Advertentie
sociaal / Nieuws

Onderzoek naar generatiearmoede

In de Drents-Groningse Veenkoloniën wonen zo'n 12.000 gezinnen in armoede. In een groot aantal van deze gezinnen gaat het om armoedeproblematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Om die vicieuze cirkel te doorbreken is onderzoek nodig naar de oorzaken en mechanismen van overerfbare armoede. De provincies willen de gemeenten in hun aanpak van het armoedeprobleem helpen.

28 juli 2017

Armoedeproblematiek wordt soms van generatie op generatie doorgegeven. Bijvoorbeeld in delen van Groningen en Drenthe waar in vroeger tijden turf werd gestoken, de zogeheten Veenkoloniën. De Rijksuniversiteit Groningen gaat nu onderzoek doen naar overerfbare armoede in deze Veenkoloniën. Het onderzoek, dat gedaan wordt in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen, moet gemeenten en organisaties helpen de aanpak van armoede effectiever te maken.

Leefbaarheid
In de Drents-Groningse Veenkoloniën wonen zo'n 12.000 gezinnen in armoede. In een groot aantal van deze gezinnen gaat het om armoedeproblematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Om die vicieuze cirkel te doorbreken is onderzoek nodig naar de oorzaken en mechanismen van overerfbare armoede. De provincies willen de gemeenten in hun aanpak van het armoedeprobleem helpen.

‘Voor de leefbaarheid en de sociale situatie is het belangrijk dat we investeren in samenwerken en dat binnen die samenwerking ieder zijn rol pakt’, vindt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar. ‘Daarom nemen wij als provincies nu samen met de RUG het initiatief voor dit onderzoek’, aldus de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet. Het onderzoek loopt in eerste instantie van 2017 tot 2020 en de beide provincies financieren ieder 30.000 euro per jaar gedurende de looptijd van het onderzoek. De resultaten worden gedeeld met partijen op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt. Zij werken samen in de ‘Alliantie van kracht tegen armoede’.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter van Dijk / maatschappelijk werker
Hoeveel kennis is hier al niet over en hoeveel rapporten zijn er per Gemeente, per provincie, of landelijk niveau, al niet over geschreven? Het fenomeen is al zo oud als wat!Het (zoveelste) rapport is uit en dan? Staan er werkgevers klaar? Ligt er geld klaar om te investeren?

De kans is groot dat dit rapport ook weer in de la verdwijnt. Herinnert u Pechtold nog met zijn stapel rapporten in de Tweede Kamer en die vroeg of hij er dan misschien een nietje doorheen moest slaan.Wanneer kansarmen op een kluitje komen te wonen (dat is een proces waar lokale overheid bij staat en de landelijke overheid) en er weinig of geen werkgelegenheid is en de uitkeringen voldoen net nog in het levensonderhoud, dan blijft men waar men is, met alle bekende problemen van dien.Voor de tijd van de uitkeringen vertrok men nog wel uit eigen omgeving als werk vinden in eigen omgeving niet lukte. Hoeveel Friezen zijn bijvoorbeeld niet naar Amsterdam getrokken voor werk en inkomen? Hoeveel Westfriezen? Wie honkvast is nu uit die oude bevolkingen, heeft er carpoolen met anderen voor over om ver uit eigen omgeving te werken. Na de oorlog velen geëmigreerd.Nu komen veel kansarmen via een gedateerd asielrecht, jaar in jaar uit naar hier. Een overeenkomst van meer dan 50 jaar geleden, in een totaal andere wereld gesloten. Wat gebeurt in heel West Europa? Die komen terecht bij andere kansarmen in de bekende wijken en liefst zoveel mogelijk bij elkaar. Daar is geen sociale controle van het type zoals bijvoorbeeld op Urk of in Volendam: je eigen broek ophouden en aanpakken. De verschillende nieuwe bevolkingsgroepen corrigeren elkaar niet op die punten. Horen zien en zwijgen als het niet over eigen cultuur en religie gaat. Al helemaal niet in de steden waar men zeer anoniem kan wonen. De kansarmen onder autochtonen laten sociale controle dus ook varen, maar staan veel meer onder de loep van vadertje staat met een paspoort.De mensen van Turkse origine hoeven niet eens te integreren (incl. geen Nederlands te leren) volgens een verdrag uit de tijd van gastarbeiders. Dat en vele andere absurde zaken gaan maar door en gaan maar door. Een buurvrouw van een bekende van mij is nu bijna 5 jaar hier. Spreekt de taal nog steeds voor geen meter en verwacht een uitkering straks te kunnen krijgen als zij hier 5 jaar is. Die gaat niet werken. Die blijft hier en krijgt haar AOW automatisch aangevuld tegen die tijd. Is er een vermogenstoets daarbij?Er wordt gigantisch veel geld oneigenlijk uitgegeven. Plus aan rapporten schrijven, voor wat? Dat gaat door totdat die luxe niet meer betaald kan worden. Gevolg: met een rotvaart de sociale voorzieningen, zowel afgeknepen worden voor mensen die er nooit aanspraak op hadden moeten kunnen doen, maar helaas ook voor mensen die er alle recht op hebben.Laat men eens onderzoek doen naar migratie en schulden door geld wat naar landen van herkomst moet gestuurd worden? Dus moeten daardoor ook vast een deel van de mensen in de schuldhulpverlening, met alle kosten van dien. Doen meer beroep op Bijstand en kwijtschelding Gemeentelijke heffingen. Of doen beroep op fondsen die te maken hebben met onkosten voor kinderen. Of zijn het alleen de succesvolle migranten die geld naar huis sturen? Van een minimuminkomen kun je met heel strak budgetteren net aan rondkomen, met hulp van handige mensen etc. in je familie of anderszins en als je geen ziekte in je gezin hebt. De verplichting om geld naar familie in land van herkomst sturen, is van een minimuminkomen hier, niet mogelijk m.i. zonder schulden te maken. Burgers hier uit Eritrea moeten zelfs nog belasting betalen van hun inkomsten hier (veelal uitkering), aan regering (dictatuur) van hun land van herkomst. Net als Erdogan proberen die hun burgers elders onder controle te houden. Het is bekend, maar gaat gewoon door! De onmacht regeert en daarom maar zoveelste rapport schrijven o.a. over generatie-armoede?

Ernst
Soms inderdaad want er zijn ook geweldige succesverhalen bij de achtergrond maakt hoeft niet altijd van grote invloed te zijn het gaat om de aard en de wilskracht van het beestje er zijn vele mogelijkheden om toch vooruit te komen.
Yrneh
Een heel goed initiatief. Een goed toetsingskader bij een onderzoek als deze zal toch de filosofie van Marx moeten zijn. Iedereen weet van Marx dat hij in principe zijn hart op de goede plek had. Het is goed in het kader van dit onderzoek de filosofie van Marx scherp te contrasteren met die van Ayn Rand. We weten dat beleidsbepalers vandaag de dag te vaak uitgesproken aanhangers zijn van Rand. Deze beleidsbepalers, voornamelijk van VVD-huize hebben de gedachten van Marx reeds lang ten grave gedragen en dat is verkeerd.
Advertentie