Advertentie
sociaal / Nieuws

Ombudsman kapittelt Rotterdamse Sociale Dienst

Inwoners van Rotterdam die bijstand aanvragen moeten soms 'wachten tot ze ons wegen'. De gemeentelijke ombudsman krijgt steeds meer klachten.

14 augustus 2014

Mensen die in Rotterdam bijstand aanvragen, moeten volgens gemeentelijk ombudsman Anne Mieke Zwaneveld soms wachten ‘tot ze een ons wegen’. De verantwoordelijk wethouder zegde herhaaldelijk verbetering toe, maar het aantal klachten over het Cluster Werk en Inkomen blijft toenemen.

Grip kwijt
Mensen krijgen hun uitkering te laat, voorschotten blijven achterwege, wettelijke termijnen worden overschreden, telefoontjes niet opgenomen, mails niet beantwoord en klachten niet afgehandeld. ‘Het lijkt er op dat de gemeente Rotterdam de grip op de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand kwijtraakt’. Dat schreef de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld na eerdere klachten begin april in haar jaarverslag. Nu, midden augustus, luidt ze opnieuw de noodklok: ‘Het is zeker niet verbeterd, het aantal klachten blijft stijgen.’ Reden voor Zwaneveld om deze week in een felle brief het college voor de zoveelste maal op te roepen ‘om noodsituaties onder aanvragers van bijstand te voorkomen’.


Aanvraag duurde jaar

Directe aanleiding voor de brief is een klacht die de ombudsman ontving van een echtpaar wiens inkomen buiten eigen schuld sterk was gedaald. De afhandeling van de aanvraag voor bijstand duurde bijna een jaar, waardoor de man en de vrouw in grote financiële problemen raakten. 'Ze werden keer op keer afgescheept, kregen geen antwoord op hun mails en telefoontjes, het ten lange leste toegekende voorschot werd vaker niet dan wel uitgekeerd.'


'Ordegesprek'

Gefrustreerd door het eindeloze gesoebat schoot de man uiteindelijk tijdens een gesprek verbaal uit zijn slof, waarna zijn aanvraag in afwachting van een 'ordegesprek' werd stilgelegd. 'En dat terwijl deze man elders in het dossier als coöperatief, ijverig en zeer rustig wordt beschreven. Hij draaide ook prima mee in het werkprogramma.'

Omprofessioneel gedrag

Conclusie van de ombudsman: hier was een model-aanvrager zo getergd dat hij wanhopig verhaal ging halen en vervolgens keihard uit het systeem werd gezet. Ze spreekt van 'onbehoorlijk en onprofessioneel gedrag van de behandelende ambtenaren'. De klacht is 'op alle fronten gegrond'.

Incident staat voor werkwijze

Als dit incident op zich zou staan, zou Zwaneveld naar eigen zeggen de gemeente hebben gekapitteld, maar er verder niet op zijn doorgegaan. Maar de zaak staat volgens haar voor de algehele werkwijze op de afdeling. 'De wettelijk voorgeschreven termijnen worden bij herhaling overschreden, als je bijzondere bijstand aanvraagt moet je helemaal wachten tot je een ons weegt. Mensen in een kwetsbare positie raken daardoor financieel nog verder achterop, met alle ellende van dien'.

Gefrustreerd door gebrek aan voortgang

Zwaneveld raakt naar eigen zeggen ‘nog het meest gefrustreerd’ omdat het probleem al herhaaldelijk is aangekaart. 'Vorig jaar heb ik het op tafel gelegd, in mijn jaarverslag heb ik opnieuw tot snelle actie gemaand,  de wethouder heeft die ook toegezegd. Maar verbetering blijft uit.'

Telefoon niet opgenomen

In haar brief omschrijft de ombudsman de situatie dan ook als volgt: 'De gemeente heeft veel werk verzet om achterstanden weg te werken. Daar twijfel ik niet aan. Maar ik kan niet voorbijgaan aan het feit dat nog steeds 30% van de telefoontjes bij Werk en inkomen niet opgenomen wordt, ruim 20% van de cliënten niet teruggebeld wordt als ze een vraag hebben gesteld, bij ten minste 20% van de aanvragen de afhandelingstermijn overschreden wordt terwijl er maandelijks grote hoeveelheden nieuwe klachten bij de gemeente binnenkomen.'

Reacties: 18

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

secretaris / secretaris
Mijn vermoeden is dat een van de vorige wethouders, t.w. Marco Florijn, een ravage heeft aangericht bij de soos in Rotterdam en daarna hoppen ze weer naar het volgende baantje...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
secretaris / secretaris
@Roffel: ik neem aan dat je voor je stellingen wel bewijs hebt? Zo ja, voor de draad ermee, anders ophouden met je stemmingmakerij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Op gratis geld bouw je geen stabiele beschaving, noem het een gevalletje Darwin als deze verzorgingsstaat instort.

Niks aan verloren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
robert
Als je een beetje pech hebt na een paar jaarcontracten en af een toe een half jaartje werkzoekende is je ww potje op en kom je in de bijstand tot je weer wat hebt gevonden. Echter in Rotterdam lopen ze meer voor je poten ( op zijn Rotterdams gezegd ) dan ze je helpen als je eerlijk naar werk zoekt. Ten eerste krijg je een taakstraf van 12 x 8 uur bij de roteb, ooit een plek voor HALT, die jongeren met een taakstraf daar heen zonden. En daarbij krijg je een paar dwazen voor je giegel die je uitleggen hoe je een cv moet maken, waar ze vandaan komen weet ik niet maar ik had er totaal niets aan. Behalve de verbazing over de veelvuldig aanwezige beveiligingsdienst en arrogante hoofden die lijkt het deze nietsnutten een lesje te leren, gelukkig ook veel sympathieke "werkcoaches". Nee, dit is eerder de weg naar de GGZ dan naar werk als je hier in terecht komt. Ook voor diegene zoals ik die serieus weer naar werk zoeken. Daarbij een 30% tot 100% korten lijd gaat de samenleving nog meer kosten om deze mensen later weer op het rechte pad e brengen, laat staan naar een baan begeleiden. Schadelijk, schandelijk en onverstandig....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A. Wassenburg
Aanvulling op @Groeneweg;

Ja, ik vrees met u mee. Als Plasterk zijn zin krijgt, worden aanvragers helemaal vogelvrij omdat de wet Dwangsom niet meer kan worden ingeroepen in gevallen dat de gemeente de aanvraag zogenaamd of echt niet snapt. De gemeenten klagen wel over burgers die deze wet zouden misbruiken. Maar dat de gemeenten zelf ook misbruik maken van de Algemene Wet Bestuursrecht - waar alles instaat over aanvragen, beschikkingen, enzovoort, dat hoor je ze zelden zeggen. Vanaf 2015 wordt het ook voor de zorgvragers dus wachten tot ze een ons wegen. Want als een aanvraag geld kost - dat is bij een verstrekking dus altijd het geval - zal elke gemeente die gaan traineren. En als ik het artikel lees is er nog meer reden voor onrust. De gemeente trekt zich blijkbaar ook gewoon niks aan van het oordeel van een ombudsman. We gaan mooie tijden tegemoet. Tenminste, als wij een miljoen hebben. De rest niet. Is de rechtsstaat afgeschaft?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Aad
De gemeente werkt soms onzorgvuldig, maakt fouten en of is in de ogen van sommige burgers te streng, te rechts of te links. Veel van de reacties hiervoor lijken gebaseerd op verwijten in deze sfeer. Die kunnen of zullen terecht zijn. Daar gaat het rapport van de ombudsman niet over.Wie vindt dat hij slecht behandeld of meent dat wetten en regels niet deugen, mag klagen. Je mag zelfs -erg- boos worden. En boosheid mag ook nog eens geuit worden.Wat niet mag is agressie. Je mag ambtenaren niet bedreigen. Je mag de dienstverlener niet onder druk zetten met de bedoeling een beslissing te beïnvloeden. Dat gebeurt wel. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ambtenaren onder druk van agressie andere beslissingen nemen. Dat deugt niet.Onder gelijke omstandigheden moeten alle Rotterdammers gelijk behandeld worden. Daarom stelt het gemeentelijke beleid dat, zodra iemand een ambtenaar door middel van agressie onder druk zet, het contact wordt afgebroken. Dienstverlening mag niet onder druk van agressie plaatsvinden. En, stelt de gemeente, ook vanwege de Arbowet moeten we medewerkers tegen agressie beschermen. Het lijkt me allemaal heel logisch.Nadat het contact vanwege agressie is afgebroken, wordt er pas weer gesproken als de burger heeft toegezegd dat dit veilig kan. Bij ernstige incidenten vraagt de gemeente om dit zwart op wit toe te zeggen.Is er iemand die vindt dat ambtenaren met burgers in gesprek moeten gaan terwijl ze bang moeten zijn dat ze klappen krijgen? Hoe je ook over ambtenaren denkt, als democratie iets voor je betekent dan kan je niet goedvinden dat beslissingen onder druk van agressie worden afgedwongen.De ombudsman heeft geconstateerd dat de gemeente in de praktijk wel heel makkelijk met dit beleid van stoppen met praten met agressievelingen is omgegaan. Ze constateert terecht dat het onbehoorlijk is om een gesprek af te breken of weigeren als hij ongeïnteresseerd of brutaal is. Voor dit soort situaties is het beleid niet bedoeld.De gemeente heeft toegezegd de uitwerking van het beleid aan te scherpen. Zie hiervoor het rapport van de ombudsman. Bij echte agressie wordt de dienstverlening afgebroken totdat de agressieveling toezegt dat hij zich zal gedragen. Dat lijkt me de juiste reactie. Overigens heeft het beleid positief uitgepakt. Het aantal agressie-incidenten is drastisch gedaald.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / Een zeer oplettend burger
Het verbaasd ons dat de Ombudsman hier wel bevoegd is om de behoorlijkheidsregels na te leven en in andere bedreigende gevallen niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
inge van stek / huisvrouw en moeder van bijstandtrekster!
De gemeente en bedrijven baten mensen in de. Bijstand uit!Dat ze iets terug moeten doen is te accepteren maar je laten vernederen door papier te prikken slaat echt nergens op en maar dreigen met inhoudingen.Het is vooral in regio Rotterdam een zooitje.Je word niet terug gebeld enz.De meeste mensen willen in een bejaardenhuis nuttig werk doen maar dat mag niet van deze instanties.Wel geld voor Griekenland terwijl de armoede hier stijgt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
CdB
De vraag is echter of dit echt achterstanden zijn of bewust beleid om het belanden in de bijstand zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het is immers overheidsbeleid dat bijstand niet mag lonen: Rutte I en II staan in deze voor een repressief beleid. In feite volgt Rotterdam dus jammer genoeg de lijn der verwachtingen die alleen maar erger wordt, dunkt me.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E. de Jong / inkomensconsulent
Ik zou graag de mening van een consulent willen horen. Want uit eigen ervaring weet ik dat er al jaren bij veel teams Werk&Inkomen van de gemeenten te veel werk door te weinig mensen verzet moet worden. En dat is wel een politieke keuze waar de consulent weinig aan kan doen. Frustrerend als je geen kwaliteit meer kunt leveren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit / Rotterdammer
Kennelijk wordt het onderliggende probleem niet benoemd, 6 jaar continu reorganiseren en krimp in de uitvoeringsorganisatie hebben geleid tot een situatie waarbij de organisatie niet meer aan de vraag kan voldoen. Wellicht is het jarenlang visieloos krimpen en reorganiseren in opdracht van de ambtelijke en politieke top een put wat eens meer belicht mag worden in plaats van onprofessioneel gedrag van de behandelend ambtenaar te benoemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Verander de naam Rotterdam in Den Haag en men beschrijft in grote lijnen de puinhoop (onstaan door het beleid van de vertrokken directeur die weg moest) van dSZW Den Haag. Ook hier achterstanden, digitalisering en het op afstand zetten van de burger waarover het gaat. En inderdaad ju kunt niet meer werk doen met minder mensen zoals de 'slimmerikken' van de VVD, GrijsRechts en d'66 denken bij wie het ideale ambtanarenkorp bestaat uit nul mensen die al het werk doen... Overigen hoor ik van ontacten binnen de dienst dat de nieuwe directeur geen haar beter is...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.R. Groeneweg
Dit doet mij het ergste vrezen voor de toekomst van de langdurige zorg als die vanaf 2015 door de gemeenten moet worden verzorgd. Uiteraard met een veel lager budget dan nu. Dit is een ongewenste en onwaardige situatie in een land dat zich nog steeds tot één van de rijkste landen ter wereld mag rekenen. Overheid en hgemeente DOE hier iets aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Diana Koster
Dit is niet een probleem dat de afgelopen jaren is ontstaan, ditzelfde probleem bestaat bij deze 'dienst' al sinds begin jaren '90 van de vorige eeuw. Diezelfde falende gemeente is er als de kippen bij om de uitkeringsgerechtigde te straffen als er ook maar een puntkomma verkeerd staat, maar de moed zichzelf sancties op te leggen heeft men niet. Ben je als uitkeringsgerechtigde een dag te laat (met wat dan ook) dan voel je daar de consequenties van, terwijl de verantwoordelijken voor het door de ombudsman beschreven falen ongehinderd hun salaris blijven incasseren.Daarnaast is vanuit de kant van de ambtenarij de onbeschoftheid jegens de uitkeringsgerechtigden ernstig toegenomen. Men wordt in Rotterdam niet als mens behandeld, maar als oud vuil. Algemeen geaccepteerde omgangsnormen hoef je echt niet te verwachten als uitkeringsgerechtigde.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin / ZZP
Diana Koster legt het probleem bij de gemeente.

