Advertentie
sociaal / Nieuws

Ombudsman kritisch over beleid schuldhulp

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat zegt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling.

19 januari 2018

Klachten en signalen

Van Zutphen: 'Volgens de wet moeten gemeenten mensen met problematische schulden een brede toegang tot de schuldhulp bieden. De deur van de hulpverlening moet dus wijd open staan. Toch krijgen wij regelmatig klachten en signalen van mensen die om uiteenlopende redenen niet verder komen in het toelatingsproces of niet worden toegelaten, waardoor hun schulden zich blijven opstapelen.'

Persoonlijk gesprek

De ombudsman vindt dat gemeenten mensen met problematische schulden ruimhartig moeten toelaten in het hulptraject. Van Zutphen: 'Met schuldhulp kunnen gemeenten mensen uit problematische situaties helpen. Het is daarom van doorslaggevend belang dat de deur ervan wijd open staat.' Hij vindt ook dat iedereen die zich aanmeldt voor hulp zijn situatie moet kunnen toelichten in een persoonlijk gesprek. (ANP)

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het is natuurlijk idioot als gemeenten het presteren om mensen, die echt in nood zitten, rentepercentages durven voor te schotelen van 14 of meer procent.

Verder zou eens kunnen worden nagedacht over een wettelijke verplichting tot het automatisch afschrijven van huur/hypotheeklasten, kosten zorgverzekering en water- en energiekosten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@H. Wiersma (gepens.) op 25 januari 2018 11:19 Zie bijv. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga … Voorts Participatiewet:Artikel 57. Noodzakelijke betalingen en bijstand in natura.Indien en zolang er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de belanghebbende zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddelen, kan het college: a. aan de bijstand de verplichting verbinden dat de belanghebbende eraan meewerkt dat het college in naam van de belanghebbende noodzakelijke betalingen uit de toegekende bijstand verricht; b. de bijstand in natura verstrekken.

Met u eens belachelijke rentepercentages (wettelijke rente enz.) voorschotelen. het lijkt wel winstbejag.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sanne
De schuldhulpverlening kost bakken met geld, maar gemeenten verleggen de schuld (én rekening) naar beschermingsbewindvoerders. Door te wijzen op de bescheiden maandelijkse vergoeding van een bewindvoerder ( = 144,02 euro / schuldenbewind incl. BTW) en dan hard te roepen dat "alle bijzondere bijstand vrijwel opgaat aan die 'dure' beschermingsbewindvoerders. Maar er wordt bewust vergeten dat (1) juist gemeenten / schuldhulpverlening moeilijke schuldensituaties doorschuiven naar diezelfde bewindvoerders; (2) dat de vergoeding voor beschermingsbewind forfaitair is vastgesteld (17 uur + 5 uur extra bij een schuldenbewind) en dus betekent dat (3) een beschermingsbewindvoerder er vaak juist tijd én geld op toelegt.

Gemeenten zouden er goed aan doen hun eigen falen niet af te wentelen op beschermingsbewindvoerders, die hun werk gewoon doen; maar te erkennen dat zij het in de achterliggende tijd zelf fout hebben gedaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Norman Waalre
Geef informatie over schuldhulpverlening en zuinig leven ook via speciale webforums, waar iedereen anoniem vragen kan stellen aan experts. Bijvoorbeeld over warmteïsolatie, energiebesparing, goedkope woonvormen, goedkope voeding, kringloopwinkels, dakloosheid, enz. Die vorm van voorlichting is laagdrempelig en relatief goedkoop, doordat het jarenlang veel mensen bereikt. Ook ambtenaren kunnen daar nuttige informatie opdoen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
Mijn ervaring: gemeenten mopperen alleen maar over de kosten van schuldhulpverlening, zitten gevangen in de 'eigen kracht ideologie' en stellen eisen die er eigenlijk op neer komen dat ze er van uit gaan mensen met schulden met geld om kunnen gaan. Probleem is verder dat gemeenten onder invloed van het angelsaksiche denkmodel iets terug willen zien van het geld dat ze in de schuldhulpverlening steken. Maar het zijn vooral verhuurders, energiebedrijven, postorderbedrijven, zorgverzekeraars, telecombedrijven die vruchten plukken. En dat past dus niet meer het moderne denken waarbij gevonden wordt dat overheid moet denken en handelen als een private partij: what's in it for me?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Zijl
Hier moet veel meer aandacht aan besteedt worden daar maak je mensen zo veel gezonder en blijer mee.

Alle geld gaat maar naar sociale werkers en de oggz die zich niet weten te gedragn.Daar zijn er echt te veel van.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Gemeenten zijn wel in staat de ondergrens voor hun bijstandsklanten te doorbreken t.w. 90% van het wettelijk minimum. Hebben ze nl. een vordering op de klant dan passen ze compensatie o.g.v. het BW toe en de klant komt dik in de min waardoor zeker rijp voor schuldhulpverlening.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
European Multilateral Law Service Group / Woordvoerder
Problematisch zijn ook vaak de vorderingen van de zorgverzekeraars die in de kleine lettertjes hebben staan een E-Courtafwikkeling. De rechtsgeldigheid van zo'n E-Court-bedingbeslissing, de onafhankelijkheid van E-Court en de onbekendheid van de namen van de arbiters en de rechtsgeldigheid van de beweerdelijk door de gerechtsdeurwaarders gemaakte kosten zouden eveneens onder de loep moeten worden genomen door Nationale Ombudsman.

zie o.a. https://emls.webnode.nl/news/voldoet-e-court-aan …Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie