Advertentie
sociaal / Nieuws

Cedris is voorstander van de basisbaan

Een basisbaan is een investering met rendement, zegt Job Cohen, voorzitter van Cedris: ‘Het zorgt ervoor dat mensen werkfit blijven, het voorkomt dat mensen langdurig afhankelijk zijn van een uitkering, het verkleint gezondheidsrisico’s en schulden, maar het allerbelangrijkste is dat mensen mee blijven doen en een prestatie leveren.’

30 juni 2020
building-804526-640.jpg

Niet het recht op een uitkering, maar het recht op betaald werk moet de norm worden. Daarom vindt Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, dat het huidige uitkeringsregime moet worden vervangen door een basisbaanregeling, die landelijk dekkend is en wordt uitgevoerd op lokaal of regionaal niveau.

Zelf verdiend
‘Momenteel is 72 procent van de mensen in de bijstand langer dan twee jaar afhankelijk van een uitkering, en 43 procent zelfs langer dan vijf jaar. De coronacrisis zorgt voor een verdere stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden’, schrijft Cedris, wiens leden bestaan uit sociale werkbedrijven, sociale ondernemingen en gemeenten, in een persbericht. ‘Door de terugval van een betaalde baan naar een uitkering worden niet alleen mensen tekort gedaan, maar ook onze economie en samenleving. Een basisbaanregeling kan een groot deel van dit probleem ondervangen. Door werkzoekenden voortaan een basisbaan te bieden, vallen ze niet terug in inactiviteit, maar blijven ze behouden voor de arbeidsmarkt en ontvangen ze een zelf verdiend salaris.’

Echt werk
Een bezwaar dat vanuit liberale hoeken wordt gemaakt tegen het idee van de basisbaan, is dat het geen ‘echt werk’ is. Dat punt maakte Gronings VVD-raadslid Elisabeth Akkerman bijvoorbeeld onlangs in Binnenlands Bestuur. Maar volgens Cedris is een basisbaan wel degelijk ‘echt werk, waar waarde tegenover staat en waarvoor een prijs wordt betaald.’

Cedris heeft dan ook het liefst dat de werknemer bij een reguliere werkgever in dienst is. Het aantal mensen dat valt onder de basisbaanregeling moet mee-ademen met de economische situatie. In goede tijden zal de markt meer werk verschaffen en in slechtere tijden zal de overheid meer banen moeten creëren, vindt Cedris.

Rendement
Bovendien is een basisbaan, in tegenstelling tot een uitkering, een investering met rendement, zegt Job Cohen, voorzitter van Cedris: ‘Voor bedrijven is het gemakkelijker om, op het moment dat de economie weer aantrekt, werknemers vanuit een basisbaan in dienst te nemen. Het zorgt er bovendien voor dat mensen werkfit blijven, het voorkomt dat mensen langdurig afhankelijk zijn van een uitkering, het verkleint gezondheidsrisico’s en schulden, maar het allerbelangrijkste is dat mensen mee blijven doen en een prestatie leveren.’

Proef
In Groningen loopt een vier jaar durende proef met basisbanen. De eerste ervaringen van deelnemers zijn positief, meldde het college onlangs. Ook in Rotterdam gaan deze zomer tien inwoners met een basisbaan aan de slag. De gemeente Oude IJsselstreek is bezig met een plan dat volgens de betrokken wethouder wel iets wegheeft van een basisbaanregeling

Politiek
Het idee van de basisbaan, dat al langer bestaat, werd eerder dit jaar prominent op de politieke agenda gezet doordat zowel de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de commissie Borstlap het in hun adviezen opnamen. ‘Want werk is zo belangrijk voor mensen dat je ze niet kan afschepen met een uitkering’, vatte WRR-onderzoeker Robert Went samen. Deze week schaart ook het Platform Toekomst van Arbeid, en breed netwerk van private en publieke partijen, zich achter de basisbaan.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Het principe dat "in goede tijden de markt meer werk verschaft en in slechtere tijden de overheid meer banen moet creëren" spreekt mij er aan. Maar dan moet die overheid ook sparen in goede tijden om de daarvoor benodigde middelen in slechtere tijden uit te kunnen geven. Dat lijkt me met name voor de PvdA, waar Job Cohen lid van is, een hele opgave.
Advertentie