J.R. Groeneweg bij "overheid en gemeente". Wim bij ambtelijke en politieke top, en CdB bij Rutte.Ik leg het probleem bij de klagers, die (bijna) allemaal op een liberale partij stemmen. Willens en wetens, of omdat ze voor het lapje zijn gehouden door de politici.

Desalniettemin: wie zich brandt, moet op de blaren zitten. Sociaal democratie is een vorm van verzekering tegen armoede. Maar als 90 % van de mensen die GAAN stemmen, alle sociale voorzieningen willen afbreken, dan wordt het wel heel erg moeilijk. En het ergste van alles is nog dat het overgrote merendeel van de bevolking denkt dat liberalisme selectief is. Dat alleen

de "buitenlanders"en de "asociale" werkelozen worden gepakt. Daar gaan ze achter komen.ISDITVRIJHEID.NL
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Martin

Ja ja, lekker makkelijk terugverwijzen. Volgens mij staat er letterlijk in het artikel dat de gemeente niet haar wettelijke taak naar behoren uitvoert. Dat heeft niks met links rechts of rechtdoor te maken. De gemeente doet haar werk niet. Hier moet de politiek en of top snel op worden aangesproeken én dit mag ook personele consequenties hebben (eraf en erbij)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Werkconsulent / Werkconsulent
Wim en E de Jong leggen het probleem bloot: meer werk met minder mensen gaat een keer ergens pijn doen. Als werkconsulent doe ik mijn best werkloze Rotterdammers te helpen met hun re-integratie naar de arbeidsmarkt. En ik zou graag ook alle telefoontjes en emails tegelijk willen beantwoorden, maar dit is nu eenmaal niet het enige werk dat ik uitvoer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roffa
Misschien dat door de traagheid van de gemeente de bijstandsuitkeringstrekkers eens wat meer zelf actief gaan worden. Want het gros is te beroerd om om maar naar werk te zoeken. Het is handje- ophouden en vervolgens lekker bijschnabbelen in de bouw of de drugshandel. En voor eten lopen ze gewoon naar de voedselbanken, waarvan er heel wat zijn in Roffa.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie