en Eric.

Er wachten heel veel mensen op een betaalbare woning.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
René / bel.adv.
Als het Rijk zo graag wil dat de gemeente sneller?! woonruimte -welke woonruimte- voor asielzoekers moet regelen, dan zal men moeten betalen door het Gemeentefonds, de Algemene Uitkering met minimaal 5 miljard op te hogen. Maar er is geen geld voor het Gemeentefonds, de Jeugdzorg etc. Gemeenten moeten stoppen met de problemen van het Rijk op te lossen. Er moet met spoed een kabinet komen met visie waar we als Nederland naar toe willen, bijv. een visie op wonen. Maar dat is teveel gevraagd van de VVD en het CDA. D66 heeft de afgelopen 4,5 jaar ook niets gepresteerd op het gebied van wonen en woningbouw. Zolang men kijkt naar de poppetjes in plaats van de problemen wordt het helemaal niets in dit land.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk / Zelfstandige
Dit roept zo veel gemengde gevoelens op. Heb altijd gezegd dat echte vluchtelingen altijd welkom zijn. Economische 'vluchtelingen' die bij aankomst hier meer van de regelingen en toeslagen weten dan menig Nederlander liever niet.

Wat dit zo schrijnend maakt is de situatie van vele 30+ 'ers die nog noodgedwongen bij hun ouders inwonen. Simpelweg omdat er geen woningen zijn. Waar wil men dan uiteindelijk de vluchtelingen gaan huisvesten?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
De jonge mensen die nu niet aan een huis kunnen komen, zouden moeten eisen dat ze ook binnen 14 weken een huis krijgen! Er is namelijk geen enkele reden dat zij (onnoemelijk) veel langer moeten wachten. Punt is wel dat deze woningzoekenden niet zo'n geoliede en zwaar gesubsidieerde lobby als COA, Vluchtelingenwerk etc., etc. achter zich hebben. Niettemin zie ik graag dat ze een harde strijd aan gaan en zich niet uit elkaar laten spelen. In dit land trekken de dominee en de koopman samen op en dat zouden zij ook moeten doen. En als de consequentie is dat statushouders geen huis kunnen krijgen, dan lopen de asielzoekerscentra vol en heb je een goede reden om niemand meer op te nemen, want daar hoort het thuis.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Henk, het is vooral onwil. Geaccentueerd door de extra assielinstroom. Geld is te goedkoop, Nederlanders mogen zich helemaal suf lenen voor een woning (ook tweede inkomen telt voor 0,9 mee), straf op huurwoningen bouwen (verhuurdersheffing). Te weinig doorgebouwd tijdens de financiele crisis etc.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst
En wat stelt het COA dan precies voor? Dat statushouders voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen? Laat ze dat dan ook maar uitleggen aan iedereen die op een wachtlijst staat.Ministerie en COA zijn hard bezig om hun problemen af te wentelen op gemeenten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Er zijn wereldwijd 70 miljoen vluchtelingen. Degenen die de reisagent kunnen betalen, komen hier. Er is nog nooit een kabinet geweest met een visie op de lange termijn. Het is onhoudbaar. Het VN Vluchtelingenverdrag geeft geen recht op verblijf voor onbepaalde tijd, ons nationale recht wel. Als we onze eigen regels aanpassen, dan scheelt dat enorm in de toestroom en voldoen we keurig aan het verdrag....??....maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij vluchtelingen helpen en dat doen we helaas niet met de naleving van dit verdrag. We moeten ervan af. Beter de geldstromen ombuigen naar de vluchtelingenkampen overal ter wereld. Dan doen we veel meer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W. van den Bosch
Valt me tegen dat die gemeenten niet even een blik woningen open trekken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
De geschiedenis herhaald zich .... En wederom zijn agressieve krijgsheren en barbaren de primaire oorzaak. https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Volksverhuiz …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie